Upisi u program osposobljavanja za ECDL specijalistu poslovne primjene osobnih računala. Početak nastave u studenom!
Upisi u  usavršavanje za nacionalnog kuhara u tijeku. Nastava počinje u studenom!
Upisi u program Priprema za polaganje stručnih ispita za ložače i rukovaoce centralnog grijanja  u tijeku!
Dana 31. 10. ne radimo!

Kontakt

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Školjić 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. (051) 212 269 · Fax (051) 334 987
nar-uciliste@nar-uciliste.hr