Radionica: Izrada završnog računa za 2020. sa svim izvještajima GFI s pripremljenim mapama za slanje na Finu i Poreznu upravu Datum održavanja:  ponedjeljak 08.03.2021 od  9:30 do 15:30 Program rada:  Sastavljanje GFI: POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, s gotovim prilozima: odluke i bilješke,  prijava PD sa svim prilozima Cijena: Kn 600,00+PDV Kontakti i prijave:     zeljka.abicic@nar-uciliste.hr   tel: 051 333 482

Osnovni tečaj informatike (Windows-word-Internet20 sati. Početak 03.03. Nastava ponedjeljkom i srijedom 17:30-19:45 U grupi ima još mjesta. Prijave: Eda Devčić Erceg, 327 181; eda.devcic@nar-uciliste.hr

Kontakt

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Školjić 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. (051) 212 269 · Fax (051) 334 987
nar-uciliste@nar-uciliste.hr