Upisi u programe osposobljavanja i usavršavanja!
Verificirani programi i tečajevi stranih jezika za odrasle! Upisi u tijeku!  Dodatne informacije i prijave: Irma Borić Jereb, tel. (051)336 005 irma.jereb@nar-uciliste.hr.
Upisi na pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za zaštitara i čuvara! Dodatne informacije i prijave Eda Devčić Erceg; eda.devcic@nar-uciliste.hr i tel.: 338 196.

Kontakt

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Školjić 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. (051) 212 269 · Fax (051) 334 987
nar-uciliste@nar-uciliste.hr