ADMINISTRACIJA, KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE

Administrativni i knjigovodstveni poslovi nezaobilazni su dio svakog poslovanja pa mogućnosti za zaposlenje na takvim radnim mjestima nikad nije nedostajalo. No snažan razvoj malog i srednjeg poduzetništva svake godine otvara dodatne prilike za posao u ovom području dok razvoj komunikacijske i računalne tehnologije te stalne promjene zakona i propisa nameću potrebu za dodatnim školovanjem i usavršavanjem. Ako želite unaprijediti svoja poslovna znanja, savladati računalne vještine za rad u uredu, naučiti samostalno voditi knjige ili unaprijediti svoje znanje iz računovodstva i financija, tečajevi i verificrani programi stručnog osposobljavanja i usavršavanja u organizaciji Narodnog učilišta mogu vam u tome biti od velike pomoći.

Programi su namijenjeni osobama koje žele steći odgovarajuće kompetencije i zadovoljiti formalne uvjete kako bi mogli naći odgovarajući posao, ali i samim poduzetnicima i svima onima koji uz svoje zanimanje žele steći dodatna znanja i vještine koja će im pomoći u svakodnevnom radu.

Programi osposobljavanja i usavršavanja odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Po završetku programa i nakon položenog ispita polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti ili uvjerenje o usavršavanju. Podaci s uvjerenja upisuju se u e-radnu knjižicu. U cijenu su, uz praktičnu i teorijsku nastavu, uključne i skripte, individualne konzultacije i polaganje ispita. Programi osposobljavanja i usavršavanja oslobođeni su PDV-a dok je u cijene tečajeva uključen PDV.

Rad na računalu

Specijalist uredske primjene osobnih računala

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za specijalista uredske primjene osobnih računala namijenjen je osobama bez imalo znanja rada na računalu koje se žele naučiti samostalno služiti računalom u uredskom poslovanju. Cilj programa je da polaznik savlada korištenje najpotrebnijih alata i računalnih programa kako bi se po završetku programa mogao ravnopravno uključiti na tržište rada i konkurirati za bilo koje radno mjesto gdje je uvjet poznavanje rada na računalu.

Program uključuje savladavanje osnova rada računala u operacijskom sustavu MS Windows, pisanja i obrade teksta s aplikacijom MS Word, izrade osnovnih tabličnih prikaza podataka i proračuna s aplikacijom MS Excel, procesa primanja i slanja elektroničke pošte te korištenja interneta. Sva područja bit će obrađena kroz praktičan rad na računalu s naglaskom na primjenu pojedinih vještina u uredskom poslovanju i savladavanju zadataka koji zahtjevaju rad s više programa i njihovo povezivanje.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Program je ujedno i priprema za polaganje 4 od 7 ECDL ispita što je dovoljno za sjecanje početne međunarodno priznate ECDL diplome – ECDL Start.

Trajanje programa 140 školskih sati
Minimalni uvjeti završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za specijalistu uredske primjene osobnih računala je 4.200 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.400 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

ECDL specijalist poslovne primjene računala

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za ECDL specijalista poslovne primjene računala namijenjen je osobama koje imaju osnovna znanja rada na računalu, a žele unaprijediti svoja znanja i steći međunarodno priznatu ECDL diplomu. To znači da se već znaju koristiti računalom sa sustavom MS Windows, imaju osnovno znanje pisanja i obrade teksta s programom MS Word te se služe internetom.

Program uključuje savladavanje znanja i vještina po svih 7 ECDL modula: osnove informacijske tehnologije, korištenje računala i upravljanje datotekama, pisanje i obrade teksta s aplikacijom MS Word, izrada tabličnih kalkulacija s aplikacijom MS Excel, korištenje baze podataka s aplikacijom MS Access, izrada prezentacija s aplikacijom MS PowerPoint, osnove komunikacije i traženje informacija korištenjem elektroničke pošte i interneta te osnove IT sigurnosti.

Po završetku programa, napravljenom seminarskom radu i uspješnom položenim ispitima (7 ECDL ispita i završni ispit) izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu i međunarodno priznata ECDL diploma. U cijenu je uključeno polaganje svih ispita.

Trajanje programa 120 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za ECDL specijalistu poslovne primjene računala je 4.500 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.500 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Računalni operater za unos podataka – daktilograf

program osposobljavanja

Program osposobljavnja za operater za unos podataka na računalu (daktilografa) namijenjen je svima koji žele savladati vještinu daktilografskog pisanja s deset prstiju uz osnove rada na računalu te žele za to imati odgovarajuću potvrdu. Za pohađanje programa nije potrebno imati nikakvo predznanje ni vještine služenja računalom.

Osim učenja vještine daktilografije program uključuje savladavanje osnova rada računala u operacijskom sustavu MS Windows, pisanja i obrade teksta s aplikacijom MS Word te procesa primanja i slanja elektroničke pošte te korištenja interneta. Program obuhvaća i primjenu znanja pisanja i obrade teksta na poslovno dopisivanje i korenspodenciju te korištenje obrazaca. Sve vještine bit će savladane kroz praktični rad.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Program je ujedno i priprema za polaganje 4 od 7 ECDL ispita što je dovoljno za sjecanje početne međunarodno priznate ECDL diplome – ECDL Start.

Trajanje programa 130 školskih sati
Minimalni uvjeti završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za računalnog operatera za unos podataka – daktilografa je 3.300 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.100 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Intenzivni tečaj računalne daktilografije

Intenzivni tečaj računalne daktilografije namijenjen je svima koji se znaju služiti računalom, htjeli bi savladati tehniku desetoprstnog slijepog pisanja i time si značajno uštediti vrijeme, a nije im bitno da za to dobiju uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu ili ECDL diplomu. Da bi mogli pohađati tečaj, polaznici moraju poznavati osnove rada na računalu – služiti se operativnim sustavom MS Windows te pisati i obrađivati tekst s programom MS Word.

Značajan broj poslova danas oslanja se na poznavanje programa za obradu teksta te vještine brzog i točnog pisanja. Kompjuterska daktilografija može biti korisna svatkom tko se u svom radu intenzivno koristi računalom jer se usvajanjem ove vještine ne povećava samo brzina tipkanja nego se i značajno smanjuju greške što dodatno povećava produktivnost rada.

Trajanje programa 30 školskih sati
Tečaj mogu upisati osobe s osnovnim poznavanjem rada na računalu.

Cijena intenzivnog tečaja računalne daktilografije je 1.250 kn. Mogućnost plaćanja u 2 rate po 625 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!
Knjigovodstvo, računovodstvo i financije

Knjigovodstvo, računovodstvo i financije

Osposobljavanje za poslove knjigovođe

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za poslove knjigovođe namijenjen je poduzetnicima koji žele sami naučiti ili osposobiti svoje zaposlenike i samostalno voditi poslovne knjige za vlastito poduzeće ili obrt (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak) kao i za one osobe koje se žele zaposliti na računovodstveno-financijskim poslovima kod poduzetnika ili u knjigovodstvenom servisu.

Program se sastoji od teorijskog dijela (35 % ukupnog fonda sati) gdje se savladavaju osnove računovodstva, poreznog sustava, financija i platnog prometa  te vježbovnog i praktičnog dijela (65 % ukupnog fonda sati) gdje se uporabom računovodstvenog programa SipFin, MS Excela i predložaka na poslovanju virtualnog poduzeća savladavaju svi računovodstveni poslovi i zadaci koji se pojavljuju u stvarnom poslovanju poduzetnika.

Kroz teorijski dio programa polaznici će se upoznati sa svim zadacima suvremenog računovodstva i računovodstvenim alatima: aktivom i pasivom, kontima i kontnim pravilima, pravilima knjiženja, bilancama i bilanciranjem. Također će se upoznati sa zakonskom osnovom i propisima kojima su definirane knjigovodstvene isprave i poslovne knjige i poslovanje trgovačkih društava i obrta te ispravni načini njihova vođenja. U vježbovnom i praktičnom dijelu obradit će se svi karakteristični primjeri knjiženja: osnivanje, poslovne promjena, specifična knjiženja pojedinih djelatnosti te izrada završnog računa sa svim izvještajima i s analizom rezultata poslovanja poduzetnika.

Polaznici će naučiti kako se izrađuju obračuni plaća i svih drugih vrsta dohodaka s izradom pripadajućih obrazaca i izvještaja, obračun putnih i drugih troškova, platni promet i instrumentarij platnog prometa u zemlji i s inozemstvom te blagajničko, žiralno i devizno poslovanje, kao i ispravno izdavanje i evidentiranje računa te obračun PDV-a.

Praktični dio izvodi se na računalima uz individualan pristup svakom polazniku. U računovodstvenom programu SipFin i kroz razne pojedinačne i međusobno povezane predloške obrađuje se poslovanje virtualnog poduzeća: kontira se dobivena i izrađena dokumentacija, obavlja se njeno knjiženje, kontrola knjiženja i podataka, ispravljaju se greške, izrađuju probne bilance, obračunava se amortizacija, parafiskalna davanja, porez na dobit, prijenos prihoda i rashoda, završna knjiženja, te se izrađuje završni račun sa svim bilancama i izvješćima u skladu s hrvatskim i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja za Finu i Poreznu upravu te vlasnike, banke i druge korisnike.

Pored toga polaznici će naučiti korisno uporabiti MS Excel za izradu razne dokumentacije: izvještaji, tabele, analize, proračuni, povezivat ih i automatizirati u svrhu pojednostavljenja i skraćenja vremena izrade, a povećanje kvalitete obrade i korištenja relevantnih podataka.

Po završetku programa i uspješno položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove knjigovođe koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa 4 mjeseca
Minimalni uvjeti navršenih 18 godinazavršena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za poslove knjigovođe je 5.400 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.800 kn.

Dinamika održavanja nastave 3 puta tjedno po 4 školska sata u poslijepodnevnim satima

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Financijski management – napredni računovođa

Program je namijenjen osobama koji su prethodno završili program osposobljavanja za knjigovođu, postojećim knjigovođama, financijerima i računovođama koji žele daljnje usavršavanje, kao i budućim i postojećim voditeljima računovodstva u praksi i managerima te poduzetnicima koji se žele računovodstveno i financijski usavršiti i uspješno obavljati poslove financijskog managementa: računovodstveno-financijsko bilanciranje, financijsko analiziranje i izvješćivanje, te poslovno planiranje u službi razvojne politike (business plan).

Program je radioničkog tipa i izvodi se u manjim grupama uz individualni pristup svakom polazniku, gdje polaznici primjenom računovodstvenog programa SipFin, preuzetih Excel predložaka i drugih alata sami uz pomoć mentora obrađuju zadatke.

Program obuhvaća:

1. Izradu završnih računa na pripremljenom predlošku za izradu ZR-a. Polaznici će tijekom tečaja izraditi nekoliko završnih računa na način da će iz probnih bruto bilanci prenijeti podatke u predložak iz:
a) programa SipFin gdje će aktivno sudjelovati u kontroli prethodno unesenih i preuzetih podataka neke tvrtke iz prakse, s pomoću predloška obaviti obračun i unos amortizacije i parafiskalnih troškova, obaviti prijenos prihoda i rashoda, utvrditi bruto dobit, porez te izraditi zaključnu  bilancu odnosno završni račun ili
b) iz probne bruto bilance neke tvrtke ili svoje donesene s pomoću predloška izraditi završni račun.

Predložak je učinjen po sistemu povezanih ćelija i mapa gdje se kao gotov učinak  dobiju svi obrasci završnog računa: bilance: POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, porezna prijava PD, svi obrasci parafiskalnih davanja: OKŠF, SR, TZ1, HGK te gotove  analize i bilance za poslovne izvještaje. Predložak omogućava prijenos podataka u FINA-in GFI-POD s gotovim prilozima odluke i bilješke, a Poreznoj upravi se šalje obrazac PD i traženi gotovi prilozi.

2. Financijsko analiziranje i izvješćivanje

Uprave društava prema Zakonu o trgovačkim društvima moraju izraditi i vlasnicima prezentirati Izvještaj o poslovanju i stanju društva. Za izradu ovog izvještaja koriste se gotovi i pripravljeni podatci, tabele, pregledi i izvještaji izrađeni u točci 1, koje će polaznici prenijeti u MS Word i napisati komentar. Polaznici će na ogledni primjer teksta prenijeti podatke i izraditi poslovni izvještaj.

3. Poslovno planiranje u službi razvojne politike (business plan)

Za izradu biznis planova ili studija ekonomske isplativosti pri ulasku poduzetnika u novi poduzetnički pothvat (koji je podloga za ishođenja povoljnih kredita HBOR-a i banaka), polaznici će dobiti ogledni primjer u Wordu po metodologiji HBOR-a i predložak za izradu u Excelu koji je izrađen također po sistemu povezanih ćelija i mapa, gdje se podatci iz točke 1 koriste kao gotovi za prikaz prethodnog razdoblja poslovanja investitora.

4. Obrada važnijih tema i knjiženja prema potrebama polaznika

Pored toga polaznici će naučiti korisno uporabiti MS Excel za izradu razne dokumentacije: izvještaji, tabele, analize, proračuni, povezivat ih i automatizirati u svrhu pojednostavljenja i skraćenja vremena izrade, a povećanje kvalitete obrade i korištenja relevantnih podataka.

Trajanje programa 60 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola i radno iskustvo u računovodstvenim poslovima

Cijena tečaja financijskog managementa je 3.750 kn. Mogućnost plaćanja u 2 rate po 1.875 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Financijsko izvješćivanje

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, Uprave društava moraju vlasnike najmanje jednom godišnje izvješćivati o tijeku poslova, prihodima i rashodima, stanju društva, rentabilnosti poslovanja i poslovnoj politici te o svim poslovima od značaja za rentabilnost i likvidnost društva. No bez obzira na zakonsku obvezu, bez pravovremenih i točnih financijskih pokazatelja nemoguće je donositi ispravne kratkoročne i strateške poslovne odluke i uspješno voditi trgovačko društvo. Stoga je korisno financijske izvještaje raditi i više puta godišnje, pogotovo kad društvo posluje na dinamičnom tržištu ili u nestabilnim uvjetima.

Napredni instruktivni tečaj usavršavanja za ekonomsko-analitičke poslove namijenjen je osposobljenim samostalnim knjigovođama i svim djelatnicima s iskustvom na računovodstveno-financijskim poslovima koji žele unaprijediti svoje znanje. Na tečaju će se na primjeru poslovanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću i njegovih bilanci izraditi cjeloviti izvještaj o radu društva. Radi se kroz individualan pristup svakom polazniku.

Trajanje programa 30 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola i radno iskustvo u računovodstveno-financijskim poslovima

Cijena tečaja za poslove financijskog izvješćivanja je 1.500 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Primjena novih propisa

jednodnevna radionica

Zbog čestih izmjena zakona i propisa koji reguliraju područje računovodstva, poreza i financija Narodno učilište po potrebi organizira radionice na kojima se polaznicima kroz teoriju i praktične primjere daje mogućnost da se u jednom danu upoznaju s novim propisom. Radionice su namijenjene svima koji se praktično bave računovodstvom ili vođenjem poslovanja obrta i trgovačkih društava i žele biti detaljno upoznati sa zakonskim promjenama i načinom na koji će njihova primjena utjecati na njihov posao.

Ako želite biti pravovremeno informirani o održavanju radionica primjene novih propisa prijavite se na naš newsletter.

Poslovna tajnica

program usavršavanja

Program usavršavanja za zanimanje poslovne tajnice polaznice priprema za ispunjavanje raznih administrativnih, organizacijskih i financijskih zadataka. U sklopu programa polaznice usvajaju znanja iz osnova informatike te informatičke vještine poput naprednih tehnika MS Worda, primjene komunikacijskih tehnologija i interneta te obrade podataka i poslovnih informacija primjenom programa MS Excel i MS Access. Budući da posao često zahtjeva rad na računalu, posebno na programima obrade i pisanja teksta, vještine brzog i točnog tipkanja značajna su prednost za ovo zanimanje te zbog toga program uključuje i vještine daktilografije. Osim informatičkih, program također uključuje znanja i vještine iz područja organizacije, financija i upravnih poslova poput osnova blagajničkog poslovanja, vještina organizacije sastanaka i vođenja zapisnika te poduzimanja radnji u upravnom postupku.

Da bi uspostavile uspješnu poslovnu suradnju sa klijentima i suradnicima, buduće poslovne tajnice također savladavaju vještine pismene i usmene poslovne komunikacije te osnove psihologije rada i principe timskog rada. Budući da se od poslovnih tajnica u poduzetništvu očekuje puno više od preuzimanja samo administrativnih poslova, polaznice će kroz program usavršavanja savladati i prezentacijske vještine, a posebna pažnja posvetit će se načinima organizacije vremena i posla u stresnom okruženju te organizacije osobnog rada.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa 240 školskih sati
Uvjeti za upis u program usavršavanja je završena srednja škola za jedno od zanimanja:  ekonomist, upravni referent, komercijalist, prodavač, HTT tehničar, špediter ili neko srodno zanimanje.

Cijena programa usavršavanja za poslovnu tajnicu je 5.400 kn. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 1.350 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Voditelj izrade i provedbe EU projekata

program usavršavanja

Program usavršavanja za voditelja izrade i provedbe EU projekata polaznike priprema za izradu i provedbu kvalitetnih projekata koji se natječu za sufinanciranje iz EU fondova i EU programa financijske podrške. Budući da se radi o ključnoj osobi za ostvarivanje mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova koji su Republici Hrvatskoj postali dostupni ulaskom u EU, voditelj izrade i provedbe EU projekata postalo je traženo zanimanje za svaku tvrtku, organizaciju ili udrugu s kvalitetnim idejama. Veliki broj ljudi potreban i je za obavljanje administrativnih i drugih poslova poslova u tijeku provedbe već odobrenih projekata tako da usavršavanje na ovom području može polaznicima otvoriti mogućnost zapošaljavanja u agencijama te tijelima lokalne i regionalne uprave. Voditelji izrade i provedbe EU projekata s iskustvom mogu svoje usluge pružati i kroz vlastitu tvrtku.

U sklopu programa polaznici usvajaju znanja o EU fondovima i praktične vještine potrebne za kreiranje projektnih prijedloga, izradu natječajne dokumentacije, detaljnog popisa aktivnosti i proračuna projekta, pripremu projektne prijave u aplikacijskim obrascima te konačno za samu uspješnu provedbu projekta. Polaznici će kroz ovaj program također usvajati organizacijske i komunikacijske vještine radi ostvarivanja produktivnih partnerstva i suradnje unutar programa. Usvojena znanja i vještine imat će priliku primijeniti kroz praktični rad izrade i provedbe EU projekta.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 160 školskih sati
Minimalni uvjeti viša ili visoka stručna sprema

Cijena programa usavršavanja za voditelja izrade i provedbe EU projekata je 9.198 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 1.839,60 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Suradnik za izradu i provedbu EU projekata

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za suradnika u izradi i provedbi EU projekata namijenjen je polaznicima koji žele naučiti  o specifičnostima različitih vrsta fondova te sudjelovati u pripremi za izradu i provedbu kvalitetnih projekata koji se natječu za sufinanciranje iz EU fondova i EU programa financijske podrške. Polaznici kroz ovaj program stječu znanja i vještine vezane uz pripremu i planiranje EU projekata te usko surađuju s voditeljem i ostatkom tima. Po završetku programa polaznici će samostalno moći analizirati probleme i ciljeve projekta, opisati projektni proračun, opisati upute za prijavitelje, popuniti projektnu aplikaciju te objasniti detaljan plan provedbe projekta. Obzirom da su EU fondovi postali dostupni  Republici Hrvatskoj ulaskom u EU, suradnik za  izradu i provedbu EU projekata postalo je traženo zanimanje za svaku tvrtku, organizaciju ili udrugu s kvalitetnim idejama. Upravo znanja i vještine koje polaznik stječe po završetku ovog programa potrebna su  za obavljanje administrativnih i drugih poslova u tijeku provedbe već odobrenih ili u izradi novih projekata.

U sklopu programa polaznici usvajaju znanja o EU fondovima i praktične vještine potrebne za suradnju u kreiranju projektnih prijedloga, izradu natječajne dokumentacije, popisa aktivnosti i proračuna projekta kao i za pripremu projektne prijave u aplikacijskim obrascima. Polaznici će kroz ovaj program također usvajati organizacijske i komunikacijske vještine radi ostvarivanja produktivnih partnerstva i suradnje unutar programa. Usvojena znanja i vještine imat će priliku primijeniti kroz praktični rad izrade logičke matrice te proračuna projekta po izboru.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 150 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za suradnika za izradu i provedbu EU projekata je 8.610 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 1.722 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34, 3. kat
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr

Dodatne informacije i prijave

za program usavršavanja Voditelj izrade i provedbe EU projekata

Heni Strčić, dipl.oec,  soba 31
tel. (051) 332 758
heni.strcic@nar-uciliste.hr