ADMINISTRACIJA, KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE

Administrativni i knjigovodstveni poslovi nezaobilazni su dio svakog poslovanja pa mogućnosti za zaposlenje na takvim radnim mjestima nikad nije nedostajalo. No snažan razvoj malog i srednjeg poduzetništva svake godine otvara dodatne prilike za posao u ovom području dok razvoj komunikacijske i računalne tehnologije te stalne promjene zakona i propisa nameću potrebu za dodatnim školovanjem i usavršavanjem. Ako želite unaprijediti svoja poslovna znanja, savladati računalne vještine za rad u uredu, naučiti samostalno voditi knjige ili unaprijediti svoje znanje iz računovodstva i financija, tečajevi i verificrani programi stručnog osposobljavanja i usavršavanja u organizaciji Narodnog učilišta mogu vam u tome biti od velike pomoći.

Programi su namijenjeni osobama koje žele steći odgovarajuće kompetencije i zadovoljiti formalne uvjete kako bi mogli naći odgovarajući posao, ali i samim poduzetnicima i svima onima koji uz svoje zanimanje žele steći dodatna znanja i vještine koja će im pomoći u svakodnevnom radu.

Programi osposobljavanja i usavršavanja odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Po završetku programa i nakon položenog ispita polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti ili uvjerenje o usavršavanju. Podaci s uvjerenja upisuju se u radnu knjižicu. U cijenu su, uz praktičnu i teorijsku nastavu, uključne i skripte, individualne konzultacije i polaganje ispita. Programi osposobljavanja i usavršavanja oslobođeni su PDV-a dok je u cijene tečajeva uključen PDV.

Rad na računalu

Specijalist uredske primjene osobnih računala

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za specijalista uredske primjene osobnih računala namijenjen je osobama bez imalo znanja rada na računalu koje se žele naučiti samostalno služiti računalom u uredskom poslovanju. Cilj programa je da polaznik savlada korištenje najpotrebnijih alata i računalnih programa kako bi se po završetku programa mogao ravnopravno uključiti na tržište rada i konkurirati za bilo koje radno mjesto gdje je uvjet poznavanje rada na računalu.

Program uključuje savladavanje osnova rada računala u operacijskom sustavu MS Windows, pisanja i obrade teksta s aplikacijom MS Word, izrade osnovnih tabličnih prikaza podataka i proračuna s aplikacijom MS Excel, procesa primanja i slanja elektroničke pošte te korištenja interneta. Sva područja bit će obrađena kroz praktičan rad na računalu s naglaskom na primjenu pojedinih vještina u uredskom poslovanju i savladavanju zadataka koji zahtjevaju rad s više programa i njihovo povezivanje.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu. Program je ujedno i priprema za polaganje 4 od 7 ECDL ispita što je dovoljno za sjecanje početne međunarodno priznate ECDL diplome – ECDL Start.

Trajanje programa 140 školskih sati
Minimalni uvjeti završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za specijalistu uredske primjene osobnih računala je 4.200 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.400 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

ECDL specijalist poslovne primjene računala

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za ECDL specijalista poslovne primjene računala namijenjen je osobama koje imaju osnovna znanja rada na računalu, a žele unaprijediti svoja znanja i steći međunarodno priznatu ECDL diplomu. To znači da se već znaju koristiti računalom sa sustavom MS Windows, imaju osnovno znanje pisanja i obrade teksta s programom MS Word te se služe internetom.

Program uključuje savladavanje znanja i vještina po svih 7 ECDL modula: osnove informacijske tehnologije, korištenje računala i upravljanje datotekama, pisanje i obrade teksta s aplikacijom MS Word, izrada tabličnih kalkulacija s aplikacijom MS Excel, korištenje baze podataka s aplikacijom MS Access, izrada prezentacija s aplikacijom MS PowerPoint, osnove komunikacije i traženje informacija korištenjem elektroničke pošte i interneta te osnove IT sigurnosti.

Po završetku programa, napravljenom seminarskom radu i uspješnom položenim ispitima (7 ECDL ispita i završni ispit) izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu i međunarodno priznata ECDL diploma. U cijenu je uključeno polaganje svih ispita.

Trajanje programa 120 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za ECDL specijalistu poslovne primjene računala je 4.500 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.500 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Računalni operater za unos podataka – daktilograf

program osposobljavanja

Program osposobljavnja za operater za unos podataka na računalu (daktilografa) namijenjen je svima koji žele savladati vještinu daktilografskog pisanja s deset prstiju uz osnove rada na računalu te žele za to imati odgovarajuću potvrdu. Za pohađanje programa nije potrebno imati nikakvo predznanje ni vještine služenja računalom.

Osim učenja vještine daktilografije program uključuje savladavanje osnova rada računala u operacijskom sustavu MS Windows, pisanja i obrade teksta s aplikacijom MS Word te procesa primanja i slanja elektroničke pošte te korištenja interneta. Program obuhvaća i primjenu znanja pisanja i obrade teksta na poslovno dopisivanje i korenspodenciju te korištenje obrazaca. Sve vještine bit će savladane kroz praktični rad.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu. Program je ujedno i priprema za polaganje 4 od 7 ECDL ispita što je dovoljno za sjecanje početne međunarodno priznate ECDL diplome – ECDL Start.

Trajanje programa 130 školskih sati
Minimalni uvjeti završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za računalnog operatera za unos podataka – daktilografa je 3.300 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.100 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Intenzivni tečaj računalne daktilografije

Intenzivni tečaj računalne daktilografije namijenjen je svima koji se znaju služiti računalom, htjeli bi savladati tehniku desetoprstnog slijepog pisanja i time si značajno uštediti vrijeme, a nije im bitno da za to dobiju uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu ili ECDL diplomu. Da bi mogli pohađati tečaj, polaznici moraju poznavati osnove rada na računalu – služiti se operativnim sustavom MS Windows te pisati i obrađivati tekst s programom MS Word.

Značajan broj poslova danas oslanja se na poznavanje programa za obradu teksta te vještine brzog i točnog pisanja. Kompjuterska daktilografija može biti korisna svatkom tko se u svom radu intenzivno koristi računalom jer se usvajanjem ove vještine ne povećava samo brzina tipkanja nego se i značajno smanjuju greške što dodatno povećava produktivnost rada.

Trajanje programa 30 školskih sati
Tečaj mogu upisati osobe s osnovnim poznavanjem rada na računalu.

Cijena intenzivnog tečaja računalne daktilografije je 1.250 kn. Mogućnost plaćanja u 2 rate po 625 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!
Knjigovodstvo, računovodstvo i financije

Knjigovodstvo, računovodstvo i financije

Samostalni knjigovođa

program osposobljavanja

Program osposobljavanja za samostalnog knjigovođu namijenjen je poduzetnicima koji žele naučiti samostalno voditi poslovne knjige za vlastiti obrt ili poduzeće kao i za one koji se žele zaposliti kod poduzetnika ili u knjigovodstvenom servisu.

Program se sastoji od teorijskog i pripremnog dijela (40% ukupnog fonda sati) gdje se savladavaju osnove knjigovodstva i platnog prometa te praktične nastave (60% ukupnog fonda sati) gdje se uporabom računala i programa SIP-FIN na poslovanju virtualnog poduzeća savladavaju svi knjigovodstveni poslovi i zadaci koji se pojavljuju i u stvarnom poslovanju.

Kroz teorijski i pripremni dio programa polaznici će se upoznati sa svim zadacima suvremenog računovodstva i računovodstvenim alatima: aktivom i pasivom, kontima i kontnim pravilima, pravilima knjiženja, bilancama i bilanciranjem. Također će se upoznati sa zakonskom osnovom i propisima kojima su definirane knjigovodstvene isprave i poslovne knjige obrta i trgovačkih društava te ispravni načini njihova vođenja. Obradit će se i svi karakteristični primjeri knjiženja od osnivanja, preko poslovnih promjena do završnog računa te specifičnosti knjiženja pojedinih djelatnosti.

Polaznici će naučiti kako se izrađuju obračuni plaća i svih drugih vrsta dohodaka s izradom pripadajućih obrazaca, obračun putnih i drugih troškova, platni promet i instrumentarij platnog prometa te blagajničko, žiralno i devizno poslovanje, kao i ispravno izdavanje i evidentiranje računa te obračun PDV-a.

Praktični dio izvodi se na računalima uz individualan pristup svakom korisniku. Uz računovodstveni program SIP-FIN, koristi se i MS Excel te razni obrasci i predlošci. Kroz razne pojedinačne i međusobno povezane zadatke obrađuje se poslovanje virtualnog poduzeća: kontira se dobivena i izrađena dokumentacija, vrši se njeno knjiženje i kontrola podataka, ispravljaju se greške, izrađuju probne bilance, obračunava porez na dobit, određuje prijenos prihoda i rashoda, vrše se završna knjiženja, izrađuje završni račun sa svim bilancama i izvješćima u skladu s hrvatskim i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (HSFI i MSFI) za Regos i poreznu upravu te vlasnike, banke i druge korisnike.

Po završetku programa i uspješno položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove samostalnog knjigovođe koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 120 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za samostalnog knjigovođu je 4.575 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.525 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Financijski management – napredni računovođa

Napredni tečaj usavršavanja za poslove financijskog managementa namijenjen je računovođama koji žele napredovati u struci, budućim voditeljima računovodstava i financijskim managerima. Kroz individualan pristup svakom polazniku obradit će se svi relavantni postupci, obračuni, analize i izvještaji iz područja računovodstva i financija. U praktičnom radu koristit će se računovodstveni program SIP-FIN te progami MS Excel i MS Word, predlošci i druge tehnologije.

Računovodstvo i financije i temeljna financijska izvješća prema Zakonu o radu (ZOR) te hrvatskom i međunarodnom standardu financijskog ozvješćivanja (HSFI i MSFI)

· Uporaba i korištenje računovodstvenih alata, pravila i uzanci, odabir optimalnog modela poslovanja, racionalizacija hodograma dokumentacijske osnove te unosa i korištenja podataka.

· Dozvoljene mogućnost usklađivanja rezultata poslovanja željama i vizijama poduzetnika („ventili“).

· Aktualno korištenje i kontrola baze financijskih podataka, računovodstvenih i financijskih izvješća.

Na potpunom primjeru poslovanja izabranog trgovačkog društva obavit će se bilanciranje i izrada cjelovitog završnog računa odnosno godišnjih financijskih izvještaja za Regos, poreznu upravu, vlasnike, banke i druge. To su: bilanca (POD-BIL); račun dobiti i gubitka (POD-RDG); dopunski podaci (POD-DOP); izvještaj o novčanom tijeku po direktnoj (POD-NTD ) ili indirektnoj metodi (POD-NTI); izvještaj o promjenama kapitala (POD-PK); bilješke uz financijske izvještaje i računovodstvene politike; konsolidirana financijska izvješća s dodatnim obračunima i obrascima: obračun amortizacije, konačni obračun PDV-a (PDV-K), prijava poreza na dobit (obrazac PD), obračun doprinosa koji ne ovise o rezultatu (OKFŠ, doprinos HGK, doprinos TZ, doprinos SR i dr.) prema metodi povezanih izvješća – izračuna.

Financijsko analiziranje i izvješćivanje

Uprave društava moraju prema zahtjevima čl. 250 ZTD-a za dionička društva te čl. 431 ZTD-a za društva s ograničenom odgovornošću, izraditi i vlasnicima prezentirati izvještajaj o poslovanju i stanju društva sa sadržajem: podaci o poduzeću, prikaz temeljnih financijskih izvješća (izvještajne bilance POD-BIL, POD-RDG, POD-NTD ili POD-NTI, POD-PK i druge) s relativnim i grafičkim prikazima, konsolidirana financijska izvješća, izvještaj o stanju poduzeća s cjelovitom analizom poslovnih rezultata poduzeća s pokazateljima likvidnosti, financijske stabilnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i dr. Izvješća moraju biti s rezimeom, sugestijama i prijedlozima za usvajanje i donošenje strateških odluka (metoda povezanih izvješća – izračuna).

Poslovno planiranje u službi razvojne politike (business plan)

Metodologija izrade poslovnih planova, investicijskih studija odnosno studija ekonomske isplativosti kod ulaska u novi poduzetnički pothvat, novo investiranje, budući razvoj ili pak buduće mandatno razdoblje Uprave sa sadržajem: karakteristike investicionog programa; osnovni podaci o investitoru – poduzetniku; opis poduzetničke ideje; tehnološko-tehnički elementi ulaganja; planiranje zaposlenosti; analiza tržišta: nabave i proračun troškova, prodaje i proračun prihoda; ekonomsko-financijska analiza: predračunska vrijednost ulaganja, plan otplate, plan računa dobiti i gubitka; financijsko-tržišna ocjena projekta: ocjena likvidnosti – financijski tijek, ocjena rentabilnosti – ekonomski tijek, metoda razdoblja, povrat uloženih sredstava, metoda sadašnje vrijednosti, metoda neto sadašnje vrijednosti, elastičnosti i osjetljivosti projekta; zbrojna ocjena (metoda povezanih izvješća – izračuna).

Važnije teme i knjiženja iz financijskog računovodstva

Financijsko ulaganje i ulaganje u vrijednosne papire, financijski i operativni leasing, dugoročni krediti, pozajmice i krediti s aspekta poreza, factoring poslovi, rezerviranje troškova, vremenska razgraničenja troškova prihoda, refinanciranje, obračuni kamata (jednostavni, konformni, složeni kamatni račun), eskont – diskont vrijednosnih papira i drugo po prijedlogu i želji polaznika.

Trajanje programa 60 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola i radno iskustvo u računovodstvenim poslovima

Cijena tečaja financijskog managementa je 3.750 kn. Mogućnost plaćanja u 2 rate po 1.875 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Financijsko izvješćivanje

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, Uprave društava moraju vlasnike najmanje jednom godišnje izvješćivati o tijeku poslova, prihodima i rashodima, stanju društva, rentabilnosti poslovanja i poslovnoj politici te o svim poslovima od značaja za rentabilnost i likvidnost društva. No bez obzira na zakonsku obvezu, bez pravovremenih i točnih financijskih pokazatelja nemoguće je donositi ispravne kratkoročne i strateške poslovne odluke i uspješno voditi trgovačko društvo. Stoga je korisno financijske izvještaje raditi i više puta godišnje, pogotovo kad društvo posluje na dinamičnom tržištu ili u nestabilnim uvjetima.

Napredni instruktivni tečaj usavršavanja za ekonomsko-analitičke poslove namijenjen je osposobljenim samostalnim knjigovođama i svim djelatnicima s iskustvom na računovodstveno-financijskim poslovima koji žele unaprijediti svoje znanje. Na tečaju će se na primjeru poslovanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću i njegovih bilanci izraditi cjeloviti izvještaj o radu društva. Radi se kroz individualan pristup svakom polazniku.

Trajanje programa 30 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola i radno iskustvo u računovodstveno-financijskim poslovima

Cijena tečaja za poslove financijskog izvješćivanja je 1.500 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Primjena novih propisa

jednodnevna radionica

Zbog čestih izmjena zakona i propisa koji reguliraju područje računovodstva, poreza i financija Narodno učilište po potrebi organizira radionice na kojima se polaznicima kroz teoriju i praktične primjere daje mogućnost da se u jednom danu upoznaju s novim propisom. Radionice su namijenjene svima koji se praktično bave računovodstvom ili vođenjem poslovanja obrta i trgovačkih društava i žele biti detaljno upoznati sa zakonskim promjenama i načinom na koji će njihova primjena utjecati na njihov posao.

Ako želite biti pravovremeno informirani o održavanju radionica primjene novih propisa prijavite se na naš newsletter.

Poslovna tajnica

program usavršavanja

Program usavršavanja za zanimanje poslovne tajnice polaznice priprema za ispunjavanje raznih administrativnih, organizacijskih i financijskih zadataka. U sklopu programa polaznice usvajaju znanja iz osnova informatike te informatičke vještine poput naprednih tehnika MS Word-a, primjene komunikacijskih tehnologija i interneta te obrade podataka i poslovnih informacija primjenom programa MS Excel i MS Access. Budući da posao često zahtjeva rad na računalu, posebno na programima obrade i pisanja teksta, vještine brzog i točnog tipkanja značajna su prednost za ovo zanimanje te zbog toga program uključuje i vještine daktilografije. Osim informatičkih, program također uključuje znanja i vještine iz područja organizacije, financija i upravnih poslova poput osnova blagajničkog poslovanja, vještina organizacije sastanaka i vođenja zapisnika te poduzimanja radnji u upravnom postupku.

Da bi uspostavile uspješnu poslovnu suradnju sa klijentima i suradnicima, buduće poslovne tajnice također savladavaju vještine pismene i usmene poslovne komunikacije te osnove psihologije rada i principe timskog rada. Budući da se od poslovnih tajnica u poduzetništvu očekuje puno više od preuzimanja samo administrativnih poslova, polaznice će kroz program usavršavanja savladati i prezentacijske vještine, a posebna pažnja posvetit će se načinima organizacije vremena i posla u stresnom okruženju te organizacije osobnog rada.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 240 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa usavršavanja za poslovnu tajnicu je 5.400 kn. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 1.350 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Voditelj izrade i provedbe EU projekata

program usavršavanja

Program usavršavanja za voditelja izrade i provedbe EU projekata polaznike priprema za izradu i provedbu kvalitetnih projekata koji se natječu za sufinanciranje iz EU fondova i EU programa financijske podrške. Budući da se radi o ključnoj osobi za ostvarivanje mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova koji su Republici Hrvatskoj postali dostupni ulaskom u EU, voditelj izrade i provedbe EU projekata postalo je traženo zanimanje za svaku tvrtku, organizaciju ili udrugu s kvalitetnim idejama. Veliki broj ljudi potreban i je za obavljanje administrativnih i drugih poslova poslova u tijeku provedbe već odobrenih projekata tako da usavršavanje na ovom području može polaznicima otvoriti mogućnost zapošaljavanja u agencijama te tijelima lokalne i regionalne uprave. Voditelji izrade i provedbe EU projekata s iskustvom mogu svoje usluge pružati i kroz vlastitu tvrtku.

U sklopu programa polaznici usvajaju znanja o EU fondovima i praktične vještine potrebne za kreiranje projektnih prijedloga, izradu natječajne dokumentacije, detaljnog popisa aktivnosti i proračuna projekta, pripremu projektne prijave u aplikacijskim obrascima te konačno za samu uspješnu provedbu projekta. Polaznici će kroz ovaj program također usvajati organizacijske i komunikacijske vještine radi ostvarivanja produktivnih partnerstva i suradnje unutar programa. Usvojena znanja i vještine imat će priliku primijeniti kroz praktični rad izrade i provedbe EU projekta.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 160 školskih sati
Minimalni uvjeti viša ili visoka stručna sprema

Cijena programa usavršavanja za voditelja izrade i provedbe EU projekata je 10.500 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 2.100 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Eda Devčić Erceg, soba 11 ili soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr

Dodatne informacije i prijave

za program usavršavanja Voditelj izrade i provedbe EU projekata

Heni Strčić, dipl.oec,  soba 31
tel. (051) 332 758
heni.strcic@nar-uciliste.hr