Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

BOLNIČAR

Bolničar je traženo zanimanje niže stručne spreme u području zdravstva i socijalne skrbi koje pridonosi kvaliteti bolničke usluge i usluge zdravstvene skrbi i njege na bolničkim odjelima i ustanovama socijalne skrbi. Bolničar/ka se zapošljava u zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao pomoćnik medicinskim sestrama za manje složene poslove i bolesnicima pri jednostavnijim poslovima zdravstvene njege.

Polaznici ovog programa će usvojiti stručna znanja i vještine za obavljanje bolničarskih djelatnosti. Neki od zadataka bolničara su briga o mikroklimi i dezinfekcija prostora u kojem boravi bolesnik, pomaganje pri jelu bolesniku, pratnja bolesnika na dijagnostičke preglede, priprema pribora za sterilizaciju, sudjelovanje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija te uočavanje promjena na bolesniku. Uz navedene zadatke, u opisu posla bolničara je i asistiranje medicinskom osoblju te surađivanje s članovima zdravstvenog tima u ustanovi pa je za stjecanje ove kvalifikacije važna komunikativnost i spremnost na suradnju i timski rad. Uz stručno znanje pružanja zdravstvene njege bolesnima i nemoćnima polaznici će imati satove psihologije u svrhu poznavanja psiholoških čimbenika koji utječu na rehabilitaciju pacijenta te nastavu iz prve pomoći neophodnu za rad sa starijim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Uz teorijske nastavne sadržaje i vježbe, ovaj program se sastoji i od praktične nastave koju polaznici pohađaju u bolničkim centrima i odjelima ustanove socijalne skrbi uz mentorstvo kvalificirane osobe zaposlene u ustanovi.

Trajanje programa
Trajanje programa

9 mjeseci

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna ili srednja škola.
Osoba starija od 17 godina.

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla bolničara polaznici moraju dokazati potvrdom medicine rada koju trebaju priložiti prilikom upisa.

Cijene programa

Cijena prekvalifikacije za zanimanje bolničar iznosi 8.800 kn uz mogućnost plaćanja do 10 rata.
Cijena jednog razreda je 4.400 kn, mogućnost plaćanja do 5 rata.
Poseban popust za osobe koje imaju završen program osposobljavanja za njegovatelja.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje bolničar

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

Njega bolesnika

Biologija

Osnove psihologije

Prva pomoć

Hrvatski jezik

Politika i gospodarstvo

Etika (izborni predmet)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Praktična nastava

560 sati

288 sati

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Irma Borić Jereb, prof., soba 29
tel. (051) 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr