CrADLE
Kreativnost u umjetnosti i dizajnu

Projekt CrADLE za cilj ima razvoj i proširenje kompetencija edukatora starijih (54+) polaznika specijaliziranih radionica iz područja kreativnog izražavanja, pri čemu je naglasak stavljen na nastavne metode i alate učinkovitim korištenjem inovativnih rješenja. Specifičnost programa koji će biti razvijen kroz ovaj projekt je što će se kroz njega educirati one osobe koje provode edukativne programe s osobama starije životne dobi (54+).

Provedbom ovog projekta ostvarit će se veći broj rezultata, ali izdvajamo one ključne:

  1. nastavno osoblje koje za osobe starije životne dobi izvodi radionice kreativnog izražavanja će kroz program edukacije razvijen u projektu steći kompetencije za rad s takvim osobama;
  2. kroz rad na projektu bit će izrađen priručnik koji će objasniti metodologiju rada sa starijim osobama u području kreativnoga izražavanja;
  3. razvijeni kurikulumi za 11 radionica kreativnog izražavanja.

Ostvarivanje prvog i drugog ključnog rezultata omogućit će profesorima koji provode radionice kreativnog izražavanja kao i ostalim profesorima stjecanje dodatnih specifičnih kompetencija za adekvatan rad s starijim osobama. To za posljedicu ima da će ti profesori moći bolje razumjeti starije osobe i njihove probleme i potrebe, a što je od osobite važnosti za mlađe profesore. Dalje, ta će novostečena znanja profesori moći će podijeliti s kolegama u svojim školama i ustanovama gdje rade.

U svojoj ukupnosti projekt pridonosi jačanju svijesti o važnosti kreativnog izražavanja i stvaranja u procesu zdravog starenja.

Nakon što projekt bude okončan, planira se glavno diseminacijsko događanje – završna konferencija projekta na kojoj će javno biti predstavljeni rezultati projekta.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
130.328,00 

100 % sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

Trajanje projekta
Trajanje projekta
24 mjeseca

od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.

CrADLE Creativity in Art&Design for Learners and Educators
EU Erasmus+ logo

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europska unije Erasmus+.
Izrada mrežne podstranice sufinancirana je sredstvima programa Europska unije Erasmus+.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Narodnog učilišta Rijeka.