CrADLE
Kreativnost u umjetnosti i dizajnu

Projekt CrADLE za cilj ima razvoj i proširenje kompetencija edukatora starijih (54+) polaznika specijaliziranih radionica iz područja kreativnog izražavanja, pri čemu je naglasak stavljen na nastavne metode i alate učinkovitim korištenjem inovativnih rješenja. Specifičnost programa koji će biti razvijen kroz ovaj projekt je što će se kroz njega educirati one osobe koje provode edukativne programe s osobama starije životne dobi (54+).

Provedbom ovog projekta ostvarit će se veći broj rezultata, ali izdvajamo one ključne:

 1. nastavno osoblje koje za osobe starije životne dobi izvodi radionice kreativnog izražavanja će kroz program edukacije razvijen u projektu steći kompetencije za rad s takvim osobama;
 2. kroz rad na projektu bit će izrađen priručnik koji će objasniti metodologiju rada sa starijim osobama u području kreativnoga izražavanja;
 3. razvijeni kurikulumi za 11 radionica kreativnog izražavanja.

Ostvarivanje prvog i drugog ključnog rezultata omogućit će profesorima koji provode radionice kreativnog izražavanja kao i ostalim profesorima stjecanje dodatnih specifičnih kompetencija za adekvatan rad s starijim osobama. To za posljedicu ima da će ti profesori moći bolje razumjeti starije osobe i njihove probleme i potrebe, a što je od osobite važnosti za mlađe profesore. Dalje, ta će novostečena znanja profesori moći će podijeliti s kolegama u svojim školama i ustanovama gdje rade.

U svojoj ukupnosti projekt pridonosi jačanju svijesti o važnosti kreativnog izražavanja i stvaranja u procesu zdravog starenja.

Nakon što projekt bude okončan, planira se glavno diseminacijsko događanje – završna konferencija projekta na kojoj će javno biti predstavljeni rezultati projekta.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
130.328,00 

100 % sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

Trajanje projekta
Trajanje projekta
24 mjeseca

od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.

Sažetci kurikuluma

Kukičanje/zlatovez

Trajanje:

40 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati različite vrste veza
 2. Nabrojati materijale potrebne za izradu ručnog veza
 3. Imenovati različite bodove koji se koriste u vezenju rukom
 4. Izraditi vez samostalno (od početka do kraja)
 5. Pripremiti i izložiti izvezene radove

 

Svrha programa:

Cilj je tečaja potaknuti razvoj vještina i kompetencija kod starijih polaznika uz podizanje svijesti o očuvanju lokalnog kulturnog naslijeđa. Polaznici će moći prepoznati različite vrste veza te primijeniti materijale za izradu ručnog veza. Izrada ručnog veza potiče razvoj finih motornih vještina te istovremeno predstavlja oblik meditacije. Pozitivno i utječe na mentalno zdravlje jer vezenje zahtijeva određenu koncentraciju i usmjerenost na izradu. Sudjelovanjem na ovom tečaju koji promovira kreativnost, usmjerenost i meditaciju kroz druženje  polaznici oplemenjuju i svoj društveni život što utječe na njihovu kvalitetu života i starenje.

Izrada božićnih ukrasa

Trajanje:

32 školska sata

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati različite vrste božićnih ukrasa
 2. Identificirati i njegovati sadržajne elemente Božića
 3. Opisati tehnike izrade božićnih ukrasa
 4. Izraditi božićne ukrase koristeći različite materijale, opremu i tehnike
 5. Dekorirati božićne ukrase koristeći različite umjetničke tehnike
 6. Prezentirati božićne ukrase na interaktivan način koristeći foto i video medije

 

Svrha programa:

Prenijeti tradicijske i kulturološke vrijednosti Božića. Potaknuti sjećanja i podsjećanja u svrhu jačanja i izražavanja osobnosti. Koristiti  kreativnosti kroz umjetnost i dizajn za promociju cjeloživotno učenja među starijim osobama. Motivirati polaznike starije dobi da postanu samosvjesni i aktivni kako bi kreirali i izrazili svoje ideje u zajednici.

Usredotočenje na božićne ukrase zahtjeva kreativnost, fine motoričke vještine, preciznost i strpljenje što čini ovu kreativnu slobodnu aktivnost izvrsnom za starije osobe.

Ojačati društvenu mrežu starijih njihovim uključivanjem u kreativne radionice. Potaknuti interakciju starijih sa ostalim osobama. Pružiti priliku starijim osobama da poboljšaju kvalitetu svog slobodnog vremena te im pomoći da izraze svoje ideje, osjećaje i iskustva pomoću različitih likovnih tehnika.

Izrada maski za karneval

Trajanje:

40 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati vrste maski za karneval
 2. Prepoznati i njegovati elemente kulturne baštine grada Rijeke
 3. Izraditi kalup za maske primjenom 5 osnovnih koraka
 4. Dekorirati masku primjenom jednostavnih elemenata iz kulturne baštine grada Rijeke
 5. Ukrasiti masku primjenom likovnih tehnika
 6. Prezentirati maske putem fotografija i video obrade

 

Svrha programa:

Poticanje cjeloživotnog razvoja i učenja korištenjem kreativnih tehnika, usavršavanje znanja o dvodimenzionalnom oblikovanju i modeliranju, primjena znanja o kulturnom nasljeđu i baštini grada Rijeke, kontinuiteta običaja i folklornih pojava putem proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – maske.

Psihička i fizička dobrobit starijih ljudi zbog uključivanja u cjeloživotni razvoj i aktivno društveno sudjelovanje u zajednici. Razvoj neovisnosti, smanjenju stresa i samoispunjenja u učenju i korištenju kreativnih tehnika u razvoju fine i grube motorike. Poticaj razine dosjećanja ili reminiscencije zbog osnaživanja i prenošenja vlastite individualnosti, očuvanje osobne povijesti kao i prijenos tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti i vrijednosti baštine grada Rijeke. Naglasak na orijentaciju na stvarnost i remotivaciju u kontinuitetu običaja i folklornih pojava putem individualne proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – maske.

Izrada uskršnjih dekoracija i uskršnjih jaja

Trajanje:

30 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati različite vrste uskršnjih ukrasa
 2. Prepoznati i njegovati elemente uskršnjih blagdana
 3. Opisati uskršnje ukrase i tehnike izrade uskršnjih jaja
 4. Izraditi uskršnje ukrase korištenjem različitih materijala, opreme i tehnika
 5. Oslikati uskršnje ukrase i jaja korištenjem različitih tehnika
 6. Prezentirati uskršnje ukrase i uskršnja jaja na interaktivan način koristeći video i foto prezentacije

 

Svrha programa:

Prenošenje tradicijskih i kulturoloških vrednota Uskrsa. Poticanje na sjećanje i podizanje razine njegovanja tradicije s ciljem jačanja i izražavanja osobnosti. Korištenje umjetničke i dizajnerske kreativnosti u svrhu promoviranja cjeloživotnog učenja među polaznicima starije životne dobi. Motiviranje polaznika da postanu samosvjesni i aktivni građani koji će moći ostvariti nove ideje u svojim zajednicama.

Fokusiranje na izradu uskršnjih dekoracija i ukrašavanje jaja iziskuje kreativnost, fine motoričke vještine, preciznost i strpljenje, što čini ovu kreativnu slobodnu aktivnost izvrsnom za starije osobe koje spomenute vještine mogu kroz ovaj vid aktivnosti održavati.

Jačanje društvene mreže starijih osoba i njihovo uključivanje u kreativne radionice. Promoviranje interakcije starijih osoba sa ostalim ljudima. Davanje prilike starijim osobama da poboljšaju kvalitetu svog slobodnog vremena. Pomaganje starijim osobama da izraze svoje ideje i iskustva kroz različite oblike umjetnosti.

Izrada magneta

Trajanje:

30 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati tipove dekorativnih magneta
 2. Opisati tehnike izrade magneta
 3. Izraditi magnete koristeći različite materijal i opremu te razne tehnike
 4. Ukrasiti magnete koristeći različite likovne tehnike
 5. Prezentirati magnete na interaktivan način koristeći video i foto medije

 

Svrha programa:

Cilj je tečaja potaknuti kreativnost u likovnom izražavanju i dizajniranju kod starijih polaznika te promovirati cjeloživotno učenje. Sudjelovanjem u tečaju, stariji polaznici su motivirani te aktivno sudjeluju u stvaranju novih ideja u svojoj zajednici, a samim time i jačaju vlastito samopouzdanje. Izrada dekorativnih magneta zahtijeva kreativnost, preciznost i strpljenje te potiče na upotrebu fine motorike što je izvrsna aktivnost za starije polaznike. Sudjelovanjem na ovom tečaju koji promovira interaktivnost, likovno izražavanje i kreativne ideje stariji polaznici oplemenjuju i svoj društveni život što utječe na njihovu kvalitetu života i starenje.

Izrada sapuna

Trajanje:

20 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Nabrojati sirovine potrebne za izradu sapuna
 2. Primjeniti potrebne mjere opreza pri izradi, uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava
 3. Razlikovati svojstva sapuna dobivenih iz različitih vrsta biljnih ulja
 4. Prepoznati utjecaj dodavanja eteričnih ulja autohtonih biljaka sapunima
 5. Izabrati način ambalažiranja i dekoriranje gotovog sapuna
 6. Prepoznati razlike između industrijskih i vlastitih sapuna
 7. Prezentirati faze izrade i ambalažiranja sapuna fotografiranjem i izradom Power Point prezentacije

 

Svrha programa:

Poticanje cjeloživotnog učenja putem izrade sapuna po individualnom izboru. Upoznati različitost uljnih sirovina i njihov utjecaj na svojstva sapuna. Upoznati ljekovitost autohtonih biljaka, način berbe i mogućnosti iskorištavanja pri dobivanju sapuna. Samostalno kreirirati sapun adekvatnim izborom sirovina. Poticati kreativnost pri odabiru oblika i načina ambalažiranja sapuna. Uključivanjem u aktivno društveno sudjelovanje poticati samoispunjenje u učenju, smanjivanje stresa putem pozitivnog ozračja i kvalitetene komunikacije. Unaprijeđivanje informatičke pismenosti.

Izrada zidnih satova

Trajanje:

40 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Razlikovati ulogu i izgled kućnih, zidnih satova kroz povijest
 2. Prepoznati elemente kulturne baštine
 3. Oblikovati zidni sat metodom kaširanja
 4. Dekorirati sat primjenom jednostavnih elemenata iz kulturne baštine grada Rijeke
 5. Ukrasiti sat primjenom likovnih tehnika
 6. Prezentirati satove putem fotografija i video obrade

 

Svrha programa:

Primjena znanja o kulturnom nasljeđu i baštini grada Rijeke te kontinuitet običaja i folklornih pojava putem proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – zidnih satova. Poticanje cjeloživotnog razvoja i učenja korištenjem likovnih i kreativnih tehnika, usavršavanje znanja o oblikovanju i modeliranju.

Psihička i fizička dobrobit starijih ljudi zbog uključivanja u cjeloživotni razvoj i aktivno društveno sudjelovanje u zajednici. Razvoj neovisnosti, smanjenju stresa i samoispunjenja u učenju i korištenju kreativnih tehnika u razvoju fine i grube motorike. Poticaj razine dosjećanja ili reminiscencije zbog osnaživanja i prenošenja vlastite individualnosti, očuvanje osobne povijesti kao i prijenos tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti i vrijednosti baštine grada Rijeke. Naglasak na orijentaciju na stvarnost i remotivaciju u kontinuitetu običaja i folklornih pojava putem individualne proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda – zidnih satova.

Mali slani zalogaji

Trajanje:

30 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Prepoznati različite vrste slanih zalogaja
 2. Opisati osnovne sastojke i materijale potrebne za pripremu slanih zalogaja
 3. Izraditi slane zalogajčiće koristeći različite sastojke i tehnike
 4. Kreirati vlastiti recept
 5. Dokumentirati recept i konačni proizvod (slani zalogajčić) kroz fotografije i video

 

Svrha programa:

Učenje kroz život i iz odnosa sa drugima, kroz razmjenu i socijalizaciju koju starije osobe trebaju i čija važnost raste ovih dana.

Ovaj će tečaj stoga potaknuti starije osobe da ostanu aktivne, da sačuvaju svoje fizičke, mentalne i psihosovijalne vještine. Proučavanje, debata, istraživanje i izrada recepata za male slatke zalogaje potaknuti će znatiželju polaznika, dostupnost (učenju i poučavanju) i kreativnost, potrebu korištenja motornih vještina ( priprema, izrada, čišćenje), mentalnih sposobnosti (istraživanaje, matematika, donošenje odluka, primjena) i psihosocijalnih vještina (odnos sa drugim polaznicima, djeljenje, diskusija o idejama, postizanje konsenzusa, timski rad).

Ova kreativna radionica (kao i ostale) promovirati će interaktivnost među starijim osobama kao i ostalih uključenih u program, ojačat će povezanost, potaknuti prijateljstvo i korisnost koji su toliko bitni u ljudskom životu.

Ukratko, ova će kreativna radionica: doprinijeti dobrobiti starijih osoba, ohrabriti ih da ostanu aktivni i svrhoviti, promovirati će osjećaj korisnosti i vlastite vrijednosti, stimulirati motorne i kognitivne vještine, razmijeniti znanje i omogućiti usvajanje novih vezano za izradu malih slatkih zalogaja, stimulirati kreativnost i osigurati trenutke suživota i zajedničkog rada.

Tradicionalno, Portugal je zemlja u kojoj se ljudi okupljaju oko stola da bi proslavili svoja postignuća, rođendane, vjerska slavlja, trenutke za pamćenje ili da bi proveli kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima. Na te stolove stavljamo izbor slanih (i slatkih) zalogajčića te kad se svi okupe oko stola prepričavaju se različite priče i uspomene i stvaraju nove. Stoga, osim već istaknutih dobrobiti, ova će radionica također pružiti mogućnost učvršćivanja vrlo cijenjenih tradicija.

Mali slatki zalogaji

Trajanje:

34 školska sata

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Prepoznati različite vrste slatkih zalogaja
 2. Opisati osnovne sastojke i materijale potrebne za pripremu slatkih zalogaja
 3. Izraditi slatke zalogajčiće koristeći različite sastojek i tehnike
 4. Kreirati komplet slatkih zalogajčića

 

Svrha programa:

Učenje kroz život i iz odnosa sa drugima, kroz razmjenu i socijalizaciju koju starije osobe trebaju i čija važnost raste ovih dana.

Ovaj će tečaj stoga potaknuti starije osobe da ostanu aktivne, da sačuvaju svoje fizičke, mentalne i psihosovijalne vještine. Proučavanje, debata, istraživanje i izrada recepata za male slatke zalogaje potaknuti će znatiželju polaznika, dostupnost (učenju i poučavanju) i kreativnost, potrebu korištenja motornih vještina ( priprema, izrada, čišćenje), mentalnih sposobnosti (istraživanaje, matematika, donošenje odluka, primjena) i psihosocijalnih vještina (odnos sa drugim polaznicima, djeljenje, diskusija o idejama, postizanje konsenzusa, timski rad).

Ova kreativna radionica (kao i ostale) promovirati će interaktivnost među starijim osobama kao i ostalih uključenih  u program, ojačat će povezanost, potaknuti prijateljstvo i korisnost koji su toliko bitni u ljudskom životu.

Ukratko, ova će kreativna radionica: doprinijeti dobrobiti starijih osoba, ohrabriti ih da ostanu aktivni i svrhoviti, promovirati će osjećaj korisnosti i vlastite vrijednosti, stimulirati motorne i kognitivne vještine, razmijeniti znanje i omogućiti usvajanje novih vezano za izradu malih slatkih zalogaja, stimulirati kreativnost i osigurati trenutke suživota i zajedničkog rada.

Tradicionalno, Portugal je zemlja u kojoj se ljudi okupljaju oko stola da bi proslavili svoja postignuća, rođendane, vjerska slavlja, trenutke za pamćenje ili da bi proveli kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima. Na te stolove stavljamo izbor slanih i slatkih slastica (zalogajčića) te kad se svi okupe oko stola prepričavaju se različite priče i uspomene i stvaraju nove. Stoga, osim već istaknutih dobrobiti, ova će radionica također pružiti mogućnost učvršćivanja vrlo cijenjenih tradicija.

Redizajn i reciklaža odjeće

Trajanje:

40 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Identificirati nove načine uporabe odjeće
 2. Prepoznati i razlikovati odgovorno ponašanje potrošača koji recikliraju odjeću imajući na umu zaštitu okoliša
 3. Unaprijediti tehnike mjerenja proporcija tijela za izradu odjevnog predmeta
 4. Odabrati tkanine raznih tekstura i boja kako bi se izradili različiti odjevni predmeti
 5. Koristiti tehnike redizajna odjeće koristeći metodu recikliranja
 6. Prezentirati redizajnirane odjevne predmete interaktivnim načinom koristeći foto i video medije

 

Svrha programa:

Polaznici ovog tečaja će dobiti priliku ostvariti svoj fizički, društveni i mentalni potencijal te na taj način oplemeniti svoj osobni život i život u zajednici. Tečaj redizajna i reciklaže odjeće omogućuje polaznicima sudjelovanje u cjeloživotnom učenju. Sudionici tečaja osjećat će se korisno, razvijat će svoje vizualne i praktične vještina te pamćenje. Cilj kreativnog  procesa kroz kojeg polaznici tečaja prolaze je poticanje cjeloživotnog učenja koje pozitivno utječe na aktivno starenje te podržava ulogu pojedinca u zajednici. Razvoj praktičnih vještina kroz primjenu različitih tehnika recikliranja i redizajna omogućuje pronalazak nove namjene starog odjevnog predmeta. Kreativnim  kombinacijama tekstura i boja  nastaju novi odjevni predmeti. Samim procesom izrade novog od starog polaznici pronalaze zanimaciju, svrhu te na taj način obogaćuju svoj društveni život. Cjeloživotno učenje pridonosi kvalitetnijem i zdravijem starenju.

Redizajn i reciklaža modnih dodataka

Trajanje:

35 školskih sati

Kompetencije i ishodi učenja nakon završetka tečaja:
 1. Identificirati vrste modnih dodataka i kako ih kombinirati s odjećom
 2. Razviti manualne vještine mjerenja različitih predmeta (modnih dodataka)
 3. Unaprijediti tehnike  mjerenja i izrezivanja za izradu modnih dodataka
 4. Primijeniti nove inovativne dizajnerske tehnike u procesu prenamjene modnih dodataka
 5. Odabrati materijale različitih tekstura i boja za izradu modnih
 6. Prezentirati redizajnirane modne dodatke interaktivnim načinom koristeći foto i video medije

 

Svrha programa:

Polaznici ovog tečaja će dobiti priliku ostvariti svoj fizički, društveni i mentalni potencijal te na taj način oplemeniti svoj osobni život i život u zajednici. Tečaj također omogućuje polaznicima sudjelovanje u cjeloživotnom učenju i bolje razumijevanje fenomena recikliranja. Sudionici tečaja osjećat će se korisno, razvijat će svoje vizualne i praktične vještina te pamćenje. Cilj kreativnog procesa kroz kojeg polaznici tečaja prolaze je poticanje cjeloživotnog učenja koje pozitivno utječe na aktivno starenje te podržava ulogu pojedinca u zajednici. Razvoj praktičnih vještina kroz primjenu različitih tehnika recikliranja i redizajna omogućuje pronalazak nove namjene modnog dodatka (torbe, šala, kape). Kreativnim  kombinacijama tekstura i boja  nastaju novi modni dodatci. Samim procesom izrade novog od starog polaznici pronalaze zanimaciju, svrhu te na taj način obogaćuju svoj društveni život. Cjeloživotno učenje pridonosi kvalitetnijem i zdravijem starenju.

CrADLE Creativity in Art&Design for Learners and Educators
EU Erasmus+ logo

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europska unije Erasmus+.
Izrada mrežne podstranice sufinancirana je sredstvima programa Europska unije Erasmus+.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Narodnog učilišta Rijeka.