Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

DENTALNI ASISTENT

Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava  pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Ovaj srednjoškolski program moguće je upisati samo kao program prekvalifikacije što znači da je za upis potrebno imati završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu. Povjerenstvo Narodnog učilišta u Rijeci će na osnovu svjedodžbi završenih razreda srednje škole utvrditi koje razlikovne i dopunske predmete polaznik treba savladati u tijeku svog obrazovanja.

Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje dentalni asistent što se upisuje u radnu knjižicu. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini. Kad ispune godinu dana pripravničkog staža dentalni asistenti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Trajanje programa
Trajanje programa

21 mjesec

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla dentalnog asistenta polaznici moraju dokazati potvrdom medicine rada koju trebaju priložiti prilikom upisa.

Cijene programa

Ukupni iznos školarine za prekvalifikaciju za dentalnog asistenta iznosi 34.000 kn. Školarina uključuje upisninu, predavanja, vježbe, skripte u e-obliku, ispite i završni ispit i može se platiti do 20 mjesečnih rata.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje dentalni asistent

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Latinski jezik u medicini

Anatomija i fiziologija

Dentalna morfologija

Uvod u dentalnu medicinu

Dentalna oprema i materijali

Hitna medicinska stanja

Prevencija u dentalnoj medicini

Metodika zdravstvenog odgoja

Organizacija rada

Zdravstvena njega

Dentalno asistiranje

Kvaliteta u dentalnoj medicini

Komunikacijske vještine

Administracija u dentalnoj ordinaciji

Dentalni računalni programi

Hrvatski znakovni jezik

Osnove radiologije u dentalnoj medicini

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Geografija

Matematika

Fizika

Kemija

Biologija

Informatika

Politika i gospodarstvo

Vjeronauk/etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Eda Devčić Erceg, soba 30
tel. (051) 327 181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr