Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

EKONOMIST

Ekonomist istražuje načine na koje društvo iskorištava svoje ograničene izvore (sirovine, ljudski rad i kapital) kako bi proizvelo robu i usluge. U sklopu toga proučava i predviđa financijske i komercijalne trendove poput nezaposlenosti, poreza, inflacije i sl., analizira i istražuje ekonomske probleme i promjene te o njima obavještava i savjetuje tijela državne uprave, industriju i ulagače.

Zanimanje ekonomista podrazumijeva izuzetno širok spektar zadataka i odgovornosti koje ovise o odabranom usmjerenju i području rada. Ekonomisti se mogu specijalizirati za financije, rad unutar računovodstva i revizije, marketing, menadžment, poslovnu informatiku, trgovinu ili ekonomski rad u sklopu turizma. Sukladno svim ovim usmjerenjima, zanimanje ekonomista može podrazumijevati različite zadatke poput procjene profitabilnosti investicijskih projekata i kreditnih poslova kojima se bave ekonomisti u financijskim ustanovama, računovodstvenih i revizijskih poslova u svim sektorima gospodarstva, osmišljavanja marketinške strategije i razvoja novih proizvoda i usluga unutar marketinga, provođenja istraživanja u području ljudskih resursa u sklopu menadžmenta, uvođenja modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovanje u sklopu poslovne informatike, obavljanja poduzetničkih, upravljačkih i komercijalnih poslova u poduzećima za vanjsku i unutarnju trgovinu te istraživanja turističkog tržišta i menadžment hotelskog ili agencijskog poslovanja u sklopu ekonomije u turizmu.

Budući da samo zanimanje obuhvaća ovako širok spektar odgovornosti ekonomisti se uglavnom odlučuju za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama da bi se specijalizirali i usmjerili na određeno područje ekonomije. Naš program za ekonomiste polaznike podučava znanjima i vještinama potrebnim za pronalaženje zaposlenja unutar ekonomskog zanimanja te potrebnih za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini. Kroz ovaj program polaznici će naučiti temeljitost u radu s brojevima, precizno računanje te analiziranje podataka na temelju kojih se izrađuju izvještaji.

Polaznici će naučiti koristiti računalne programe za profesionalne potrebe poput korištenja programa za obradu teksta te programa za vršenje matematičkih i statističkih obrada. Tijekom programa također stavljamo fokus na razvijanje matematičkih vještina koje su preduvjet za kvalitetno obavljanje ovog posla. Uz sve navedeno polaznici će usvojiti vještine provođenja istraživačkog rada, prezentacijske i komunikacijske vještine potrebne za prezentaciju rezultata izvršenih analiza i istraživanja te sposobnosti pismenog izražavanja za potrebe pismenih korespondencija te pisanja izvještaja. Za polaznike ovog programa od iznimne su važnosti preciznosti, sistematičnosti, ažurnosti i odgovornosti da bi se maksimalno umanjile pogreške u radu s podacima te inovativnost i kreativnost potrebne za posvećivanje istraživačkom radu i sudjelovanje u osmišljavanju marketinških strategija te novih proizvoda i usluga.

Kao što je prethodno spomenuto, ekonomisti mogu naći zaposlenje na raznim lokacijama ovisno o usmjerenju. Ekonomisti se tako mogu zapošljavati u raznim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, privatnim tvrtkama, turizmu, medijima te u konačnici mogu otvarati vlastite tvrtke. Uglavnom rade u uredima, međutim posao često uključuje putovanja radi sudjelovanja ili prisustvovanja na stručnim skupovima, konferencijama i poslovnim sastancima.

Školovanje u ovom programu traje četiri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon kojeg se izdaje završna svjedodžba i stječe zvanje ekonomista što se upisuje u radnu knjižicu. Nakon završene škole i položenog ispita državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini. Radi konkurentnosti unutar ovog popularnog zanimanja te specijalizacije unutar širokog područja rada ekonomistima se preporučuje nastavak obrazovanja.

Trajanje programa
Trajanje programa

4 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Radi zahtjeva ovog zanimanja polaznici ne bi smjeli imati kognitivne poteškoće te bi trebali imati zdrav sustav gornjih ekstremiteta te uredna osjetila vida i sluha.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa i završnog ispita

Cijena jedne godine programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje ekonomist je 6.100 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Školarina se formira na temelju upisnine koja iznosi 500 kn, broja razlikovnih predmeta, te završnog ispita. Cijena svakog razlikovnog predmeta je 450 kn, a dopunskog ili popravnog ispita 225 kn. Mogućnost plaćanja školarine do 15 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Cijena završnog ispita je 1.110 kn.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje ekonomist

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Hrvatski jezik

Strani jezik s dopisivanjem

II. strani jezik

Povijest

Geografija

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Kemija

Biologija

Osnove ekonomije

Statistika

Poslovne komunikacije

Komunikacijsko prezentacijske vještine

Računovodstvo

Marketing

Bankarstvo i osiguranje

Tržište kapitala

Poduzetništvo

Vježbenička tvrtka

Društveno odgovorna poslovanje

Pravno okruženje poslovanja

Informatika

Globalno poslovno okruženje

Uvod u poslovno upravljanje

Analiza financijskih izvješća

Računovodstvo neprofitnih organizacija

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Irma Borić Jereb, prof., soba 11 ili soba 29
tel. (051) 338 196, 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr