Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji farmaceutskih proizvoda poput lijekova te dijetetskih ili kozmetičkih proizvoda. Odgovornosti i zadaci unutar posla ovise o tome da li farmaceut radi u ljekarni, laboratoriju ili u samoj proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Sve ove pozicije podrazumijevaju različite obaveze s kojima će se naši polaznici upoznati tijekom ovog programa.

Farmaceutski tehničari koji rade u ljekarnama zaduženi su za pripremanje različitih farmaceutskih pripravaka. To podrazumijeva dozirano miješanje sastojaka prema standardnim receptima u obliku otopina, krema, čajeva, masti itd. Uz samo pripremanje pripravaka farmaceutski tehničar također vodi laboratorijski dnevnik u koji bilježi popis svih pripravaka u laboratoriju ljekarne te tako vodi evidenciju roka trajanja svakog pripravka.

U laboratoriju dužnosti farmaceutskog tehničara podrazumijevaju kontrolu funkcionalnosti laboratorijske opreme te pripremu i vođenje procesa kontrole i identifikacije supstanci. Ovo uključuje razne fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka radi utvrđivanja kvalitete. Nakon analize tehničar također vrši skladištenje uzoraka, a tijekom cijelog radnog dana vodi i laboratorijski dnevnik o zadatcima, njihovim fazama i trajanju.

U proizvodnji farmaceutskih proizvoda u sklopu farmacijske i kozmetičke industrije farmaceutski tehničar priprema proizvodnju, pruža podršku proizvodnom procesu i nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda poput injekcija, sirupa, otopina, masti, krema i sl. Nadzor u sklopu ovog zanimanja obuhvaća provjeravanje ispitivanja ispravnosti vitalnih dijelova proizvodnih postrojenja te identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina u procesu. Osim nadziranja tehničkih aspekata proizvodnje, farmaceutskih tehničar na ovoj poziciji također nadzire radnike u proizvodnji, dodjeljuje zadatke te periodički nadređenima podnosi izvještaj o stanju postrojenja, radu kadrova te evidenciji količine i kvalitete proizvedenih proizvoda.

Da bi bili spremni ispunjavati zahtjeve ovih pozicija unutar zanimanja farmaceutskog tehničara, polaznici programa usvajat će znanja o ljekovitim tvarima biljnog, životinjskog, mineralnog i sintetičkog podrijetla koja se koriste u izradi lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu te sanitetskog materijala i ortopedskih pomagala. U praktičnom dijelu programa polaznici će razviti vještine upravljanja i kontrole tehnoloških pomagala u proizvodnji farmaceutskih proizvoda te vještine organizacije i nadzora proizvodnog procesa. Osim toga polaznici će znati vršiti analitičke postupke potrebne za rad u laboratoriju te će se upoznati s vještinama vođenja administrativnih procesa potrebnih za rad u proizvodnom pogonu.

U sklopu zadataka farmaceutskog tehničara često se podrazumijeva i rukovanje sitnim supstancama što od budućih farmaceuta iziskuje spretnost, strpljenje te sposobnost dugotrajnog održavanja pažnje. Bilo da rade u proizvodnom procesu, ljekarni ili laboratoriju od farmaceutskih tehničara očekuje se točnost, preciznost i pedantnost koja do izražaja dolazi i kroz vođenje evidencije i laboratorijskog dnevnika. Radi kontinuiranog razvoja farmaceutske industrije, farmaceutski tehničar mora biti spreman na redovito učenje i usavršavanje. Od iznimne je važnosti da farmaceutski tehničar ima dobre motoričke sposobnosti, zdrava osjetila vida i sluha, sposobnost razlikovanja boja te da nema alergije na profesionalne alergene. U slučaju da njihove dužnosti uključuju rukovanje opasnim ili otrovnim supstancama, zaposlenici moraju ispravno koristiti sve mjere zaštite uključujući zaštitnu opremu.

Ovaj srednjoškolski program moguće je upisati samo kao program prekvalifikacije što znači da je za upis potrebno imati završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu. Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje farmaceutski tehničar što se upisuje u radnu knjižicu. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini. Kad ispune godinu dana pripravničkog staža farmaceuti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Trajanje programa
Trajanje programa

18 mjeseci

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla farmaceutskog tehničara polaznici moraju dokazati potvrdom medicine rada koju trebaju priložiti prilikom upisa.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje farmaceutski tehničar moguće je upisati samo kao prekvalifikaciju. Na osnovu svjedodžbi prethodno završenog trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg srednjoškolskog programa, određuje se broj dopunskih i razlikovnih ispita koje morate položiti i izračunava se ukupni iznos školarine. Školarina uključuje upisninu, predavanja, vježbe, skripte u e-obliku, ispite i završni ispit i može se platiti do 18 mjesečnih rata.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje farmaceutski tehničar

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Latinski jezik

Biologija

Fizika

Anatomija i fiziologija

Osnove zdravstvene struke

Uvod u laboratorijski rad

Opća kemija

Organska kemija

Analitička kemija

Biokemija

Farmaceutska kemija s farmakologijom

Medicinska mikrobiologija

Botanika s farmakognozijom

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom

Kemija prehrane

Industrijska proizvodnja lijekova

Prirodna ljekovita sredstva

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Povijest

Geografija

Politika i gospodarstvo

Matematika

Računalstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Stručna praksa

168 sati

21 sat

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Eda Devčić Erceg., soba 30
tel. (051) 327 181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr