Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Fizioterapeutski tehničari pomažu ozlijeđenim i bolesnim osobama u oporavku, unaprjeđenju zdravlja, ublažavanju boli te nadomještanju funkcija u slučaju postojanja problema uzrokovanih tjelesnim ili psihološkim poremećajima. Najčešće se zapošljavaju u rehabilitacijskim odjelima zdravstvenih ustanova ali ponekad posao također nalaze u ustanovama poput vrtića, škola, sportsko-rekreacijskih centara ili staračkih domova.

Polaznici ovog programa prvenstveno će naučiti na temelju dijagnostičkih postupaka precizno procijeniti stanje pacijenta. Na temelju procjene te u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama i drugim dostupnim i značajnim podacima, fizioterapeut izrađuje plan terapije. Da bi mogli točno dijagnosticirati situaciju pacijenta, te odabrati prikladnu terapiju za pacijenta polaznici će usvajati znanja iz kineziologije i patofiziologije te će se upoznati s raznim oblicima terapija i njihovim učincima. Nakon odabira terapije fizioterapeut provodi terapijski program te kontinuirano ocjenjuje i dokumentira stanje pacijenta i po potrebi usavršava ili prilagođava terapijski program. Uz manualne terapije (mobilizacija mekih tkiva i zglobova, asistirano istezanje mišića, trening, vježbe pružanja otpora…) fizioterapeut na raspolaganju ima i druge oblike terapija poput termoterapije, ultrazvučnih terapija, akupunkture i drugih vrsta. Polaznici će se detaljno upoznati s navedenim oblicima terapije, njihovim učincima te mogućim opasnostima za pacijenta. Nakon terapije fizioterapeut savjetuje pacijenta i podučava ga kako samostalnom vježbom ublažiti ili otkloniti postojeći problem. Osim pomoći već ozlijeđenim osobama fizioterapeut također može ponuditi instrukcije iz prevencije određenih problema.

Uz stručno znanje fizioterapije polaznici će imati satove zdravstvene psihologije i socijalne medicine u svrhu poznavanja psiholoških čimbenika koji utječu na odnos između pacijenta i terapeuta da bi mogli uspostaviti skladnu komunikaciju i pozitivne odnose s pacijentom. Zahvaljujući ovim vještinama fizioterapeut stvara okružje uzajamnog povjerenja i tako pacijenta može lakše motivirati i potaknuti na aktivnost te otkloniti osjećaj tjeskobe što ponekad zna biti ključni faktor za uspješnost terapije.

Uz sve navedeno polaznici će se također upoznati s etičkim i stručnim načelima zdravstvenog djelatnika, kodeksom etike nacionalne udruge fizioterapeuta i utvrđenim standardima prakse koje fizioterapeut mora poštivati tijekom izvođenja svoje djelatnosti.

Za fizioterapeutski posao uvjeti rada poprilično ovise o mjestu zaposlenja. U zdravstvenoj ustanovi, fizioterapeutu je zajamčen rad u dobro opremljenoj ordinaciji međutim ako radi u vrtiću, školi ili čak u domu samog pacijenta, fizioterapeuta mogu zateći značajno drugačiji uvjeti rada. Ovaj posao podrazumijeva dosta kretanja, podizanja i rukovanja pomagalima te pomaganja pacijentu pri promjeni položaja te radi toga traži spretnost, dobro psihofizičko zdravlje te zdrav mišićno-koštani sustav. Osim toga, fizioterapeut treba imati normalan osjet opipa, vida i sluha te razvijene komunikativne vještine i sposobnost neverbalne komunikacije.

Ovaj srednjoškolski program moguće je upisati samo kao program prekvalifikacije što znači da je za upis potrebno imati završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu. Povjerenstvo Narodnog učilišta u Rijeci će na osnovu svjedodžbi završenih razreda srednje škole utvrditi koje razlikovne i dopunske predmete polaznik treba savladati u tijeku svog obrazovanja. Nakon izrade i obrane završnog rada izdaje se završna svjedodžba i stječe zvanje fizioterapeutski tehničar što se upisuje u radnu knjižicu. Sa završenom školom i položenim ispitom državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini. Kad ispune godinu dana pripravničkog staža fizioterapeuti polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Trajanje programa
Trajanje programa

18 mjeseci

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za ovo je zanimanje važno da osoba ima zdrav mišićno-koštani sustav dobre motoričke sposobnosti te razumljiv govor.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje fizioterapeutski tehničar moguće je upisati samo kao prekvalifikaciju. Na osnovu svjedodžbi prethodno završenog trogodišnjeg i / ili četverogodišnjeg srednjoškolskog programa, određuje se broj dopunskih i razlikovnih ispita koje morate položiti i izračunava se ukupni iznos školarine. Školarina uključuje upisninu, predavanja, vježbe, skripte u e-obliku, ispite i završni ispit i može se platiti do 18 mjesečnih rata.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje fizioterapeutski tehničar

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Latinski jezik

Biologija

Fizika

Kemija

Elektronika

Anatomija i fiziologija

Uvod u rehabilitaciju

Osnove zdravstvene njege

Osnove kineziologije

Masaža

Kineziterapija

Fizikalna terapija

Zdravstvena psihologija

Socijalna medicina

Patofiziologija

Klinička medicina

Dermatologija

Prva pomoć

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Povijest

Geografija

Politika i gospodarstvo

Matematika

Računalstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Stručna praksa

 84 sata

126 sati

28 sati

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Eda Devčić Erceg, soba 30
tel. (051) 327 181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr