Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

Zahvaljujući uspješnom razvoju turizma u Hrvatskoj, zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara nudi značajne mogućnosti zaposlenja, prvenstveno na jadranskoj obali ali i sve bolje prilike u sklopu kontinentalnog i seoskog turizma. Budući da obrazovanje za ovo zanimanje također uključuje poznavanje tri strana jezika, polaznicima programa olakšano je i traženje zaposlenja u inozemstvu. Uz dobre poslovne prilike, nakon završetka ovog programa polaznici svoje obrazovanje mogu i nastaviti na visokim školama ili fakultetima.

Zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara podrazumijeva širok spektar znanja i vještina unutar polja hotelijerstva, turizma, ekonomije te birotehnike. Pohađanjem ovog programa polaznici imaju priliku razviti organizacijske te administrativne vještine potrebne za ispunjavanje širokog raspona odgovornosti koje ovo zanimanje sa sobom nosi. Polaznici će biti spremni izvršavati poslove poput organizacije turističkih usluga kao što su smještaj i putni aranžmani, organizacije putovanja i izleta, pripremanja informativnih i promotivnih materijala kao i suradnje s putničkim i prijevozničkim tvrtkama.

Polaznici će također znati odgovorno pristupiti i izvršavati administrativne poslove kao što su knjiženje, osmišljavanje putnih programa, izračun cijene, pisanje i razmjenjivanje izvještaja i dopisa s domaćim i inozemnim partnerima, zaprimanje rezervacija, vođenje poslovne evidencije, pripremanje računa, primanje uplata, obračun usluga te izrada statističkih tablica i grafova.

Uz sve ove značajne kompetencije, zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara također zahtjeva dobro razvijene komunikativne vještine te poznavanje opće kulture i stranih jezika, što naše polaznike ujedno čini konkurentnim i na stranim tržištima. Uzevši sve navedeno u obzir zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara omogućava kreativnu radnu dinamiku koja uključuje raznovrsne vještine te pristup širokom tržištu rada.

Hotelijersko-turistički tehničari rade na raznim lokacijama poput: turističkih ureda i agencija, putničkih i prijevoznih agencija, hotela, recepcija te ureda lokalne samouprave zaduženih za turizam. Iako hotelijersko-turistički tehničari uglavnom rade u uredima, zanimanje sa sobom nosi i mogućnosti terenskog rada.

Školovanje u ovom programu traje četiri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon koje se izdaje završna svjedodžba i stječe zvanje hotelijersko-turistički tehničar što se upisuje u radnu knjižicu.

Nakon završene škole i položenog ispita državne mature moguć je nastavak obrazovanja na strukovno srodnim, a i drugim visokim učilištima.

Trajanje programa
Trajanje programa

18 mjeseci – 4 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Radi komunikativne prirode zanimanja ne preporučuje se osobama s govornim poteškoćama

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa

Cijena jednog razreda programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar je 7.320 kn. Mogućnost plaćanja u 6 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Ukupan iznos školarine uključuje upisninu, predavanja, skripte u e-obliku,  ispite i završni ispit i može se platiti do 18 mjesečnih rata.

Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Njemački jezik

Talijanski jezik

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

Poslovna psihologija s komunikacijom

Statistika

Knjigovodstvo s bilanciranjem

Ugostiteljstvo

Organizacija poslovanja poduzeća

Turizam i marketing

Biologija s ekologijom

Gospodarsko pravo

Prehrana i poznavanje robe

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

Politika i gospodarstvo

Povijest

Geografija

Matematika

Računalstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Praktična nastava

70 sati

70 sati

70 sati

70 sati

Stručna praksa

182 sata

182 sata

182 sata

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr