INFORMATIKA

Služenje računalom danas je ključno za velik broj radnih mjesta, a sve nam češće postaje neophodno i u svakodnevnom životu. Ako do sad niste imali priliku savladati osnove poput slanja i primanja elektroničke pošte ili pisanja teksta u Wordu ili želite nadopuniti već stečena informatička znanja i usavršiti neke vještine koje vam mogu pomoći da svoj posao radite brže i efikasnije, Narodno učilište nudi veliki izbor informatičkih tečajeva i programa osposobljavanja za osobnu i poslovnu primjenu računala.

Naši informatički tečajevi su modularni – mogu se međusobno nadopunjavati tako da svatko može odabrati točno ono što mu treba obzirom na svoje predznanje, poslovne i osobne potrebe, bez obzira na stručnu spremu ili životnu dob. Nastava se održava u tri termina: jutarnjem, poslijepodnevnom ili večernjem, 2 do 3 puta tjedno po 2 do 3 školska sata. Radi se u malim grupama od 5 do 15 polaznika. Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju, a neki od tečajeva ujedno su i priprema za polaganje ECDL ispita i stjecanje međunarodne ECDL diplome. U cijene su, uz praktičnu i teorijsku nastavu, uključene i skripte te po potrebi i individualne konzultacije. Prije upisa na tečajeve za koje je potrebno predznanje vrši se provjera znanja koja je također uključena u cijenu tečaja. U cijene tečajeva je uključen PDV.

Informatički programi osposobljavanja odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Po završetku programa i nakon položenog ispita polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti, a podaci s uvjerenja upisuju se u radnu knjižicu. U cijene su, uz praktičnu i teorijsku nastavu, uključene, skripte u e-obliku i individualne konzultacije te polaganje ispita. Cijene programa osposobljavanja su oslobođene PDV-a.

Informatički tečajevi za osobnu i poslovnu primjenu

Početni tečaj informatike

Windows – Word – Internet

Početni tečaj informatike namijenjen je osobama bez iskustva u korištenju računala (potpunim početnicima) tj. svima koji žele savladati osnovna znanja i praktične vještine korištenja računala za poslovne ili osobne potrebe. Polaznici se kroz tečaj upoznaju s osnovama računala, korištenjem miša i tipkovnice, radom u operacijskom sustavu MS Windows, pisanjem jednostavnih tekstova korištenjem MS Word-a te s korištenjem Interneta i elektroničke pošte. Rad s operacijskim sustavom uključuje brojne postupke koji su nam potrebni za svakodnevni rad na računalu poput rada s mapama i datotekama, pretraživanje podataka i sl. Kroz rad s programom za pisanje i obradu teksta MS Word, polaznici usvajaju ključne vještine pisanja i osnovnog uređivanja teksta poput otvaranja postojećeg dokumenta, pohranjivanja izmjena i ispisa dokumenta, kretanja kroz dokument, oblikovanja teksta, umetanja slika i jednostavnih tablica, numeriranja stranica te kreiranja zaglavlja i podnožja. Osim rada u operacijskom sustavu i programu MS Word polaznici također usvajaju osnovna teoretska znanja o Internetu i sigurnosti te uče koristiti pretraživače i elektroničku poštu.

Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju tečaja. Znanja i vještine tečaja osnovnih informatičkih znanja polaznici mogu nadograđivati samostalno ili kroz neke od naših naprednijih tečajeva.

Trajanje tečaja 30 školskih sati
Za upis nije potrebno predznanje

Cijena osnovnog tečaja informatike je 900 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Osnovni tečaj informatike

Windows – Word – Internet

Osnovni tečaj informatike namijenjen je osobama koje već koriste računalo ali žele sistematizirati i unaprijediti svoja znanja u cilju njegovog učinkovitijeg korištenja a za poslovne ili osobne potrebe. Polaznici se kroz tečaj upoznaju s alatima i programima za osnovno održavanje računala, naprednijim mogućnostima i alatima u operacijskom sustavu MS Windows, učinkovitim pisanjem složenijih tekstova korištenjem naprednijih opcija MS Word-a (tablice, predlošci, cirkularna pisma) te s učinkovitim korištenjem Interneta i elektroničke pošte.

Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju tečaja.

Trajanje tečaja 20 školskih sati
Za upis je potrebno predznanje

Cijena osnovnog tečaja informatike je 600 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Osnove MS Excela i tabličnih kalkulacija

Osnovni tečaj Excela namijenjen je korisnicima žele steći osnovna znanja o tabličnim kalkulacijama i korištenju programa MS Excel, a već posjeduju osnovna informatička znanja i vještine odnosno ako su prethodno završili tečaj Osnovni tečaj informatike. Polaznici u sklopu ovog tečaja usvajaju osnovne postupke korištenja MS Excel programa koji je ključan za obavljanje administrativnih i financijskih poslova. Ovo podrazumijeva postupke poput rada s podacima unutar MS Excela, oblikovanja i adresiranja ćelija, organizacije radne knjige, primjenjivanja jednostavnih formula i osnovnih funkcija, rada s nizovima podataka i grafovima te ispisa proračunskih tablica i grafova.

Za praćenje tečaja potrebno je informatičko predznanje koje se testira prije upisa. Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju. Tečaj ujedno služi kao pripremni seminar za polaganje ECDL ispita. Nakon ovog tečaja polaznici svoje znanje iz MS Excela mogu nadograđivati samostalno ili kroz tečaj naprednog korištenja Excela.

Trajanje tečaja 14 školskih sati
Za upis je potrebno predznanje

Cijena tečaja osnovnog korištenja MS Excela i izrade tabličnih kalkulacija je 600 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

MS Excel – napredno korištenje

Budući da je MS Excel često korišten alat u administrativnim i financijskim poslovima, napredno poznavanje ovog programa značajno je za konkurentnost u tim područjima. Tečaj naprednog Excela namijenjen je polaznicima koji su završili tečaj osnova Excela ili imaju osnovna znanja o tabličnim kalkulacijama stečena samostalnim učenjem i radom, a žele usavršiti i proširiti svoje znanje naprednim sadržajima. Polaznici se kroz tečaj upoznaju s korisnim alatima koji olakšavaju i ubrzavaju rad u MS Excelu, upoznaju se s Booleovom algebrom te postupcima zaštite radnog lista i radne knjige. Osim toga polaznici uče koristiti napredne izračune i naredbe, te nadograđuju svoje poznavanje funkcija korištenjem funkcija konverzije i obrade nizova znakova, logičkih i uvjetnih funkcija te funkcija za rad s datumima. Usvajaju postupke naprednog oblikovanja tablica, uvjetnog oblikovanja ćelija, zaokruživanja brojeva i odbacivanja decimala te provjere unosa podataka. Konačno, polaznici u sklopu MS Excela također uče raditi s linearnim listama, kreirati i ažurirati jednostavne baze podataka, pretraživati, sortirati i filtrirati podatke, povezivati podatke između radnih listova i knjiga te izmjenjivati podatke s ostalim MS Office alatima.

Za praćenje tečaja potrebno je predznanje korištenja Excela koje se testira prije upisa. Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju.

Trajanje tečaja 14 školskih sati
Za upis je potrebno predznanje

Cijena tečaja naprednog korištenja MS Excela je 600 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

MS Word – napredno korištenje

Budući da je danas znanje MS Word programa za pisanje i obradu teksta ključni dio značajnog broja poslova, napredno znanje ovog programa važno je za konkurentnost na domaćem i stranom tržištu rada. Napredni tečaj Worda namijenjen je korisnicima koji su završili Osnovni tečaj informatike ili su samostalno savladali osnove korištenja programa MS Word te žele to znanje usavršiti i proširiti ga naprednim sadržajima. Vještine i tehnike u sklopu ovog tečaja učinit će rad s dokumentima, posebno ako se radi o velikim dokumentima, bržim, jednostavnijim i organiziranijim. Tijekom programa polaznici usvajaju znanja i vještina poput naprednog oblikovanje teksta, naprednog rada s tablicama i slikama i korištenja predložaka te povezivanja s ostalim MS Office programima. U svrhu usvajanja svih ovih vještina u sklopu programa koristimo poslovne dokumente koji služe tome da bi polaznicima približili poslovni kontekst korištenja MS Word programa.

Za praćenje tečaja potrebno je predznanje korištenja Worda koje se testira prije upisa. Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju.

Trajanje tečaja 14 školskih sati
Za upis je potrebno predznanje

Cijena tečaja naprednog korištenja Worda je 600 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Osnove MS Accessa i rad s bazama podataka

Osnovni tečaj Accessa namijenjen je polaznicima su usvojili osnovna informatička znanja i vještine, pohađanjem Osnovnog informatičkog tečaja ili samostalno, a žele to nadopuniti osnovnim znanja o bazama podataka i korištenju MS Accessa. Kroz program tečaja polaznici usvajaju znanja o koncepciji i funkcijama baze podataka, upoznaju se sa stvaranjem i povezivanjem tablica kroz MS Access program, uče koristiti obrasce, dolaziti do informacija iz baza podataka kroz upite i izvješća te pripremati izlazne rezultate.

Za praćenje tečaja potrebno je informatičko predznanje koje se testira prije upisa. Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju. Tečaj ujedno služi kao pripremni seminar za polaganje ECDL ispita.

Trajanje tečaja 16 školskih sati
Za upis je potrebno predznanje

Cijena tečaja osnovnog korištenja Accessa i rada s bazama podataka je 750 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Osnove MS Power Pointa i izrade prezentacija

Tečaj osnova Power Pointa namijenjen je polaznicima su savladali osnovna informatička znanja i vještine, pohađanjem Osnovnog tečaja informatike ili samostalno, a žele usvojiti znanja i vještine kreiranja multimedijalnih prezentacija. Tijekom tečaja polaznici uče kako oblikovati slajdove dodavanjem različitih sadržaja poput slika, teksta, dijagrama i sl. Uz to uči se primjena animacijskih shema i efekata na slajdovima i njihovim elementima, umetanje podataka iz drugih MS Office programa te publikacija prezentacije u različitim formatima. Osim praktičnih vještina polaznici se također upoznaju s estetskim načelima izrade profesionalne prezentacije.

Za praćenje tečaja potrebno je informatičko predznanje koje se testira prije upisa. Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju. Tečaj ujedno služi kao pripremni seminar za polaganje ECDL ispita.

Trajanje tečaja 10 školskih sati
Za upis je potrebno predznanje

Cijena tečaja osnovnog korištenja Power Pointa i izrade prezentacije je 360 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Osnovni tečaj informatike 55+

Osnovni tečaj informatike 55+ posebno je prilagođen umirovljenicima i svima starijima od 55 godina koji žele savladati osnovna računalna znanja i vještine kako bi se mogli samostalno koristiti računalnom tehnologijom u svakodnevnom životu. Program uključuje znanja poput sigurnog korištenja računala i Interneta, korištenja elektroničke pošte, kupovine i plaćanja računa Internetom, korištenja društvenih mreža te primjene drugih oblika online komunikacije poput Skypea.

Po završetku tečaja izdaje se potvrda o pohađanju tečaja. Nakon pohađanja ovog tečaja polaznici svoja računalna znanja mogu nadograđivati samostalno ili kroz neke od naših naprednijih tečajeva.

Trajanje tečaja 30 školskih sati
Nastava se održava 2-3 x tjedno po 2-3 školska sata

Cijena osnovnog tečaja informatike 55+ je 900 kn. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Individualna nastava informatike

Osim grupnih informatičkih tečajeva, Narodno učilište nudi i mogućnost individualne nastave, prilagođene vašem znanju, osobnim i poslovnim potrebama te vašem slobodnom vremenu. Ovaj tip tečaja prikladan je za polaznike koji žele usvojiti točno specijalizirana znanja. Individualni tečajevi također se mogu odvijati i na lokaciji klijenta ako za tim postoji potreba.

Cijena individualne nastave informatike je 200 kn po školskom satu. U cijenu je uključen PDV.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!
Ponuda

Trebate obučiti veći broj djelatnika? Zatražite ponudu!

Za veći broj polaznika iz istog poduzeća ponudom odobravamo posebne popuste. Također, Narodno učilište za poduzeća nudi informatičke tečajeve i programe u terminima i s dinamikom nastave prilagođenom vašem radnom vremenu, a po potrebi nastavu možemo održavati i u vašem prostoru.

Programi osposobljavanja za primjenu osobnih računala

Specijalist uredske primjene osobnih računala

Program osposobljavanja za specijalista uredske primjene osobnih računala namijenjen je osobama bez prethodnog iskustva u korištenju računala koje se žele naučiti samostalno služiti računalom u uredskom poslovanju. Cilj programa je da polaznik savlada osnovno i napredno korištenje alata i računalnih programa u Windows okruženju kako bi se po završetku programa mogao ravnopravno uključiti na tržište rada i konkurirati za bilo koje radno mjesto gdje je uvjet dobro poznavanje rada na računalu.

Program uključuje savladavanje osnovnih i naprednih postupaka, tehnika i alata u operacijskom sustavu MS Windows, osnovnu i naprednu obradu teksta s aplikacijom MS Word, osnovno i napredno korištenje programa MS Excel za rad s proračunskim tablicama te postupke primanja, slanja i organiziranja elektroničke pošte kao i učinkovito korištenje interneta. Sva područja bit će obrađena kroz praktičan rad na računalu s naglaskom na primjenu pojedinih vještina u uredskom poslovanju i savladavanju zadataka koji zahtijevaju rad s više programa i njihovo povezivanje.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu. Osnovne teme programa su usklađene sa Syllabusom ECDL programa tako da program može ujedno poslužiti i kao priprema za polaganje 4 ECDL ispita i sjecanje početne ECDL diplome.

Trajanje programa 140 školskih sati
Minimalni uvjeti završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za specijalistu uredske primjene osobnih računala je 4.200 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.400 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Računalni operater

Program osposobljavanja za računalnog operatera namijenjen je osobama koje se žele naučiti samostalno se služiti računalom u uredskom poslovanju i steći odgovarajuće certifikate. Cilj programa je da polaznik savlada korištenje najpotrebnijih alata i računalnih programa do nivoa određenih ECDL syllabusom kako bi po završetku programa mogao uspješno položiti 4 ECDL ispita te uz uvjerenje o osposobljenosti dodatno steći početnu ECDL diplomu te ostvariti bolju poziciju na tržištu rada.

Program uključuje savladavanje osnova rada računala u operacijskom sustavu MS Windows, pisanja i obrade teksta s aplikacijom MS Word, izrade proračunskih tablica s aplikacijom MS Excel, postupke primanja i slanja elektroničke pošte te korištenje interneta. Sva područja bit će obrađena kroz praktičan rad na računalu na primjerima iz uredskog poslovanja uz rješavanje velikog broja ECDL predispita.

Po završetku programa i položenom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 120 školskih sati
Minimalni uvjeti završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za računalnog operatera je 3.600 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.200 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

ECDL specijalist poslovne primjene računala

Program osposobljavanja za ECDL specijalista poslovne primjene računala namijenjen je osobama koje imaju osnovna znanja rada na računalu, a žele unaprijediti svoja znanja i steći međunarodno priznatu ECDL diplomu. To znači da se već znaju koristiti računalom sa sustavom MS Windows, imaju osnovno znanje pisanja i obrade teksta s programom MS Word te se služe internetom.

Program uključuje savladavanje znanja i vještina po svih 7 ECDL modula: osnove informacijske tehnologije, korištenje računala i upravljanje datotekama, pisanje i obrade teksta s aplikacijom MS Word, izrada tabličnih kalkulacija s aplikacijom MS Excel, korištenje baze podataka s aplikacijom MS Access, izrada prezentacija s aplikacijom MS PowerPoint, osnove komunikacije i traženje informacija korištenjem elektroničke pošte i interneta te osnove IT sigurnosti.

Po završetku programa, napravljenom seminarskom radu i uspješnom položenim ispitima (7 ECDL ispita i završni ispit) izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu i međunarodno priznata ECDL diploma. U cijenu je uključeno polaganje svih ispita.

Trajanje programa 120 školskih sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za ECDL specijalistu poslovne primjene računala je 4.500 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.500 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Programi osposobljavanja za informatička zanimanja

Što je ECDL diploma i kako se stječe?

Europska računalna diploma ili European Computer Driving Licence (ECDL) međunarodno je priznata potvrda informatičke pismenosti koja jamči da je njen vlasnik osposobljen za rad na osobnom računalu prema jedinstvenoj ECDL normi. Namijenjena je svima koji žele imati dokaz da posjeduju osnovna znanja i kompetencije za korištenje osobnih računala bez obzira na uzrast ili djelatnost kojom se bave, jesu li zaposleni ili ne. Poslodavcima daje garanciju da potencijalni zaposlenik zaista ima vještine koje norma propisuje.

ECDL program obuhvaća sedam modula koji pokrivaju računalnu teoriju i praksu. Moduli su: Osnove informacijske tehnologije, Korištenje računala i upravljanje datotekama, Obrada teksta, Tablične kalkulacije, Baze podataka, Prezentacije te Informacije i komunikacije. Za svaki modul polaže se pojedinačni ECDL ispit. Polaganjem bilo koja četiri ispita stječe se pravo na djelomični certifikat koji se naziva ECDL Start. Nakon što kandidat uspješno položi svih sedam ispita dobiva ECDL diplomu.

Kandidati koji žele dobiti diplomu mogu se prijaviti za ispite bilo gdje u svijetu, polagati redosljedom kojim žele, u različitim test centrima. Jedan od tih centara je i Narodno učilište u Rijeci koje organizira pripremne seminare za polaganje ECDL ispita kao i samo polaganje ECDL ispita.

Zbog velikog uspjeha ECDL-a u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL) što znači da je stečena ECDL diploma priznata u cijelom svijetu.

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34, 3. kat
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr