Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

KOMERCIJALIST

Komercijalisti obavljaju poslove prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja te mogu naći zaposlenje u trgovačkim društvima, obrtima koji se bave proizvodnjom i prodajom te unutar različitih djelatnosti u zemlji i inozemstvu. U proizvodnom poduzeću glavne zadaće komercijalista se malo razlikuju od zadataka unutar prodaje te uključuju posredovanje robom između proizvođača i krajnjeg korisnika te nabavljanje i kupovina sirovina, materijala i poluproizvoda sa svrhom daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode.

Neovisno o vrsti proizvoda koje poduzeće prodaje, komercijalist treba moći zainteresirati klijenta te realizirati dogovor u vezi s daljnjom suradnjom, a u tu svrhu na različite načine predstavlja proizvod, raspravlja o potrebama klijenta te definira načine na koje proizvod može ispuniti te potrebe. Da bi mogli uspješno ispunjavati ove odgovornosti polaznici našeg programa razvijaju pregovaračke vještine te usvajaju znanja unutar psihologije prodaje. Nakon postignutog dogovora komercijalist prima narudžbe i nastoji riješiti sve eventualne probleme te zadovoljiti zahtjeve klijenta. Zbog konkurencije komercijalist treba klijentu naglasiti jedinstvene kvalitete proizvoda ili usluge što traži dobro poznavanje karakteristika, sastava te procesa proizvodnje samog proizvoda ili usluge. Ovdje do izražaja opet dolaze vještine profesionalne komunikacije ali isto tako volja i spremnost komercijalista na usavršavanje, budući da radi poznavanja proizvoda učestalo surađuje sa stručnjacima u proizvodnji. Da bi postali uspješni komercijalisti, polaznike učimo prezentacijskim i organizacijskim vještinama te im kroz praksu prenosimo vještine sastavljanja plana i prijedloga ponuđenog paketa proizvoda ili usluge, procjenjivanja troškova, prilagođavanja ponude zahtjevima klijenta te u konačnici i samo zaključivanje prodaje.

Odgovornosti komercijalista ne prestaju zaključivanjem ugovora jer ostaje u kontaktu s klijentom kako bi osigurao uredno provođenje ugovornih obaveza te eventualno obnovio ugovor. Osim kontakta s postojećim klijentima, komercijalist je često zadužen i za pronalazak novih klijenata s ciljem razvoja i proširenja poduzeća.  U ovu svrhu komercijalist se bavi radom na promotivnim materijalima te posjećuje sajmove i seminare karakteristične za proizvod ili uslugu koju nudi. Ovo od budućih komercijalista traži kreativnost, poznavanje psihologije prodaje i poslovne etike te razumijevanje kulture poduzetništva. Osim usvajanja vještina poslovne komunikacije na materinjem jeziku naši polaznici također će imati priliku izvještiti se u komunikaciji na 2 strana jezika što ih čini konkurentnima ne samo na domaćem već i na stranom tržištu rada.

Uz vještine komunikacije koje su ključne za ovo zanimanje, polaznici programa također uče analizirati i dokumentirati svoj rad te izrađivati buduće ponude i planove prodaje.

Karakteristike koje se najčešće traže za ovo zanimanje su usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost, strpljenje, snalažljivost, fleksibilnost te samostalnost. Od iznimne su važnosti i sposobnost pravovremene reakcije te uspješnog preusmjeravanja pregovora u svrhu učinkovitog rješavanja problema. Komercijalisti uglavnom rade u uredu, ali sama pozicija podrazumijeva i česta putovanja radi poslovnih sastanaka ili usavršavanja tako da se od kandidata često očekuje položen vozački ispit B kategorije.

Školovanje u ovom programu traje četiri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon kojeg se izdaje završna svjedodžba te stječe zvanje komercijalista što se upisuje u radnu knjižicu. Nakon završene škole i položenog ispita državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Trajanje programa
Trajanje programa

18 mjeseci – 4 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za ovo zanimanje važno je da polaznici imaju dobro razvijena osjetila vida i sluha te jasan i razgovijetan govor.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa

Cijena jednog razreda programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist je 7.320 kn. Mogućnost plaćanja u 6 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Ukupan iznos školarine uključuje upisninu, predavanja, skripte u e-obliku, ispite i završni ispit i može se platiti do 18 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje komercijalist

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Hrvatski jezik

Engleski jezik

II. strani jezik

Matematika

Poznavanje robe

Poslovne komunikacije

Računalstvo

Trgovinsko poslovanje

Računovodstvo

Poduzetništvo

Osnove trgovačkog prava

Psihologija prodaje

Marketing

Transport, špedicija i osiguranje

Tehnika vanjskotrgovačkog poslovanja

Povijest

Geografija

Politika i gospodarstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Stručna praksa

80 sati

80 sati

80 sati

80 sati

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34
tel. (051) 336 043
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr