Narodno učilište u Rijeci

Kontakt

Za sve upite koji nisu povezani s prijavama i upisima slobodno nam se obratite putem donje forme, direktno na nar-uciliste@nar-uciliste.hr ili telefonom na (051) 212 269.  Radno vrijeme je od ponedjeljka do četvrtka od 8.00 do 20.00 sati te petkom od 8.00 do 16.00 sati.

Ime i prezime*

e-mail adresa*

Predmet

Upit

Kontakti

Tajništvo i blagajna

Marija Sertić i Željka Abičić
tel. (051) 212 269 centrala, 686 565
nar-uciliste@nar-uciliste.hr

Od ponedjeljka do četvrtka od 8.00 do 20.00 sati
Petkom od 8.00 do 16.00 sati

Škola stranih jezika, srednjoškolsko obrazovanje, programi u području njege i skrbi i programi usavršavanja u području ljepote i zdravlja

Irma Borić Jereb, prof., soba 29
tel. (051) 336 005
irma.jereb@nar-uciliste.hr

Ponedjeljak i četvrtak od 8.00 do 12.00 i od 16.30 do 20.00, utorak i srijeda od 8.00 do 16.00 i petak od 8.00 do 16.00 sati

Srednjoškolski programi, informatički programi, administrativni, knjigovodstveni i financijski programi, programi u graditeljstvu i industriji, programi u području ljepote i zdravlja

Eda Devčić-Erceg, prof., soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181
eda.devcic@nar-uciliste.hr

Srijeda, četvrtak i petak od 8.00 do 16.00, ponedjeljak i utorak od 8.00 do 12.30 i od 16.30 do 20.00 sati

Programi u ugostiteljstvu i turizmu

Anamarija Vukotić, prof., soba 11
tel. (051) 336 043
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr

Ponedjeljak, srijeda od 13.00 do 19.30 sati;
Utorak, četvrtak, petak od 8.00 do 16.00

Glazbeni i likovni tečajevi

Rozana Mihaljević, soba 3
tel. (051) 332 809
nar-uciliste@nar-uciliste.hr

Radno vrijeme po dogovoru

Pripremni seminari u energetici

Diana Fattorini-Blečić, prof., soba 11
tel. (051) 338 196, 327 181
diana.fattorini@nar-uciliste.hr

Ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 16.00, utorak i četvrtak od 16.00 do 20.00 sati

Osnovna škola za odrasle i pripremni seminari za zaštitare, čuvare i redare

Eda Devčić-Erceg, prof., soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181
eda.devcic@nar-uciliste.hr

Srijeda, četvrtak i petak od 8.00 do 16.00, ponedjeljak i utorak od 8.00 do 12.30 i od 16.30 do 20.00 sati