KREATIVA 54+

Radionice keramike, grupa 1 i 2

Glazbene radionice, grupa 1 i 2

Likovne radionice, grupa 1, 2, 3 i 4

EX TEMPORE i IZLOŽBA

EU+fondovi logo
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Izradu mrežne podstranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Narodnog učilišta Rijeka.