KREATIVA 54+

Projekt Kreativa 54+ namijenjen je osobama starijim od 54 godine bez obzira radni status (zaposlene, nezaposlene, umirovljenici) s ciljem poboljšanja njihovih socijalnih, kognitvnih, emocionalnih i kreativnih vještina te prepoznavanje njihovih potencijala.

Brojna istraživanja ukazala su na terapijski učinak kreativnosti i umjetnosti na pojedinca. Umjetnost je važna u procesima izražavanja, umrežavanja, jačanja i pružanja podrške identifikacijskim procesima te socijalnog uključivanja osoba. Uzimajući u obzir potrebe starijih osoba, kao i njihove potencijale, projektom se doprinosi poticanju aktivnog i zdravog starenja, poticanja socijalne uključenosti i ostvarenju punog životnog potencijala starijih osoba.

Projekt uključuje razvoj novih edukativnih programa i provedbu 9 besplatnih radionica: 3 radionice glazbene umjetnosti, 4 radionice crtanja i slikanja te 2 radionice keramike. U radionice će se uključiti ukupno 90 osoba: 30 osoba u glazbene radionice, 40 osoba u radionice crtanja i slikanja te 20 osoba u radionice keramike. U programima će ravnopravno i aktivno sudjelovati i 10 gluhih i nagluhih osoba zbog čega će sadržaj biti prilagođen njihovim potrebama te će se osigurati prevođenje na znakovni jezik.

Po završetku edukacija u okviru projekta Kreativa 54+ bit će organizirana ex tempora.

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci

Matica umirovljenika grada Rijeke

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
452.049,12 kn

85% sufinanciranja Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 384.241,76 kn

15% sufinanciranja Ministarstva kulture iz Državnog proračuna RH u iznosu od 67.807,36 kn

Trajanje projekta
Trajanje projekta

10 mjeseci
od kolovoza 2018. do lipnja 2019.

Kreativa 54+ glazbena radionica

Glazbena radionica

Glazbena umjetnost u sebi sadrži idealnu ravnotežu emocionalnog i intelektualnog. Slušanje glazbe, od baroka pa do suvremenih djela, ima terapeutska svojstva koja se manifestiraju smanjenjem stresa (odmakom od svakodnevnih briga i problema) te kroz emocionalno izražavanje, socijalizaciju i druženje. Učenje glazbene teorije i glazbeno opismenjavanje razvija matematičku logiku te vježba i održava memorijske sposobnosti.

Polaznici će se upoznati s notnim pismom, pojmovima ritma, mjere, dobe, dinamike i tempa, naučit će slušno i vizualno prepoznati instrumente/glasove kao i osnovne značajke glazbeno-stilskih razdoblja. Upoznat će se i s povijesnim čimbenicima koji su utjecali na razvoj glazbe, s djelima određenih razdoblja te s najznačajnijim skladateljima. Kao koncertna publika dvaput će posjetiti HNK u Rijeci.

Radionica keramike

Bavljenje karamikom ima terapeutska svojstva: reducira stres jer preusmjerava fokus s briga na kreativno izražavanje te podjednako intenzivira mentalnu i fizičku aktivnost. Razvijaju se osjetila, vježba se koncentracija, olakšava emocionalno izražavanje i unaprjeđuju socijalne sposobnosti. Usavršava se motorika (pomaže u jačanju muskulature prstiju, šaka i ruku) te promovira holistički pristup u razvoju desne i lijeve strane mozga.

Polaznici radionica keramike savladat će osnove oblikovanja glinom, načine ukrašavanja površina i bojanje keramičkih predmeta. Također, naučit će izrađivati predmete svakodnevne uporabe.

Likovna radionica

Dubljim razumijevanjem likovne umjetnosti potičemo znatiželju i učimo gledati svijet novim očima otvarajući mogućnost stjecanja novih znanja i iskustava. Postati konzument umjetničkih djela putem posjeta izložbama i/ili promatranjem umjetničkih djela ili reprodukcija likovnih majstora ne razvija samo ljubav prema umjetnosti već razvija i sposobnosti analitičkog zapažanja. Dok likovno izražavanje potiče kreativnost i razvija motoričke sposobnosti.

Polaznici će se upoznati s likovnim jezikom, osnovama tehnika crtanja (olovka, ugljen) i slikanja (akvarel, akril) te sa slikarskim načinom izražavanja. U tijeku provedbe radionica organizirat će se posjete aktualnim izložbama u Rijeci.

Radionice će se održavati u prostorima Narodnog učilišta jednom tjedno po 3 školska sata u poslijepodnevnim satima. Ukupno trajanje svake edukacije je 50 sati.

Organizacija radionica sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Početak novih radionica glazbene i likovne umjetnosti u veljači 2019.

EU+fondovi logo
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Narodnog učilišta Rijeka.

Informacije i prijave

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Rozana Mihaljević, prof.
tel. (051) 332 809
nar-uciliste@nar-uciliste.hr

Matica umirovljenika grada Rijeke
tel. (051) 212 109
udruga_umirovljenika@ri.t-com.hr