Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

KUHAR

Uz zanimanje konobara, kuhar je jedno od najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj. Ovo kreativno zanimanje nudi izvrsne mogućnosti za zaposlenje  i konkurentnu plaću u Hrvatskoj i inozemstvu. Zanimanje je dijelom vezano uz turističku sezonu što uglavnom jamči visoku potražnju tijekom ljetnih mjeseci na jadranskoj obali ili na drugim lokacijama u unutrašnjosti u sklopu kontinentalnog i seoskog turizma.

Najvažnija aktivnost ovog zanimanja je, naravno, priprema svih vrsta toplih i hladnih jela te pripremanje jela po narudžbi, međutim kuharstvo podrazumijeva još brojne druge obaveze i zadatke. Osim pripreme raznih tipova jela, našim polaznici će se također detaljno upoznati s raznim nacionalnim i tradicionalnim jelima te specifičnim jelovnicima (poput makrobiotičkog, vegetarijanskog, dijetalnog…) te naučiti primjenjivati svoje znanje u planiranju prehrane. U sklopu pripremanja jela polaznici će se također detaljno upoznati s vrstama živežnih namirnica i njihovim svojstvima te će naučiti postupke čišćenja namirnica i njihove toplinske obrade, postupke podjele jela na obroke, te dekoriranje jela.

Osim samog pripremanja jela polaznike pripremamo i za druge odgovornosti kuhara kao što su: naručivanje i preuzimanje namirnica, kontroliranje zaliha, bilježenje podataka za dnevni proračun, održavanje čistoće i higijene prostora, organizacija radnog mjesta te sistematično i funkcionalno održavanje skladišta.

Ovo zanimanje od zaposlenika iziskuje kreativnost, smisao za estetiku, visoku organiziranost te svjesnost o visokim higijenskim standardima. Dinamika rada za ovo zanimanje ovisi o uvjetima rada u samom ugostiteljskom objektu i frekvenciji gostiju tijekom dana.

Školovanje u ovom programu traje tri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon čega se izdaje završna svjedodžba i stječe zvanje kuhara koje se upisuje u radnu knjižicu.

Nakon završene srednje škole kuhari imaju mogućnost otvaranja vlastitog ugostiteljskog obrta. Ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta, neke je ugostiteljske obrte oguće otvoriti i bez završene srednje škole (samo sa završenim programom osposobljavanja), dok je za restoran ili gostionicu, potrebno imati položen majstorski ispit.

Trajanje programa
Trajanje programa

1-3 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za ovo je zanimanje važno da osoba ima razumljiv govor, dobar vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja te dobre motoričke sposobnosti.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa

Cijena jednog razreda programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje kuhar je 7.500 kn. Mogućnost plaćanja u 6 rata po 1.250 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Ukupan iznos školarine uključuje upisninu, predavanja, vježbe, skripte u e-obliku, ispite i završni ispit i može se platiti do 10 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje kuhar

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Talijanski jezik

Povijest hrvatske kulturne baštine

Poznavanje robe i prehrane

Biologija s higijenom i ekologijom

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

Ugostiteljsko posluživanje

Osnove turizma

Kuharstvo s vježbama

Politika i gospodarstvo

Povijest

Gospodarska matematika

Računalstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Praktična nastava

280 sati

280 sati

256 sati

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr