Ljepota, zdravlje, njega i skrb

PRIJAVA

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Nakon zaprimanja prijave kontaktirati ćemo vas u najkraćem mogućem roku!

Podaci o polazniku

Ime i prezime*

Ime oca i majke

Datum rođenja

Adresa (mjesto, ulica i kućni broj)

e-mail adresa*

Kontakt telefon*

Završeni stupanj obrazovanja*

 
Podaci o roditelju ili staratelju ako je polaznik maloljetan

Ime i prezime roditelja/staratelja

Kontakt telefon

 
Podaci o pravnoj osobi ako polaznika prijavljuje poslodavac

Naziv poduzeća

OIB poduzeća

Adresa

Kontakt osoba

e-mail adresa

Kontakt telefon

 

Programi osposobljavanja

Odaberite program osposobljavanja za koji se prijavljujete

Programi usavršavanja

Odaberite program usavršavanja za koji se prijavljujete

Radionice i tečajevi

Odaberite radionicu ili tečaj za koji se prijavljujete

 

Dodatna poruka ili pitanje

Dokumentacija potrebna za upis

1. Preslika rodnog lista (izvadak iz matice rođenih), original na uvid
2. Preslika svjedodžbe 8. razreda osnovne škole za programe za koje je minimalni uvjet za upis završena osnovna škola, odnosno završne svjedodžbe srednje škole ako je minimalni uvjet za upis završena srednja škola, original na uvid
3. Ispunjena upisnica s ugovorom

Dodatne informacije

Irma Borić Jereb, soba 11 ili soba 29
tel. (051) 338 196, 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr.

Programi osposobljavanja za poslove njege i skrbi, programi usavršavanja za vizažista i frizera-stilista

Irma Borić Jereb, soba 29, 3. kat
tel. (051) 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr