Temeljem članka 42. Statuta Narodnog učilišta ustanove za obrazovanje i kulturu u Rijeci, na sjednici održanoj 28. 10. 2021. godine, Upravno vijeće Narodnog učilišta ustanove za obrazovanje i kulturu raspisalo je:

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice
Narodnog učilišta, ustanove za obrazovanje i kulturu u Rijeci

Uvjeti:

· visoka stručna sprema
· minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Učilišta.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. Diplomu o visokoj stručnoj spremi
2. Dokaz o državljanstvu
3. Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima iz djelatnosti Učilišta
4. Životopis

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu:

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Školjić 9, 51000 Rijeka

ili elektroničkom poštom na adresu
nar-uciliste@nar-uciliste.hr