Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Narodnog učilišta, ustanove za obrazovanje i kulturu u Rijeci, Upravno vijeće Narodnog učilišta, ustanove za obrazovanje i kulturu u Rijeci, Rijeka, Školjić 9, raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta:

 1. Magistar latinskog jezika i književnosti, 1 izvršitelj
 2. Profesor hrvatskog jezika, 2 izvršitelja
 3. Profesor engleskog jezika, 3 izvršitelja
 4. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj
 5. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj
 6. Diplomirani sociolog, 1 izvršitelj
 7. Diplomirani politolog, 1 izvršitelj
 8. Profesor matematike i fizike, 1 izvršitelj
 9. Profesor kemije i biologije, 1 izvršitelj
 10. Dipl. ing. kemije s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 11. Magistar informatike, 1 izvršitelj
 12. Profesor glazbene kulture, 1 izvršitelj
 13. Profesor likovne kulture, 1 izvršitelj
 14. Profesor politehnike, 1 izvršitelj
 15. Profesor povijesti, 2 izvršitelja
 16. Profesor zemljopisa, 1 izvršitelj
 17. Diplomirani ekonomist, položen DPPO, 9 izvršitelja
 18. Profesor pravne skupine predmeta, 1 izvršitelja
 19. Bacc. oec. smjer hotelijersko-turistički, položen DPPO, 1 izvršitelj
 20. Profesor sociologije, 1 izvršitelj
 21. Dipl. ing. prehrambene tehnologije s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 22. Dipl. ing. zaštite na radu, položen DPPO, 1 izvršitelj
 23. Doktor opće medicine, položen DPPO, 3 izvršitelja
 24. Profesor psihologije, 1 izvršitelj
 25. Majstor instalater grijanja i klimatizacije, 1 izvršitelj
 26. Majstor frizer s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 27. Kozmetičar s položenim DPPO, 3 izvršitelja
 28. Viša medicinska sestra, položen DPPO, ili stručni ispit i najmanje 3 godine iskustva u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi, 3 izvršitelja
 29. Dipl. ing. poljoprivrede, smjer hortikultura s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 30. Dipl. ing. strojarstva s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 31. Dipl. ing. građevine s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 32. Dipl. ing. medicinske biokemije s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 33. Mag. ing. elektrotehnike s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 34. Dipl. ing. tekstilne tehnologije s položenim DPPO, 1 izvršitelj
 35. Profesor talijanskog jezika, 2 izvršitelja
 36. Profesor francuskog jezika, 1 izvršitelj
 37. Magistar edukacijske rehabilitacije, 1 izvršitelj
 38. Magistar farmacije s položenim DPPO ili stručnim ispitom, 1 izvršitelj
 39. Magistar pedagogije/prof. pedagogije, 1 izvršitelj
 40. Stručni prvostupnik odgajatelj, 2 izvršitelja
 41. Viši fizioterapeut s položenim stručnim ispitom i položenim DPPM, radno iskustvo više od 5 godina, 4 izvršitelja
 42. Profesor povijesti umjetnosti, 1 izvršitelj
 43. Magistar/magistra sestrinstva s položenim stručnim ispitom i najmanje 3 godine radnog iskustva te položenim DPPM, 6 izvršitelja
 44. Doktor dentalne medicine, položen DPPO, 3 izvršitelja
 45. Stručni učitelj kuharstva, 1 izvršitelj
 46. Stručni učitelj slastičarstva, 1 izvršitelj

Uvjeti:

Pod 1. – 45. stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96 i 80/99) i radno iskustvo na navedenim poslovima.

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu (honorarni posao).

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

· životopis,
· dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
· dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova,
· dokaz o državljanstvu,
· presliku rodnog lista.

U Rijeci, 1. rujna 2021.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose na adresu:

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Školjić 9, 51000 Rijeka

ili elektroničkom poštom na adresu
nar-uciliste@nar-uciliste.hr