Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

PLINOINSTALATER

Plinoinstalateri vrše zadatke postavljanja, održavanja, popravljanja i ispitivanja plinskih instalacija te u skladu s tim mogu naći zaposlenje u sklopu montaže, servisiranja, održavanja i kontrole plinskih instalacija i uređaja. Odgovornosti ovog zanimanja su brojne, a da bi ih mogli odgovorno ispunjavati polaznici ovog programa usvajaju znanja tehničkih materijala i mehanike, poznavanje svih elemenata plinske mreže te tehničkog crtanja. Zadaci plinoinstalatera uključuju montažu i popravljanje plinskih plamenika, zamjenjivanje plinomjera, kontrola plinske mreže te pronalaženje i otklanjanje grešaka na vodovima i uređajima. Praktične vještine koje naši polaznici usvajaju su ugrađivanje plinskih uređaja u stambene i poslovne objekte što uključuje postupke poput polaganja, pričvršćivanja i zavarivanja cijevi, instalacije zapornih ventila i brtvila, izoliranja i zaštite cjevovoda i sl. Osim toga polaznici će također naučiti izvršavati tlačno ispitivanje plinske mreže.

Osim rada na infrastrukturi plinske mreže plinoinstalateri također vrše montiranje priključaka i armature, priključivanje bojlera na plin i vodu te montiranje plinskih štednjaka i ostalih plinskih uređaja.

Ako radi kao serviser, plinoinstalater treba u cijelosti poznavati tok svih vodova te znati kako su uređaji montirani, konstruirani te kako funkcioniraju. U slučaju kvara na uređaju ili vodovima, uvidom u nacrte plinoinstalater utvrđuje raspored instalacija mjernih uređaja te ih popravlja ili zamjenjuje.

Radi odgovornosti ovog zanimanja jako je važno da se polaznici upoznaju s postupcima sigurnosti na radu. Plinoinstalateri rade u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima te na novogradnji gdje znaju biti izloženi zahtjevnim uvjetima rada. Budući da se najčešće radi u suradnji s timom ili u paru ovo zanimanje traži sklonost timskom radu, dobru organizaciju i komunikacijske vještine.

Školovanje u ovom programu traje tri godine te završava izradom i obranom završnog rada nakon čega se izdaje završna svjedodžba i stječe zvanje plinoinstalater što se upisuje u radnu knjižicu. Nakon položenog majstorskog ispita plinoinstalateri imaju mogućnost otvaranja vlastitog obrta.

Trajanje programa
Trajanje programa

3 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za potrebe ovog zanimanja poželjno je da polaznici imaju zdrav mišićno-koštani sustav, snažne i spretne ruke, uredna osjetila sluha i njuha te uredan dubinski vid.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa i završnog ispita

Cijena jedne godine programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje plinoinstalater je 10.000 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 2.000 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Školarina se formira na temelju upisnine koja iznosi 500 kn, broja razlikovnih predmeta, te završnog ispita. Cijena svakog razlikovnog predmeta je 450 kn, a dopunskog ili popravnog ispita 225 kn. Mogućnost plaćanja školarine do 10 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Cijena završnog ispita je 900 kn.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje plinoinstalater

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Etika

Matematika u struci

Osnove računalstva

Matematika u struci

Tehničko crtanje

Osnove tehničke mehanike

Tehnologija obrade i montaže

Elementi plinskih instalacija i protoka

Osnove automatizacije

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija plinoinstalacija

Praktična nastava

Izborni predmet

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Diana Fattorini-Blečić, prof., soba 11 ili soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181, 212 269
diana.fattorini@nar-uciliste.hr