PRIPREMNI SEMINARI

za polaganje stručnih ispita za upravljanje energetskim postrojenjima i uređajima

Prema Zakonu o energiji upravljanje i rukovanje energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima dozvoljeno je samo radnicima koji su stručno osposobljeni za rad. A to znači da, uz odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo u struci, moraju imati položen stručni ispit.

Kako bi se osiguralo brže, lakše i uspješnije savladavanje teorijskog dijela stručnog osposobljavanja, Narodno učilište u Rijeci organizira pripremne seminare za polaganje stručnih ispita za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima. Pohađanjem seminara, polaznici će uz teorijsko znanje steći i dodatnu sigurnost koja će im pomoći da s uspjehom savladaju ispit.

Pravna osoba – vlasnik ili korisnik energetskog postrojenja koja na određenim poslovima koji su propisani Pravilnikom zapošljava radnike koji nemaju stručni ispit može biti kažnjena u novčanom iznosu od 20.000 do 500.000 kn.

Poslovi i radni zadaci upravljanja rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima za koje je potrebno imati položen stručni ispit kao i uvjeti za polaganje stručnog ispita za rukovanje energetskim postrojenjima definirani su Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/2014) te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 20/2015).

Poslovi i radni zadaci

upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima za koje organiziramo pripremne seminare za polaganje stručnog ispita

Ložač centralnog grijanja

Rukovanje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW. Poslovi upravljanja i rukovanja kotlovima pojedinačnog toplinskog učina manjeg od 50 kW ne podliježu odredbama ovog Pravilnika.

Rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije

Samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 500 kW.

Rukovatelj klimatizacije

Upravljanje uređajima za klimatizaciju, ventilaciju i prozračivanje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW.

Ložač - rukovatelj kotlom

Loženje i rukovanje visokotlačnim parnim i vrelovodnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 100 kW, ali nije veći od 1 MW.

Strojar parnih turbina

Samostalno rukovanje parnim turbinama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 1 MW.

Strojar plinskih turbina

Samostalno rukovanje plinskim turbinama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 1 MW.

Strojar kotlovskog postrojenja

Samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja parnim i vrelovodnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 20 MW.

Strojar kotla

Samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja i rukovanja parnim i vrelovodnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 1 MW, ali nije veći od 20 MW.

Rukovatelj industrijske peći

Samostalno rukovanje svim vrstama industrijskih peći čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW.

Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem

Samostalno rukovanje nepokretnim i pokretnim motorima čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW, osim prometnim transportnim sredstvima.

Strojar kompresorske stanice

Samostalno rukovanje kompresorskim stanicama, uređajima za pripremu i proizvodnju tehničkih fluida i rashladnim uređajima svih vrsta, te rukovanje stabilnim kompresorima svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW.

Strojar crpne stanice

Samostalno rukovanje crpnim stanicama i crpkama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW.

Rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima

Upravljanje uređajima i postrojenjima za proizvodnju i potrošnju tehničkih i drugih plinova, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW.

Rukovatelj pripreme vode

Upravljanje i rukovanje strojevima i uređajima za pripremu vode, čiji ukupni kapacitet prelazi 15 m3/h.

Rukovatelj posudama stlačenih plinova

Samostalno punjenje stacionarnih tlačnih posuda plinovima svih vrsta i skladištenje tih posuda, rukovanje pokretnom tlačnom opremom definiranom propisom koji uređuje pokretnu tlačnu opremu.

Uklopničar u elektroenergetskom sustavu

Upravljanje strojevima i uređajima u rasklopnom postrojenju, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, nadzor vodostaja i preljev viška vode.

Uklopničar u industriji

Samostalno obavljanje poslova upravljanja i rukovanja sklopnim postrojenjima i napravama u industrijskim elektroenergetskim postrojenjima i transformatorskim stanicama.

Punitelj motornih vozila tehničkim plinovima

Samostalno punjenje motornih vozila tehničkim gorivim plinovima.

Pripremni seminari za polaganje stručnih ispita za poslove iz područja energetike

Pripremni seminari za polaganje stručnih ispita osposobljavaju polaznike za polaganje teorijskog dijela stručnog ispita za pojedini posao iz područja energetike putem predavanja i individualnih konzultacija. Za veći broj radnika iz iste organizacije koje upisuju pripreme za isto energetsko zanimanje ponudom se odobravaju posebni popusti, a vrijeme i mjesto održavanja priprema prilagođava se zahtjevima naručioca.

Cijena pripremnih seminara je 1.400 kn po polazniku. U cijenu su uključeni materijali za pripremu ispita. U cijenu je uključen PDV. U cijenu nije uključeno polaganje ispita.

Prijaviti se mogu individualni polaznici kao i zaposlenici koje prijavljuje poduzeće.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Provjera znanja – stručni ispit

Osposobljenost radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka obuhvaćenih Pravilnikom utvrđuje se provjerom znanja – stručnim ispitom pred područnom ispitnom komisijom Ministarstva gospodarstva. Dvije su vrste stručnih ispita – prvi i periodički.

Prvu provjeru znanja ili prvi stručni ispit radnici polažu prije početka obavljanja poslova upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima.

Prva provjera znanja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća osnove iz „Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima“ kojeg donosi Ministarstvo gospodarstva. Program sadrži grupu općih predmeta i grupu stručnih predmeta. Opći predmeti su isti za sve poslove i zanimanja dok je stručni dio ovisi o poslovima za koje se kanditat sprema. Teorijski dio odgovara se usmeno.

Periodičku provjeru znanja ili periodički stručni ispit radnici moraju položiti svakih pet godina od prethodnog stručnog ispita kako bi potvrdili svoje teorijsko znanje pismenim rješavanjem testa iz teorijskog dijela Programa.

Ispiti se provode tijekom cijele godine prema godišnjem rasporedu.

Prijava za polaganje ispita s pratećom dokumentacijom treba biti dostavljena ispitnoj komisiji u Savez energetičara Hrvatske najmanje 35 dana prije održavanja ispita. Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. kopiju osobne iskaznice
2. potvrde određene Pravilnikom (on-line obrasci koje treba ispuniti, ispisati te pečatirati i potpisati)
3. kopiju završne svjedodžbe
4. kopiju potvrde mentora.

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Heni Strčić, ravnateljica, soba 31
tel. (051) 332 758, 212 269
heni.strcic@nar-uciliste.hr