RASPOREDI ODRŽAVANJA NASTAVE ZA ŠKOLU STRANIH JEZIKA

i obavijesti za polaznike

Uspješan početak svim polaznicima generacije 2021 / 2022

Da bi se što uspješnije svladalo gradivo koje je izloženo u skriptama, udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima Narodno učilište za sve predmete organizira redovnu nastavu koja se izvodi po rasporedu koji se objavljuje na našoj stranici i oglasnoj ploči Narodnog učilišta kao prema potrebi grupne i individualne konzultacije, kao i pedagoško savjetovanje.

Konzultacije mogu biti u usmenoj i pismenoj formi (elektroničkom poštom). Uz individualne konzultacije koje su unaprijed planirane i objavljene postoji mogućnost individualnih konzultacija kojima polaznik može prisustvovati samo nakon dogovora s nastavnikom posredstvom voditelja.

Preporučujemo vam da se prije dolaska na konzultaciju ili nastavu na našoj web stranici provjeri hoće li se planirana nastava, individualne konzultacije i ispit održati zbog mogućih slučajeva spriječenosti koje se ne mogu predvidjeti