RASPOREDI ODRŽAVANJA NASTAVE ZA SREDNJOŠKOLSKE PROGRAME

i obavijesti za polaznike

Uspješan početak svim polaznicima generacije 2021 / 2022! 

Da bi se što uspješnije svladalo gradivo koje je izloženo u skriptama, udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima Narodno učilište za sve predmete organizira redovnu nastavu koja se izvodi po rasporedu koji se objavljuje na našoj stranici i oglasnoj ploči Narodnog učilišta kao prema potrebi grupne i individualne konzultacije.

Konzultacije mogu biti u usmenoj i pismenoj formi (elektroničkom poštom). Uz individualne konzultacije koje su unaprijed planirane i objavljene postoji mogućnost individualnih konzultacija kojima polaznik može prisustvovati samo nakon što podsredstvom voditelja dogovori s nastavnikom.

Preporučujemo vam da se prije dolaska na konzultaciju ili nastavu na našoj web stranici provjeri hoće li se planirana nastava, individualne konzultacije i ispit održati zbog mogućih slučajeva spriječenosti koje se ne mogu predvidjeti.

Termini ispita i individualnih konzultacija za srednjoškolske programe se svakodnevno ažuriraju! Raspored predavanja za srednjoškolske programe za sljedeći tjedan se zaključuje (i više ne mijenja) subotom u 16:00.