Sigurnost i zaštita

PRIJAVA

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA – POČETAK PROGRAMA 19.09.2016 U 17:00. U GRUPI IMA SLOBODNIH MJESTA!

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Nakon zaprimanja prijave kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku!

Podaci o polazniku

Ime i prezime*

Ime oca i majke

Datum rođenja

Adresa (mjesto, ulica i kućni broj)

e-mail adresa*

Kontakt telefon*

 
Podaci o pravnoj osobi ako polaznika prijavljuje poslodavac

Naziv poduzeća

OIB poduzeća

Adresa

Kontakt osoba

e-mail adresa

Kontakt telefon

 

Program za koji se prijavljujete

 

Dodatna poruka ili pitanje

Dokumentacija potrebna za upis

1. Preslika potvrede o prijavi na MUP

2. Preslika liječničke potvrde Medicine rada o sposobnosti rada na poslovima zaštitara ili čuvara

Dodatne informacije

Eda Devčić Erceg, soba 30
tel. (051) 327-181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr