upisi u ljetni semestar od 22. 1. do 10. 2. 2018

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

Narodno učilište Rijeka organizira verificirane programe engleskog, talijanskog, njemačkog i ruskog jezika za odrasle te tečajeve španjolskog, portugalskog, nizozemskog, mađarskog, slovenskog, ukrajinskog, kineskog, latinskog i hrvatskog jezika za strance.

Osim semestralnih programa za odrasle i cjelogodišnjih tečajeva za djecu i mlade, nudimo vam i mogućnost polaganja ispita znanja stranog jezika te mnogobrojne posebne tečajeve prilagođene vašim osobnim i poslovnim potrebama: ubrzane tečajeve (početni stupanj), individualne (krojene) tečajeve, tečajeve konverzacije (viši stupnjevi), tečajeve poslovnog jezika (viši stupnjevi) te tečajeve za potrebe poduzeća.

Verificirani programi i tečajevi stranih jezika za odrasle

Verificirani programi i tečajevi stranih jezika za odrasle organizirani su u skladu s jedinstvenim standardima Vijeća Europe u šest stupnjeva po CEF-u: temeljni (A1 i A2), razvojni (B1 i B2) i napredni (C1 i C2).

Nastava je organizirana u dva semestra (modula) godišnje: jesenski semestar od rujna do siječnja (upisi početkom rujna) i proljetni semestar od veljače do lipnja (upisi početkom veljače). Održava se 2 puta tjedno po 2 školska sata, poslijepodne i navečer. Radi se u malim grupama (6 – 12 polaznika) u audio-vizualno opremljenim učionicama i s udžbenicima koji su u skladu s CEF standardom. Prije upisa besplatno testiramo predzanje polaznika.

Programi engleskog, talijanskog, njemačkog i ruskog jezika za odrasle odobreni (verificirani) su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i traju 70 školskih sati po semestru, odnosno modulu. Za svaki uspješno završeni semestar (modul) dobiva se potvrda Narodnog učilišta o završenom modulu, a po završetku i uspješno položenom završnom ispitu na kraju pojedinog stupnja stječe se svjedodžba o znanju jezika koja se upisuje u radnu knjižicu.

Tečajevi stranih jezika za odrasle (španjolski, portugalski, nizozemski, mađarski, slovenski, ukrajinski, kineski, latinski i hrvatski jezik za strance) traju 60 školskih sati po semestru, odnosno modulu. Po završetku tečaja i položenom ispitu nakon svakog semestra (modula) dobiva se potvrda Narodnog učilišta.

Cijena verificiranih programa stranih jezika je 2.280 kn po semestru od 70 nastavnih sati.
U cijenu je uključen završni ispit. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 570 kn. Oslobođeno PDV-a.

Cijena tečajeva stranih jezika je 2.400 kn po semestru od 60 nastavnih sati.
Mogućnost plaćanja u 4 rate po 600 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi u rujnu i veljači. Prijavite se!

Posebni i prilagođeni tečajevi stranih jezika

Tečaj konverzacije i poslovnog jezika

Ako vam nedostaje znanje specifičnog jezika vaše struke i htjeli biste bolje i lakše komunicirati s klijentima i poslovnim partnerima na engleskom, talijanskom, njemačkom ili ruskom jeziku, ovi su tečajevi namjenjeni baš vama. Rad u maloj grupi od 4 do 8 polaznika.

Trajanje tečaja 40 školskih sati
Nastava se održava 2 x tjedno po 2 školska sata u večernjem terminu

Cijena tečaja konverzacije i poslovnog jezika je 1.980 kn. Mogućnost plaćanja na 3 rate po 660 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Ubrzani tečajevi

početnog stupnja stranog jezika

Ako vam se zbog poslovne prilike ili nekog drugog razloga žuri savladati osnove stranog jezika, Narodno učilište vam nudi mogućnost pohađanja ubrzanog tečaja za sve strane jezike koje imamo u ponudi (engleski, talijanski, njemački, ruski, španjolski, portugalski, nizozemski, mađarski, slovenski, ukrajinski, kineski, latinski i hrvatski jezik za strance). Rad u malim grupama od 5 do 8 polaznika.

Trajanje tečaja 40 školskih sati
Nastava se održava 2 x tjedno po 2 školska sata u večernjem terminu

Cijena ubrzanog tečaja stranog jezika je 1.650 kn. Mogućnost plaćanja na 3 rate po 550 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Kratki tečaj konverzacije na engleskom jeziku

za napredne

Dobro znate engleski, ali nemate iskustva u konverzaciji? Niste se koristili engleskim duže vremena, a spremate se na put ili vas očekuje važan poslovni sastanak? Iskoristite priliku i kroz 15 nastavnih sati se podsjetite, izvježbajte i naučite nešto novo.

Trajanje tečaja 15 školskih sati
Nastava se održava po dogovoru

Cijena kratkog tečaja konverzacije za napredne je 450 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Tečaj kineskog jezika i kulture

Ako vas zanima kineska kultura i želite naučiti osnove konverzacije na kineskom jeziku te osnove kineskog pisma i kaligrafije, upišite uvodni tečaj kineskog jezika i kulture! Rad u maloj grupi od 6 do 12 polaznika.

Trajanje tečaja 60 školskih sati
Nastava se održava 2 x tjedno po 2 školska sata u večernjem terminu

Cijena tečaja kineskog jezika i kulture je 2.400 kn. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 600 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi u rujnu i veljači. Prijavite se!

Individualna nastava stranog jezika

Osim grupnih tečajeva i programa stranih jezika, Narodno učilište nudi i mogućnost individualne nastave, prilagođene vašem znanju, osobnim i poslovnim potrebama te vašem slobodnom vremenu.

Cijena individualne nastave stranog jezika je 200 kn po školskom satu. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Tečajevi engleskog, talijanskog i njemačkog jezika za djecu i mlade

Tečajevi za školsku djecu

od 7 do 13 godina starosti

Cjelogodišnji tečajevi engleskog, talijanskog i njemačkog jezika za djecu namijenjeni su učenicima nižih razreda osnovne škole. Radi se u malim grupama do 14 učenika uz primjenu audio-vizualne tehnike i multimedijalni pristup.

Trajanje tečaja 60 školskih sati
Nastava se održava 2 x tjedno po 1 školski sat u poslijepodnevnim satima

Cijena tečaja stranog jezika za djecu je 2.475 kn. Mogućnost plaćanja u 10 rata po 247,50 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi u rujnu. Prijavite se!

Tečajevi za mlade

od 13 do 18 godina starosti

Cjelogodišnji tečajevi engleskog, talijanskog i njemačkog jezika za mlade namijenjeni srednjoškolcima i učenicima viših razreda osnovne škole. Radi se u malim grupama do 14 učenika uz primjenu audio-vizualne tehnike i multimedijalni pristup.

Trajanje tečaja 100 školskih sati
Nastava se održava 2 x tjedno po 1.5 školski sat u večernjim satima

Cijena tečaja stranog jezika za mlade je 4.125 kn. Mogućnost plaćanja u 10 rata po 412,50 kn. U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Upisi u rujnu. Prijavite se!

Ispiti znanja stranih jezika

Narodno učilište organizira polaganje ispita znanja stranih jezika u skladu s CEF standardom Vijeća Europe za potrebe zaposlenja, studiranja ili specijalizacije kao i za imenovanje za sudske tumače. Položenim ispitom bilo kojeg stranog jezika stječe se potvrda o znanju jezika. Položenim ispitom engleskog, talijanskog, njemačkog ili ruskog jezika može se steći svjedožba o znanju jezika koja se upisuje u radnu knjižicu.

Ispiti se sastoje od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita, ovisno o stupnju tj. težini ispita, traje od 2 do 4 školska sata, a usmeni dio, također ovisno o stupnju, traje od 10 do 20 minuta.

Pismeni dio ispita sastoji se od: čitanja s razumijevanjem, provjere poznavanja gramatike i vokabulara te pisanja sastavka na zadanu temu. Ispit znanja za svjedodžbu sadrži i slušanje s razumijevanjem, a ispit za sudske tumače uključuje i prijevod. Usmeni dio ispita provjerava govornu produkciju izlaganjem o određenoj temi i govornu interakciju kroz razgovor s ispitivačem.

Rok za prijavu ispita je tjedan dana prije održavanja ispita. Potvrda odnosno svjedodžba o položenom ispitu dobiva se najkasnije 7 dana nakon ispita.

Cijena ispita znanja stranih jezika za potvrdu za stupnjeve A1, A2, B1 i B2 je 650 kn, a za stupnjeve C1 i C2 800 kn.
Cijena ispita znanja stranih jezika za svjedodžbu za stupnjeve A1, A2, B1 i B2 je 740 kn, a za stupnjevi C1 i C2 900 kn.
U cijenu je uključen PDV.

Upisi
Prijave tijekom cijele godine, najmanje 7 dana prije ispita. Prijavite se!

Croatian as a Foreign Language Course
Tečaj hrvatskog jezika za strance

The Croatian as a Foreign Language course is suited to anyone who wishes to master the basic grammatical structures, vocabulary as well as conversation and dialogue phrases in Croatian language. English language is used as an auxiliary teaching language used to teach the basic Croatian language skills. The class is held by professors of Croatian language. The course can be organized both as group classes as well as individual classes.

The course is tailored according to the system of 6 levels of language proficiency that are in accordance with the CEF (Common European Framework) and they include 60 hours per semester. The basic level programs are contained in ‘Hrvatski za početnike’ (Croatian for Beginners) handbooks that include lessons, exercises, the dictionary and a grammar overview. After each taken semester the students have an exam that contains an oral and written examination. For each completed and passed semester the students get a National Open University (Narodno učilište) certificate.

The price for the Croatian as a Foreign Language course depends on the number of students in the study group.
A price per semester (60 hours) can cost from 2060 kn for a group of 6 students up to 6040 kn for 2 students.
VAT is included in the price. There is also a possibility of paying in 4 installments.

The price for an individual learning session is 200 kn (VAT included).

The price of Croatian language exams at all levels ( A1, A2, B1,B2, C1, C2) is 800,00 kn.

Upisi
You may enroll in the programme in September and February. Sign up!

Tečaj hrvatskog jezika za strance namijenjen je polaznicima koji žele svladati osnovne gramatičke strukture, vokabular i fraze komunikacije na hrvatskom jeziku. Kao jezik posrednik u prenošenju temeljnih znanja iz hrvatskog jezika koristi se engleski jezik. Nastavu izvode profesori hrvatskog jezika. Moguć je rad u grupi kao i i individualna nastava.

Tečaj predviđa 6 stupnjeva učenja u skladu s CEF-om i traje 60 nastavnih sati po semestru. Temeljni stupnjevi se realiziraju udžbenicima „Hrvatski za početnike“ koji se sastoje od lekcija, vježbi, rječnika te pregleda gramatike. Nakon svakog odslušanog semestra polaznici pristupaju ispitu koji se sastoji od usmenog i pismenog dijela. Za svaki odslušan i položen semestar dobiva se potvrda Narodnog učilišta.

Cijena tečaja hrvatskog jezika za strance ovisi o broju polaznika u grupi.
Cijena
po semestru od 60 nastavnih sati je od 2.060 kn za grupu od 6 polaznika do 6.040 kn za 2 polaznika.
U cijenu je uključen PDV. Mogućnost plaćanja u 4 rate.

Cijena individualnog sata iznosi 200 kn (PDV uključen).

Ispiti iz hrvatskog jezika za strance od A1 do C2 cijena 800 kn (PDV uključen).

Upisi
Upisi u rujnu i veljači. Prijavite se!

Što je CEF (ZEROJ)?

CEF (Common European Framework of Reference for Languages) je Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

CEF/ZEROJ stupnjevi

Ukupni fond nastavnih sati

A1 pripremni

140 = 2 modula x 70 šk. sati

A2 temeljni

280 = A1 + 2 modula x 70 šk. sati

B1 prijelazni

560 = A2 + 4 modula x 70 šk. sati

B2 samostalni

700 = B1 + 2 modula x 70 šk. sati

C1 napredni

980 = B2 + 4 modula x 70 šk. sati

C2 vrsni

1.120 = C1 + 2 modula x 70 šk. sati

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Irma Borić Jereb,prof. soba 29, 3. kat
tel. (051) 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr