SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI

Narodno učilište Rijeka, kao vodeća ustanova za obrazovanje odraslih na području Primorsko-goranske županije, nudi veliki izbor četverogodišnjih programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja hotelijersko-turistički tehničar, kozmetičar, tehničar zaštite osoba i imovine, komercijalist, ekonomist, tehničar za logistiku i špediciju, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar te trogodišnje srednjoškolske programe za zanimanja konobar, kuhar, slastičar, mesar, prodavač, pekar, frizer, pediker, zaštitar osoba i imovine te plinoinstalater.

Srednjoškolski programi prilagođeni su dobi, stečenom predznanju, vještinama i sposobnostima polaznika. Završetkom srednjoškolskog programa za jedno od zanimanja i položenim završnim ispitom polaznik dobiva završnu svjedodžbu te stječe srednju stručnu spremu koja se upisuje u radnu knjižicu. Namijenjeni su osobama starijim od 15 godina koje su završile osnovnu, a nisu završile srednju školu kao i osobama koje su završile srednju školu, ali žele steći novo zanimanje.

Nakon završetka jednog od četverogodišnjih programa, polaznik može pristupiti polaganju državne mature i time steći uvjete za upis u neku od visokih škola ili fakulteta.

Doškolovanje ili prekvalifikacija?

Ukoliko je osoba završila samo osnovnu školu ili je započela, a nije završila srednju školu, srednjoškolski program se upisuje i pohađa kao program doškolovanja.

Ako je polaznik započeo, ali nije završio srednju školu prilikom nastavka školovanja priznat će mu se razredi koje je završio i za koje ima svjedodžbu. Za stjecanje srednje stručne spreme, osim nezavršenih razreda i završnog ispita, polaznik će morati položiti i dopunske i razlikovne ispite za prethodne, već završene razrede. Ovisno o razlici između programa koji je pohađao i koji upisuje, program doškolovanja može se realizirati u roku od 1 do 3 godine.

Polaznik koji je već završio srednju školu odnosno stekao srednju stručnu spremu, srednjoškolski program upisuje kao program prekvalifikacije za stjecanje novog zvanja.

Kod programa prekvalifikacije polaznik će još jedno, novo zanimanje steći polaganjem završnog ispita te dopunskih i razlikovnih ispita u odnosu na prethodno završeni srednjoškolski program. Predviđeno vrijeme trajanja programa prekvalifikacije je 1 do 2 godine.

Koje razlikovne i dodatne ispite polaznik treba položiti i za programe doškolovanja i programe prekvalifikacije određuje Povjerenstvo Narodnog učilišta u Rijeci na osnovu svjedodžbi završenih razreda srednje škole koje polaznik mora priložiti prilikom upisa.

U slučaju doškolovanja plaćanje se vrši po školskoj godini s mogućnošću plaćanja u ratama, a završni ispit se plaća posebno. Cijena školske godine ovisi o programu i iznosi od 6.100 do 10.000 kn. Kod prekvalifikacija ukupna vrijednost školarine ovisi o broju dopunskih i razlikovnih ispita i može se platiti u 14 rata. Školarina uključuje upisninu, nastavu, skripte, individualne konzultacije, ispite i završni ispit. Prilikom upisa plaća se minimalno 1. rata.

Sve srednjoškolske programe u organizaciji Narodnog učilišta moguće je upisati kao redovni srednjoškolski program odnosno program doškolovanja i kao program prekvalifikacije osim programa za zanimanja farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar. Te četverogodišnje programe moguće je upisati samo kao programe prekvalifikacije.

Upisi u sve srednjoškolske programe, doškolovanja i prekvalifikacije, su u rujnu, a nastava počinje u listopadu.

Raspored predavanja prilagođen je polaznicima koji ne žive u Rijeci!

Zanimanja

za koja je moguće upisati srednjoškolske programe doškolovanja i prekvalifikacije

Htjeli biste nastaviti školovanje, ali nemate završenu osnovnu školu?

Besplatna osnovna škola za odrasle

Ako niste završili osnovnu školu u Narodnom učilištu Rijeka možete položiti razrede koji vam nedostaju i steći svjedodžbu 8. razreda osnovne škole koja vam je potrebna za zaposlenje ili nastavak školovanja. Osnovna škola za odrasle je besplatna. Program se sastoji od nekoliko obrazovnih razdoblja, a u zadnjem razoblju učenik je dužan izabrati i neki od program stručnog osposobljavanja u ponudi Narodnog učilišta. Po završetku svakog obrazovnog razdoblja te položenim propisanim ispitima, stječe se pravo na svjedodžbu. Uvjerenje o osposobljenosti, uz svjedodžbu, dobiva se u 8. razredu, a podaci s uvjerenja se upisuju u radnu knjižicu. Program je verificiran i financiran od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Za dodatne informacije i prijave pošaljite upit ili se obratite voditeljici: Eda Devčić-Erceg, soba 30, tel. (051) 338 196 ili 327 181.

Dokumentacija potrebna za upis

u srednjoškolske programe

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno izvršiti uplatu (prvu ratu godišnje cijene programa ili upisninu) i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dokumenti potrebni za upis su: preslika rodnog lista (izvadak iz matice rođenih), preslika domovnice, preslika svjedodžbe 8. razreda osnovne škole ili svjedodžbi svih prethodno završenog razreda srednje škole ako se upisuje program doškolovanja odnosno svjedodžba završnog razreda srednje škole ako se upisuje program prekvalifikacije, potvrda liječnika opće prakse o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ispunjena upisnica s ugovorom i ugovor s poslodavcem o provedbi praktične nastave (ugovor o naukovanju). Pri samom upisu potrebno je dati originale rodnog lista, domovnice i svjedodžbi na uvid.

Za zanimanja kozmetičar, pediker, farmaceutski i fizioterapeutski tehničar, tehničar zaštite osoba i imovine te zaštitar osoba i imovine potrebno je priložiti i liječničku potvrdu kojom se uz opću dokazuje i posebna zdravstvena sposobnost za obavljanje tog posla.

Za dodatne informacije i točan izračun ukupne cijene srednjoškolskog programa doškolovanja ili prekvalifikacije pošaljite upit.

Dodatne informacije i prijave

Irma Borić Jereb, prof., soba 11 ili soba 29
tel. (051) 338 196, 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr

Eda Devčić Erceg soba 11 ili soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr

Programi u ugostiteljstvu i turizmu

Anamarija Vukotić, prof., soba 11
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr