Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

Tehničari za logistiku i špediciju bave se organizacijom prijevoza robe po pojedinim granama prometa te sukladno tome uglavnom nalaze zaposlenje unutar poduzeća koja se bave uvozom i izvozom robe, trgovačkih poduzeća, špedicije te carine. U sklopu organizacije prijevoza robe tehničari logistike i špedicije planiraju realizaciju prijevoza cestom, željeznicom, zrakom, morem ili rijekom, kontroliraju siguran ukrcaj i iskrcaj robe pazeći na osiguravanje robe tijekom prijevoza, nastoje realizirati optimalno korištenje prijevoznih jedinica za određene poslove, kontroliraju pravilnu distribuciju pošiljki te u konačnici osiguravaju skladištenje robe. Organizacija i realizacija prijevoza robe također uključuje i administrativne odgovornosti poput pripremanja ili zaprimanja radnih naloga, izrađivanja transportne dokumentacije, sklapanja ugovora o osiguravanju tereta, izrađivanja kalkulacija i obračuna za izvršene usluge, kontrole obračuna te naplate vozarine i carine.

Da bi mogli uspješno ispunjavati navedene odgovornosti, polaznici našeg programa usvajaju teoretska i praktična znanja. Program uključuje usvajanje znanja o vrstama prometa, te prijevoznih sredstava, njihovih tehničkih, tehnoloških i eksploatacijskih karakteristika te znanja o načinima prijevoza različitih tereta poput živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta. Polaznici se upoznaju s administrativnim postupcima pripremanja naloga i transportne dokumentacije, sklapanja ugovora i izrađivanja te kontrole obračuna izvršene usluge te se u sklopu toga usvajaju potrebne vještine rada na računalu.

Osim toga, polaznici također uče o procesima skladištenja robe i skladišnog poslovanja te carinjenja i carinskih postupaka. Budući da je za ovo zanimanje iznimno važno da se svi zadaci vrše prema sigurnosnim propisima tijekom programa stavlja se poseban fokus na odgovornost, sigurnost i razvijanje radnih navika.

Za zanimanje tehničara za logistiku i špediciju poželjno je da su polaznici samostalni, snalažljivi, odgovorni te da posjeduju smisao za promociju i vještine profesionalne komunikacije. Kako je komunikacija ključan dio ovog zanimanja polaznici će ovu vještinu razvijati i na 2 strana jezika što ih ujedno čini konkurentnijima ne samo na domaćem već i na stranom tržištu rada. Budući da u svakom trenutku treba moći donijeti promišljenu odluku, tehničar za logistiku i špediciju također treba moći brzo i odgovorno procjenjivati situaciju i donositi odluke. Polaznici će se kroz program detaljno upoznati s propisima zaštite na radu, načinima očuvanja zdravlja i okoliša te korištenjem sredstava za zaštitu okoliša.

Školovanje u ovom programu traje četiri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon kojeg se izdaje završna svjedodžba te stječe zvanje tehničar za logistiku i špediciju što se upisuje u radnu knjižicu. Nakon završene škole i položenog ispita državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Trajanje programa
Trajanje programa

4 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za ovo zanimanje poželjno je da polaznici imaju uredne sposobnosti komunikacije i kognitivne sposobnosti te razvijene komunikacijske vještine.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa

Cijena jednog razreda programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju je 7.320 kn. Mogućnost plaćanja u 6 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Ukupan iznos školarine uključuje upisninu, predavanja, skripte u e-obliku, ispite i završni ispit i može se platiti do 18 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Hrvatski jezik

Strani jezik I

Strani jezik II

Osnove prijevoza i prijenosa

Poznavanje robe

Terminali i mehanizacija

Ekonomika prometa

Skladišno poslovanje

Poslovne komunikacije

Financijsko poslovanje

Organizacija prijevoza tereta

Međunarodno poslovanje

Prometno pravo

Špedicija

Osiguranje u prijevozu

Agencijski poslovi

Logistika

Novčano poslovanje (fakultativna nastava)

Povijest

Geografija

Politika i gospodarstvo

Matematika

Fizika

Biologija

Računalstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Praktična nastava

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34
tel. (051) 336 043
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr