Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

TEHNIČAR ZAŠTITE OSOBE I IMOVINE

Tehničari zaštite osoba i imovine prvenstveno su odgovorni za izradu plana zaštite i nadzora te za realizaciju postupaka zaštite u izvanrednim situacijama. Sukladno tome zapošljavaju se u privatnim zaštitarskim tvrtkama te različitim organizacijama i poduzećima kao dio njihova sigurnosnog sustava. Napredak unutar ovog zanimanja odvija se prema pravilima konkretne tvrtke ili organizacije u kojoj je osoba zaposlena.

Unutar ovog programa polaznici usvajaju teoretska i praktična znanja potrebna za zanimanje tehničara zaštite osoba i imovine. Osposobljavaju se za primjenu osnovnih postupaka u zaštiti osoba i imovine te izrađivanje i provođenje planova i normativnih akata iz područja zaštite osoba i imovine. Da bi mogli primjereno i pravovremeno reagirati u svakoj situaciji polaznici se također upoznaju s postupcima zaštite u izvanrednim situacijama te postupcima pri pratnji vrijednosnih pošiljaka.

Budući da se radi o riskantnom i povremeno opasnom zanimanju, polaznici se kroz nastavne sadržaje programa upoznaju s vrstama oružja i drugim sredstvima zaštite te u praktičnom dijelu uče rukovati s njima. Upoznaju se s osnovnim spoznajama iz područja kriminalistike i stječu znanja iz područja primjene računalstva i tehnologije u području zaštite. Polaznici se također upoznaju s administrativnim odgovornostima tehničara zaštite osoba i imovine poput vođenja evidencije i ispunjavanja poslovne dokumentacije. Za ovo zanimanje od iznimne je važnosti da se polaznici dobro upoznaju s propisima i zakonima koji definiraju njihove ovlasti i rad poput Zakona o zaštiti osoba i imovine te Zakona o privatnoj zaštiti.

Po završetku programa izdaje se završna svjedodžba te stječe zvanje tehničar zaštite osoba i imovine što se upisuje u radnu knjižicu. Nakon završene škole i položenog ispita državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Trajanje programa
Trajanje programa

4 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Polaznici moraju dokazati opću i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla tehničara zaštite osoba i imovine liječničkom potvrdom koju trebaju priložiti prilikom upisa.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa i završnog ispita

Cijena jedne godine programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje tehničar zaštite osobe i imovine je 6.100 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Školarina se formira na temelju upisnine koja iznosi 500 kn, broja razlikovnih predmeta, te završnog ispita. Cijena svakog razlikovnog predmeta je 450 kn, a dopunskog ili popravnog ispita 225 kn. Mogućnost plaćanja školarine do 15 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Cijena završnog ispita je 1.110 kn.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Geografija

Matematika

Fizika

Biologija

Kemija

Politika i gospodarstvo

Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Prva pomoć i zaštita na radu

Zaštita okoliša

Računalstvo

Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem

Elektrotehnika

Pravo i tehnika  zaštite

Tehnologija zaštite

Organizacija sustava zaštite

Protupožarna preventiva

Vatrogasne sprave i oprema

Naoružanje i nastava gađanja

Kriminalistika

Tehnologija zaštite i sustav veza

Psihologija i komuniciranje

Borilačke vještine

Praktična nastava zaštite

Stručna praksa

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Diana Fattorini-Blečić, prof., soba 11 ili soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181, 212 269
diana.fattorini@nar-uciliste.hr