UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Turizam je jedna od najbrže rastućih privrednih grana kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. To potiče ulaganja u nove turističke, a time i ugostiteljske kapacitete, što kontinuirano povećava potražnju za ljudima ugostiteljskih i srodnih zanimanja. Neka zanimanja poput kuhara s iskustvom ili picajola su vrlo tražena pa i deficitarna što pruža mogućnost odabira atraktivnog radnog mjesta i priliku za dobru zaradu bez obzira na sezonski karakter posla.

Uz programe doškolovanja i prekvalifikacije, Narodno učilište nudi velik broj programa stručnog osposobljavanja za manje složene poslove u ugostiteljstvu i turizmu koji će vam omogućiti zapošljavanje u relativno kratkom roku. Minimalni uvjet za upis programa je završena osnovna škola, osim za osposobljavanje za baristu. Polaznici će usvojiti sva potrebna znanja i savladati vještine potrebne za obavljanje određenog posla kroz teorijsku nastavu i najvećim dijelom kroz praktičan rad. A za sve one koji žele unaprijediti svoje znanje i steći nove vještine kako bi napredovali na svojem poslu ili pronašli ugodnije i bolje plaćeno radno mjesto, tu su programi stručnog usavršavanja i kulinarski tečajevi.

Programi osposobljavanja i usavršavanja odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Po završetku programa i nakon položenog ispita polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti ili uvjerenje o usavršavanju. Podaci s uvjerenja upisuju se u radnu knjižicu. U cijenu su, uz praktičnu i teorijsku nastavu, uključene i skripte, individualne konzultacije i polaganje ispita. Oslobođeno PDV-a.

Programi osposobljavanja

za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu

Program osposobljavanja za pomoćnog konobara

Pomoćni konobar

Kroz program osposobljavanja polaznici će usvajati znanja i vještine potrebne za ovo traženo zanimanje. Kroz praktični program polaznici će usvojiti postupke postavljanja i pospremanja stola, pravilnog dočekivanja i prihvaćanja gostiju, posluživanja jednostavnih jela u pića te pružanja asistencije glavnom konobaru. Uz to polaznici će također usvojiti vještine poslovne komunikacije, pravila osobne higijene i higijene prostora te znanja iz zaštite na radu.

Trajanje programa 180 sati
Minimalni uvjet završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za pomoćnog konobara je 5.550 kn.

Program osposobljavanja za pomoćnog kuhara

Pomoćni kuhar

Kroz ovaj program osposobljavanja polaznici će se pripremiti za odgovornosti pomoćnog kuhara koje uključuju pripremu hladnih i toplih jela i slastica uz nadzor i pomoć glavnog kuhara, pomaganje u pripremi kompleksnijih jela i odabir namirnica prema kvaliteti i svojstvima. Uz to polaznici također usvajaju vještine organizacije poslova u ugostiteljstvu, znanja iz zaštite na radu te se upoznaju s higijenskim propisima zanimanja.

Trajanje programa 180 sati
Minimalni uvjet završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za pomoćnog kuhara je 5.865 kn.

Program osposobljavanja za pečenjara

Pečenjar

Kroz program osposobljavanja polaznici će se pripremiti za postupke pripremanja različitih vrsta mesa i mesnih proizvoda za roštilj, ražanj i kuhanje. Uz to polaznici će također usvojiti vještine posluživanja pripremljenih jela, odabira i posluživanja pića te očuvanja i higijenskog rukovanja hranom i namirnicama. Program uključuje i znanja iz zaštite na radu te poznavanje postupaka zaštite okoliša i higijenskih propisa.

Trajanje programa 140 sati
Minimalni uvjet završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za pečenjara je 4.000 kn.

Program osposobljavanja za picajola

Priprematelj pizza

Kroz program osposobljavanja za priprematelja pizza (picajola) polaznici se pripremaju za ispunjavanje odgovornosti unutar ovog deficitarnog zanimanja koje pruža mogućnost odlične sezonske zarade. Polaznici tijekom programa usvajaju teoretska znanja iz osnova zdrave i kvalitetne prehrane te se upoznaju sa svojstvima i vrstama živežnih namirnica korištenih u pripremi pizza. U sklopu praktičnih vještina polaznici uče postupke higijenskog čuvanja i rukovanja namirnicama,  postupke pripreme raznovrsnih pizza te njihovog posluživanja. Uz navedeno polaznici usvajaju znanja zaštite na radu te se upoznaju s protrebnim higijenskim propisima.

Trajanje programa 140 sati
Minimalni uvjet završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za priprematelja pizza je 4.000 kn.

Program osposobljavanja za osnovne poslove u pekarstvu

Osnovni poslovi u pekarstvu

Ovaj program osposobljavanja polaznike priprema za ispunjavanje osnovnih poslova unutar pekarstva poput odabira i pripreme osnovnih sastojaka za pekarske proizvode, pripremanje osnovnih i posebnih vrsta kruha i peciva te korištenje uređaja i opreme za pripremu pekarskih proizvoda. Uz to polaznici također usvajaju znanja zaštite na radu, vještine odgovarajuće prezentacije proizvoda te se upoznaju s higijenskim propisima unutar pekarstva.

Trajanje programa 364 sata
Minimalni uvjet završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za osnovne poslove u pekarstvu je 3.200 kn.

Tečaj osposobljavanja za pomoćnog slastičara

Pomoćni slastičar

Kroz program osposobljavanja polaznici će se pripremiti za ispunjavanje jednostavnih poslova u slastičarstvu. Polaznici se upoznaju sa svojstvima i vrstama namirnica i sastojaka te uređajima i opremom korištenom u slastičarstvu te s postupcima izrade slastica. Uz to program također uključuje usvajanje znanja zaštite na radu te upoznavanje s higijenskim propisima u slastičarstvu.

Trajanje programa 180 sati
Minimalni uvjet završena osnovna škola

Cijena programa osposobljavanja za pomoćnog slastičara je 5.500 kn.

Program osposobljavanja za baristu

Barist

Specijalist za pripremu i posluživanje kave i napitaka na bazi kave

Polaznici će kroz praktičnu nastavu steći vještine pripreme i posluživanja kave i napitaka na bazi kave – savladat će tehnike kuhanja espressa i pripreme napitaka na bazi espressa i osnove ugostiteljskog posluživanja. Također će se upoznati i s povijesti kave te kavom danas, ali i s rukovanjem i održavanjem opreme te održavanjem higijene i zaštitom na radu.

Prilikom upisa potrebno je priložiti i uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bariste.

Trajanje programa 145 sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola, navršenih 18 godina i potvrda medicine rada

Cijena programa osposobljavanja za baristu je 7.200 kn.

voditelj-cafe-bara-narodno-uciliste

Voditelj cafe bara

Kroz program osposobljavanja za voditelja cafe bara polaznici se pripremaju za ispunjavanje odgovornosti unutar ovog traženog zanimanja koje pruža odličnu mogućnost zaposlenja.

Polaznici tijekom programa usvajaju teoretska znanja o poslovanju bara prema pravilima struke, odabiru potrebnih namirnica za pripremu svih pića i napitaka iz asortimana bara te primjenu suvremenih tehnika pripremanja i posluživanja kave, toplih napitaka i barskih mješavina. Polaznici uče nadzirati primjenu pravila i postupaka održavanja higijene zaposlenih i higijene prostora, uređaja, opreme i namirnica u baru. Također, polaznici uče komunicirati s gostom, djelatnicima i dobavljačima u skladu s pravilima poslovnog bontona, pratiti financijsko i logističko poslovanje, naručivati robu u skladu s potrebama caffe bara te pratiti, kontrolirati i unaprjeđivati poslovne procese caffe bara sukladno potrebama i standardima struke te voditi administrativne poslove caffe bara. Uz navedeno polaznici usvajaju znanja zaštite na radu te postupke pružanja prve pomoći.

Prilikom upisa potrebno je priložiti i uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voditelja cafe bara.

Trajanje programa 182 sata
Minimalni uvjet završena odgovarajuća srednja škola (područje turizma i ugostiteljstva ili završen četverogodišnji program formalnog obrazovanja uz uvjet minimalno 2 godine rada na poslovima u caffe baru) i potvrda medicine rada.

Cijena programa osposobljavanja za voditelja cafe bara je 7.900 kn.

sommelier-narodno-uciliste

Sommelier

Kroz program osposobljavanja za sommeliera polaznici se pripremaju za ispunjavanje odgovornosti unutar ovog atraktivnog zanimanja čija se znanja traže radi unaprjeđenja poslovanja, samoocjenjivanja, kritičnosti, te pravilnog prezentiranja i posluživanja vina.

Polaznici će kroz praktičnu i teorijsku nastavu steći vještine i znanja koja su potrebna vinarima, ugostiteljima i prodavačima vina zbog boljeg razumijevanja tržišta, prezentiranja vina, unapređivanja same proizvodnje vina i poslovanja. Treba reći i da spomenuta znanja pridonose razvoju robne marke za koje se odobravaju i sredstva iz EU.

Polaznici usvajaju načela enologije kao znanosti o vinu te prepoznavanje značaja vina u gastronomiji. Polaznici također usvajaju znanja kako razlikovati, odabrati i koristiti različite postupke i tehnike nabave, skladištenja i ocjenjivanja vina, kako prepoznati bolesti i mane vina te objasniti načine suzbijanja. Uz spomenuto polaznici uče izraditi vinsku kartu, rukovati s priborom za posluživanje vina na siguran način te preporučiti i poslužiti vina na stručan način s odgovarajućim jelima primjenjujući pravila poslovnog bontona.

Također će naučiti primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i prvu pomoć.

Prilikom upisa potrebno je priložiti i uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove sommeliera.

Trajanje programa 145 sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola, navršenih 18 godina i potvrda medicine rada.

Cijena programa osposobljavanja za sommeliera je 7.200 kn.

Obiteljski-mali-hotel

Poslovi vođenja obiteljskog i malog hotela

Sukladno Hrvatskoj udruzi obiteljskih i malih hotela koji su konzultirani pri izradi ovog programa, postoji potreba na tržištu rada za educiranim kadrovima koji će biti u mogućnosti uspješno voditi poslove u obiteljskom i malom hotelu. Tijekom obrazovanja polaznici će steći znanja iz osnova hotelijerstva s naglaskom na specifičnosti vezane uz vođenje obiteljskih i malih hotela. Po završetku programa polaznici će moći skicirati financijski plan hotela te sastaviti financijski izvještaj, a sve poštujući zakonske regulative koje obuhvaćaju ovo područje. Također će steći znanja o vođenju recepcije, hotelskog domaćinstva te o specifičnosti kod pružanja usluga hrane i pića ili banketa. U sklopu programa, polaznici će također steći osnovna znanja o marketingu u hotelijerstvu te pružanju kvalitetne usluge te će demonstrirati marketinški plan na određenom primjeru. Pohađanjem ovog programa polaznici imaju priliku razviti organizacijske te administrativne vještine potrebne za ispunjavanje širokog raspona odgovornosti koje ovo zanimanje sa sobom nosi.

Uz sve ove značajne kompetencije, zanimanje voditelja obiteljskog i malog hotela također zahtjeva dobro razvijene komunikativne vještine poslovnog komuniciranja i ophođenja s gostima.

Kroz praktičnu nastavu u hotelskom objektu, polaznici će uz vođeno mentorstvo praksom steći vještine usvojene kroz teorijski dio programa.

Trajanje programa 190 sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa osposobljavanja za poslove voditelja obiteljskog i malog hotela je 5.400 kn.

Prijam-hotela

Poslovi u prijamnom odjelu hotela

Program je namijenjen osobama koje žele formalizirati postojeća ili steći nova znanja vezana uz osnove hotelskog sustava, poslove prijamnog odjela hotela prilikom dolaska, boravka i odlaska gosta te načinima suradnje hotela s putničkim agencijama.

Pohađanjem ovog programa polaznici imaju priliku razviti organizacijske te administrativne vještine potrebne za ispunjavanje dužnosti koje ovo zanimanje sa sobom nosi kao i vještine interkulturalnog komuniciranja. Polaznici će biti spremni izvršavati poslove poput pripreme prijama agencijskog, individualnog gosta ili grupe, popuniti evidenciju pri dolasku gosta, organizirati prijevoz za goste, primijeniti procedure čuvanja prtljage i najma opreme gostiju, opisati okolne atrakcije, kulturne i povijesne znamenitosti na engleskom jeziku, dati uputu za razgledavanje kulturnih i prirodnih  znamenitosti na engleskom jeziku, informirati goste o mogućnostima rezervacije i aktivacije usluga hotela na engleskom jeziku. Uz sve ove značajne kompetencije, program kod polaznika  također razvija i vještine poslovnog komuniciranja i ophođenja s gostima.

Praktična nastava u trajanju od 100 sati održava se u hotelskim objektima uz mentora. Tijekom prakse polaznici će usvojiti znanja vezana uz korištenje unutarnjeg hotelskog rezervacijskog sustava, postupke prilikom dolaska i odlaska gostiju, vođenje evidencije tijekom boravka, informiranje gostiju o kulturnim i prirodnim znamenitostima destinacije hotela te vještine i znanja vezane uz postupke tijekom boravka gosta u hotelu.

Trajanje programa 260 sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola, navršenih 18 godina, poznavanje engleskog jezika (razina B1) i potvrda medicine rada

Cijena programa osposobljavanja za poslove u prijamnom odjelu hotela je 5.500 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Ukoliko nemate završenu osnovnu školu, što je uvjet za upisivanje programa osposobljavanja, upišite besplatnu osnovnu školu za odrasle.

Kuhar specijalist nacionalne kuhinje

Program usavršavanja

Kuhar specijalist nacionalne kuhinje

Program usavršavanja za kuhara specijalistu nacionalne kuhinje namijenjen je plaznicima koji su završili srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje kuhar. Cilj programa je, osim kompletnog savladavanja spravljanja nacionalnih specijaliteta, obučiti polaznike i svim zahtjevnostima modernih kuhinja u à la cartu i pansionu što podrazumijeva i savladavanje administrativnih poslova za potrebe kuhinje te organizacije rada.

Pored teorijskih nastavnih cjelina iz područja ekonomije i nauke o prehrani, najveći naglasak je na vježbama kuharstva i proširivanju znanja iz suvremene gastronomije. Sadržaji koje će polaznici slušati tijekom usavršavanja bit će nadogradnja u odnosu na njihovo dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje, a neki poznati sadržaji obradit će se na višoj razini ili primjenom nekih drugih tehnoloških postupaka.

Program u trajanju od 250 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio izvodit će se u učionici, a vježbe i praktična nastava (187 sati) u novoopremljenom praktikumu Narodnog učilišta i kuhinjama suradnih hotela.

Neke od nastavnih cjelina su:

· Pripremanje jela regionalnih hrvatskih kuhinja
· Pripremanje hrvatskih slastica
· Pripremanje svečanih banketnih menija
· Nacionalna jela u modernoj à la cart kuhinji
· Kuhinjska administracija (planiranje obroka i režima rada, obračuni troškova u à la cartu i pansionu, kontrola dnevnih utrošaka, kuhinjski izvještaji menadžmentu…)
· Prezentacija ponude i tanjura/buffeta
· Kuhinjska artistika – carving voća i povrća

Predavač Josip Abičić, kuhar sa višegodišnjim iskustvom na mjestu šefa kuhinje Hotela Milenij te mentor stručne prakse učenicima ugostiteljske škole. Stalnim usavršavanjem u struci te radnim iskustvom na rukovodnim pozicijama odjela hrane i pića stvorio je kompetencije kojima će izravno stečeno znanje i iskustvo moderne gastronomije i rukovođenja velikom kuhinjom uspješno prenijeti polaznicima. Posjeduje  certifikat Master Chef Svjetskog udruženja kuharskih majstora (World Master Chefs Society) sa sjedištem u Londonu te certifikat za sudca na natjecanju Emirats culinary guild Dubai.

Predavač Davor Capan, kuhar sa dugogodišnjim iskustvom na mjestu šefa kuhinje u renomiranim restoranima. Stručni učitelj kuharstva u ugostiteljskoj školi Opatija. Bogatim iskustvom u održavanju seminara i predavanja u području za specijaliste odjela hrane i pića. Stekao brojna priznanja i nagrade na državnim prvenstvima kuhara te bio član nacionalne kulinarske reprezentacije na kulinarskoj olimpijadi.

Trajanje programa
Trajanje programa

250 sati, od čega 187 sati praktične nastave

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena srednja škola za zanimanje kuhar

Cijena programa
Cijena programa

Cijena programa usavršavanja za kuhara specijalistu nacionalne kuhinje je 9.960 kn (6 rata) po polazniku.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine.
Prijavite se!

Program usavršavanja

Dogotovljavanje jela kod stolaflamber

Tijekom usavršavanja polaznici će steći znanja i vještine atraktivnog pripremanja, dekoriranja i posluživanja koktela i barskih mješavina. Osim toga usvojit će znanja o organizaciji rada u baru, namirnicama i pićima te razviti komunikacijske vještine potrebne za rad u ugostiteljstvu. Po završetku programa i uspješno položenom ispitu izdaje se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 153 sata
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa usavršavanja za flambera je 3.465 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Program usavršavanja

Pripremanje barskih miješanih pića barmen

Tijekom usavršavanja polaznici će steći znanja i vještine atraktivnog pripremanja, dekoriranja i posluživanja koktela i barskih mješavina. Osim toga usvojit će znanja o organizaciji rada u baru, namirnicama i pićima te razviti komunikacijske vještine potrebne za rad u ugostiteljstvu. Po završetku programa i uspješno položenom ispitu izdaje se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 157 sati
Minimalni uvjeti završena srednja škola

Cijena programa usavršavanja za barmena je 5.000 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Srednjoškolski programi doškolovanja i prekvalifikacije

za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu

Hotelijersko-turistički tehničar

Program obrazovanja za hotelijersko-turističkog tehničara polaznike priprema za ispunjavanje brojnih odgovornosti unutar organizacije turističkih usluga te kod njih razvija organizacijske, administrativne i komunikacijske vještine. Više…

Konobar

Program obrazovanja za konobara polaznike priprema za rad u raznim ugostiteljskim objektima poput hotela, restorana i kafića te kod njih razvija vještine poslovne komunikacije na dva strana jezika. Više…

Kuhar

Program obrazovanja za konobara polaznike priprema za rad u raznim ugostiteljskim objektima poput hotela, restorana i kafića te kod njih razvija vještine poslovne komunikacije na dva strana jezika. Više…

Pekar

Program obrazovanja za konobara polaznike priprema za rad u raznim ugostiteljskim objektima poput hotela, restorana i kafića te kod njih razvija vještine poslovne komunikacije na dva strana jezika. Više…

Slastičar

Program obrazovanja za konobara polaznike priprema za rad u raznim ugostiteljskim objektima poput hotela, restorana i kafića te kod njih razvija vještine poslovne komunikacije na dva strana jezika. Više…

Kulinarske radionice

Riblja jela

Riblja jela

Jednodnevna ili dvodnevna radionica pripreme jela na bazi ribe.

Dostupnost raznovrsne i kvalitetne svježe ribe i drugih namirnica nije uvijek jamstvo spravljanja ukusnog i kreativnog jela. Unaprijedite svoju tehniku obrade ribe i naučite nešto novo kombinirajući tradiciju sa suvremenim gastronomskim trendovima pod vodstvom vrhunskog kuhara. Prijaviti se mogu svi koji žele razvijati i isprobati nove ideje za pripremu i serviranje ribljih jela.

Cijena radionice riblja jela je 450 kn. U cijenu je uključen PDV.

Dizano tijesto

Dizano tijesto

Jednodnevna ili dvodnevna radionica pripremanja različitih vrsta dizanog tijesta.

Za izradu dizanih tijesta, bilo slanih, slatkih ili nadjevenih, postoji jako puno recepata. Raznovrsnost i privlačnost je upravo u njihovoj jednostavnosti. I baš zato što se spravljaju od malog broja sastojaka, konačan okus, miris i izgled jela od dizanog tjesta ovisi gotovo isključivo o vještini onoga tko ih priprema. Ova radionica unaprijedit će vaše znanje i vještinu izrade dizanog tijesta bez obzira jeste li profesionalac ili samo želite naučiti pripremati neodoljive zalogaje za vašu obitelj i prijatelje.

Cijena radionice dizano tijesto je 450 kn. U cijenu je uključen PDV.

Carving

Carving

Jednodnevna ili dvodnevna radionica carvinga – vještine dekoriranja voća i povrća.

Polaznici će se upoznati s alatima i tehnikama kojima se voće i povrće pretvara u umjetnička djela. Ova istočnjačka vještina posebno je raširena na Tajlandu gdje je dekoracija stola i jela jednako važna kao i jelo samo. Osim što je vrlo koristan profesionalcima, carving može biti i vrlo zabavan i opuštajuć za sve koji se vole kreativno izražavati u svojoj kuhinji.

Cijena radionice carvinga je 875 kn. U cijenu je uključen PDV.

Kulinarske radionice namijenjene su profesionalnim kuharima i svima koji žele unaprijediti svoje kulinarske vještine. Radionice organiziramo u suradnji s renomiranim kuharima i hotelskim kućama, a održavaju se u našem novom, suvremeno opremljenom kuharskom kabinetu.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34, 3. kat
tel. (051) 336 043, 212 269
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr

Dodatne informacije i prijave za Voditelja obiteljskog i malog hotela

Irma Borić Jereb, prof., soba 29, 3. kat
tel. (051) 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr