USLUGE NJEGE I SKRBI

Zaposlenje na području pružanja usluga njege i skrbi za pojedince koji uživaju u radu s ljudima jamči ispunjavajuće i bogato radno iskustvo jer u njihovoj srži je pomoć i poboljšanje kvalitete života djece te starijih i nemoćnih osoba. Zanimanja unutar ovog područja vezana su uz razna radna mjesta poput domova za starije i nemoćne, zdravstvenih ustanova, škola i drugih institucija, ali postoji i mogućnost otvaranja vlastitog obrta.

Narodno učilište nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja u području usluga njege i skrbi koji su namijenjeni osobama za završenom osnovnom ili srednjom školom koje se u što kraćem roku žele osposobiti za rad i zaposliti se. Sva potrebna znanja i vještine za obavljanje određenog posla polaznici stiču kroz teorijsku nastavu i praktičan rad. Naglasak na savladavanju praktičnih vještina polaznicima daje i mogućnost zaposlenja u inozemstvu.

Programi osposobljavanja odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Po završetku osposobljavanja te položenim ispitima polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti. Podaci sa uvjerenja upisuju se u radnu knjižicu. U cijenu su, uz praktičnu i teorijsku nastavu, uključne i skripte, individualne konzultacije i polaganje ispita. Oslobođeno PDV-a.

Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

program osposobljavanja

Radi sve istaknutijeg trenda starenja stanovništva, iz godine u godinu potreba za njegovateljima starijih i nemoćnih osoba je sve veća. Njegovateljice starijim i nemoćnim osobama pružaju brigu i potporu u svakodnevnom životu u institucijama poput domova umirovljenika, zdravstvenim i stacionarnim ustanovama, ali i izvan njih.

U sklopu ovog programa osposobljavanja polaznice usvajaju teoretska znanja iz osnova anatomije, gerontologije i patologije čovjeka, uče primijeniti prvu pomoć te održavati zdravstvenu njegu klijenta. Polaznice usvajaju vještine prepoznavanja i razumijevanja najistaknutijih promjena organizma koje donosi proces starenja, kao i prepoznavanja najčešćih bolesti starijih ljudi. Na taj način mogu bolje razumijeti osnovne potrebe svojih korisnika te sukladno s tim pružiti im potporu i njegu te im olakšati svakodnevni život. Uz pozitivan stav, suosjećajnost i afinitet prema poslovima brige i njege prema starijima i nemoćnima, polaznice također razvijaju komunikativne vještine radi stvaranja pozitivne atmosfere u interakciji s klijentom i njegovom/njezinom obitelji i bolje suradnje s medicinskim osobljem.

Da bi klijentu omogućile da svoje vrijeme provodi kvalitetno i s užitkom važan aspekt ovog tečaja također su znanja vezana uz organizaciju slobodnog vremena i okupacijsku terapiju. Program također osposobljava polaznice za održavanje principa zaštite na radu i higijene prostora.

Zbog zahtjevnosti ovog posla, program uključuje i znanja iz psihologije vezana uz prepoznavanje i suočavanje sa stresom i sindromom sagorijevanja. Radi velike potražnje ovog zanimanja ne samo u Hrvatskoj već i u inozemstvu polaznice imaju priliku naći zaposlenje i na europskom tržištu rada.

Pri završetku programa polaznice polažu pismeni ispit iz teorije i vježbi te nakon toga u organizaciji Narodnog učilišta odrađuju 280 sati prakse u sklopu doma umirovljenika. Po završetku prakse polaže se završni praktični ispit te se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba što se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 500 sati
Program mogu upisati osobe sa završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina koje su priložile potvrdu medicine rada o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim i nemoćnim osobama.

Cijena programa osposobljavanja za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba je 5.400 kn. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 1.350 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Gerontodomaćica

program osposobljavanja

Poput zanimanja njegovateljice starijih i nemoćnih, radi istaknutijeg trenda starenja u porastu je i potreba za gerontodomaćicama. Gerontodomaćice starijim ljudima pružaju pomoć i podršku u samostalnom životu bez obzira na godine i zdravstvene poteškoće koje nosi starija dob. Ovo zanimanje uglavnom podrazumijeva rad u domu klijenta, ali također uključuje obavljanje različitih zadataka van doma, poput nabavljanja namirnica i lijekova ili asistencije pri prijevozu klijenta.

U sklopu programa polaznice usvajaju teoretska znanja iz razvojne psihologije, gerontologije, osnova anatomije i fiziologije čovjeka, patologije starije dobi te osnove zdrave prehrane s elementima dijetetike. Polaznice također usvajaju vještine pružanja prve pomoći, vršenja osnovnih poslova unutar staračkog domaćinstva, održavanja higijene prostora i pružanja zdravstvene njege starijima osobama.

Da bi klijentu omogućile da svoje vrijeme provodi kvalitetno i s užitkom važan aspekt ovog tečaja također su znanja vezana uz organizaciju slobodnog vremena i okupacijsku terapiju te uključuju znanja iz psihologije vezana uz prepoznavanje i suočavanje sa stresom i sindromom sagorijevanja. Osim navedenih vještina unutar programa polaznice također razvijaju komunikacijske vještine i pozitivan stav prema poslovima pružanja skrbi da bi u radu s klijentom stvorile pozitivnu atmosferu te imale pozitivnu suradnju s medicinskim osobljem i obitelji klijenta. Budući da je potražnja za ovim zanimanjem u porastu ne samo na domaćem već i na inozemnom tržištu polaznice programa zaposlenje mogu tražiti i na europskom tržištu rada.

Po završetku programa i položenom završnom ispitu te se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za poslove gerontodomaćice što se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 160 sati
Program mogu upisati osobe sa završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina koje su priložile potvrdu medicine rada o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim i nemoćnim osobama.

Cijena programa osposobljavanja za gerontodomaćicu je 4.500 kn. Mogućnost plaćanja u 3 rate po 1.500 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Dadilja

program osposobljavanja

Dadilja, prema dogovoru s roditeljima čuva, njeguje i odgaja malu djecu u skladu s društveno prihvatljivim normama i vrijednosnom sustavu obitelji. U vrijeme odsutnosti roditelja dadilja vodi brigu o razvitku i sigurnosti djeteta. Radi prirode posla dadilja uz povremene izlaske s djetetom svoje odgovornosti uglavnom ispunjava uglavnom u domu djeteta.

Unutar ovog programa osposobljavanja polaznice se upoznaju s osnovnim psihosocijalnim obilježjima djeteta, osnovama predškolske i školske pedagogije te znanjima i vještinama vezanim uz njegu, zdravlje i aktivnost djeteta. Također usvajaju znanja i vještine iz zaštite na radu, prve pomoći, organizacije rada. U sklopu svojih odgovornosti dadilja s djetetom ispunjava odgojno-obrazovne aktivnosti, brine o prehrani, skrbi i odgoju djeteta te održava higijenu i čistoću prostora. Da bi se uspješno nosile sa svim navedenim odgovornostima polaznice usvajaju vještine sigurnog nošenja, pranja, presvlačenja i hranjenja djeteta te strategije poticanja psihičkog i tjelesnog razvoja.

Radi uspostavljanja kvalitetne komunikacije s roditeljima polaznice usvajaju i profesionalne komunikacijske vještine, a upoznaju i s vještinama organizacije posla. Polaznice također razvijaju strategije za nošenje sa situacijama koje traže brze donošenje promišljenih odluka. Radi zahtjevnosti zanimanja polaznice bi trebale imati dobru kondiciju i zdrav organizam, trebale bi biti emocionalno stabilne, strpljive i usmjerene na rad s ljudima.

Nastava i vježbe u sklopu ovog programa osposobljavanja odvijaju se unutar prostorija Narodnog učilišta dok se praktična nastava odvija u ustanovama socijalne skrbi. Po završetku svakog predmeta polaže se pismeni ispit. Po završetku programa i položenom završnom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove dadilje što se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 400 sati
Program mogu upisati osobe sa završenom srednjom školom i navršenih 18 godina s priloženom potvrdom medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Cijena programa osposobljavanja za dadilje je 5.800 kn. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 1.450 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Pomoćnik u nastavi

program osposobljavanja

Zanimanje pomoćnika u nastavi nastalo je s ciljem poboljšanja uvjeta obrazovanja, socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja za učenike s teškoćama. Pomoćnik u nastavi pruža tehničku pomoć i vodi računa o individualnim potrebama djeteta ili učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Svoje dužnosti obavlja u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj ustanovi ili izvan nje u sklopu izvannastavnih aktivnosti.

Odgovornosti pomoćnika u nastavi ovise o individualnoj situaciji učenika i definirane su kroz posebno izrađen plan rada. Mogu uključivati dolazak u školu prije učenika, doček učenika i po potrebi pomoć u dolasku do razreda, pripremu učenika za ulaz u učionicu, prema potrebi i uputama roditelja pomoć pri toaleti, pripremanje knjiga i pribora za sat, prema dogovoru s učenikom i učiteljem zapisivanje potrebnog gradiva i prepisivanje sa školske ploče, pružanje pomoći učeniku pri rukovanju geometrijskim i likovnim priborom, poticanje učenika, usmjeravanje na nastavi, pomoć u izvedbi praktičnih zadataka i ispunjavanju aktivnosti sata tjelesno-zdravstvene kulture te na kraju nastave praćenje učenika do prostorije za objed, rehabilitatora, organiziranog prijevoza ili roditelja. Osim navedenih odgovornosti kroz cijeli program pomoćnik također nastoji kod učenika potaknuti osamostaljivanje u razumnom okviru i s obzirom na individualne mogućnosti djeteta.

U sklopu programa polaznici uče razlikovati i primjenjivati osnovne principe obrazovanja u inkluzivnim uvjetima, osigurati inkluzivno okruženje u suradnji s učiteljem i stručnim timom te usvajaju vještine provođenja i pružanja podrške u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina. Budući da je fokus zanimanja rad s djecom, ovaj program osposobljavanja također uključuje upoznavanje s mjerama sigurnosti i postupcima pružanja prve pomoći. Radi uspostavljanja kvalitetnog odnosa s učenikom i pozitivne suradnje s roditeljima, stručnim timom i učiteljima iznimno su važne komunikacijske vještine na koje u ovom programu također stavljamo fokus. Da bi uspješno ispunjavali odgovornosti ovog zanimanja polaznici bi trebali biti komunikativni i suosjećajni te bi trebali imati razvijenu sklonost prema ovakvom tipu posla.

Po završetku programa i položenom završnom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama što se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 218 sati
Program mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, navršenih 18 godina i osnovnim poznavanjem rada na računalu.

Cijena programa osposobljavanja za pomoćnika u nastavi je 4.950 kn. Mogućnost plaćanja u 4 rate po 1.237,50 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Instruktor aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom

program osposobljavanja

Program je nastao radi ukazane potrebe za osposobljavanjem instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom što uključuje i rad s djecom s teškoćama u razvoju. Po završetku programa polaznicima se pruža mogućnost stjecanja novih znanja i vještina kao i formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina, a samim time i mogućnost za samozapošljavanje u području aktivnosti pomoću konja. Naglasak je na rekreaciji, odnosno poticanju općenite dobrobiti za korisnika kroz elemente jahanja. Instruktor aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom, uz navedeno, može biti i član tima u provedbi terapije pomoću konja kao vodič konja ili pratnja/ asistent korisniku.

U sklopu programa polaznici uče koristiti primjerenu terminologiju iz područja intervencija pomoću konja, uključivati djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u aktivnosti pomoću konja s obzirom na indikacije i kontraindikacije te provoditi aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom prema uputama i pod supervizijom terapeuta i/ili voditelja stručnog tima.

Budući da je fokus zanimanja rad s osobama s teškoćama, ovaj program osposobljavanja također uključuje upoznavanje s mjerama sigurnosti i zaštite na radu kao i brigu o dobrobiti konja. Polaznici će također, tijekom programa, sudjelovati u radu stručnog tima korisnika kao i usvojiti znanja za primjenu suvremenih načela u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Da bi uspješno ispunjavali odgovornosti ovog zanimanja polaznici bi trebali biti komunikativni i suosjećajni te bi trebali imati razvijenu sklonost prema ovakvom tipu posla.

Po završetku programa i položenom završnom ispitu izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom što se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa 160 sati
Teorijski dio programa izvodi se u učionici u trajanju od 70 sati, vježbe u trajanju od 30 sati izvode se u učionici i na jahalištu. Praktična nastava u trajanju od 60 sati se u cijelosti izvodi na jahalištu koje ispunjava propisane uvjete s kojim Narodno učilište ima sklopljen ugovor o suradnji. 

Program mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i navršenih 18 godina koje su priložile potvrdu HKS-a o položenoj jahačkoj dozvoli ili višoj razini jahanja, uvjerenje medicine rada te potvrdu o nekažnjavanju.

Cijena programa osposobljavanja za instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom je 7.200 kn. Mogućnost plaćanja u 6 rata po 1.200 kn.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Irma Borić Jereb,prof. soba 29, 3. kat
tel. (051) 336 005, 212 269
irma.jereb@nar-uciliste.hr