Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE

Zaštitar osoba i imovine obavlja poslove osiguranja i zaštite osoba, imovine i objekata, uglavnom u sklopu privatnih zaštitarskih tvrtki ili unutar tima odgovornog za zaštitu i sigurnosti nadzor određene tvrtke ili organizacije. U sklopu odgovornosti zaštitara podrazumijeva se tehnička i tjelesna zaštita osoba, objekata i imovine. Tjelesna zaštita uključuje zaštitu objekata, osiguranje prijevoza vrijednosnih predmeta, osiguranje javnih skupova te osobnu zaštitu pojedinaca, dok tehnička zaštita uključuje video nadzor objekata, protuprovalnu zaštitu te korištenje GPS-a u svrhe zaštite. Tehnička se zaštita uglavnom primjenjuje na lokacijama poput financijskih institucija, muzeja, veleposlanstva i sl. U svrhu rane identifikacije i hvatanja prijestupnika, odvraćanja od kriminalnih aktivnosti te minimaliziranja štetnih posljedica.

Odgovornosti zaštitara osoba i imovine ovisni o dodijeljenim odgovornostima unutar zaštitarske agencije. Ako rade na zaštiti objekata, zaštitari utvrđuju identitet te vrše pregled osoba koje ulaze i izlaze iz zaštićenog objekta, zabranjuju pristup neovlaštenim osobama, udaljavaju osobe koje remete red i mir, a osobe uhvaćene u kaznenom djelu prosljeđuju policiji. Kada ispunjavaju odgovornosti naoružane pratnje i osiguranja prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira ili dragocjenih kovina tada njihove aktivnosti često uključuju timsko planiranje, korištenje radija i raznih tipova telekomunikacije te iziskuje sposobnosti brzog planiranja reakcija, procijene rizika i mogućih incidentnih situacija. Radi mogućih rizika i zahtjeva ovog zadatka zaštitari robu prijevoze u oklopljenom vozilu te nose dodatnu zaštitnu opremu poput zaštitnih neprobojnih prsluka i kaciga. Osim navedenog, odgovornosti ovog zanimanja također uključuju održavanje reda na sportskim, kulturnim, zabavnim ili političkim manifestacijama i skupovima. To uglavnom uključuje provjeravanje sudionika i kontrolu unosa zabranjenih ili opasnih predmeta te po potrebi brzu reakciju na incidentnu situaciju.

U sklopu ovog programa polaznici će se upoznati s vrstama oružja te njihovim odgovornim rukovanjem te s raznim tipovima zaštitne opreme i njezinog korištenja. Polaznike podučavamo borilačkim vještinama i tehnikama koje se koriste u incidentnim i rizičnim situacijama te im kroz cijeli program razvijamo vještine primjerene i pravovremene reakcije na razne moguće situacije. Polaznici će se kroz teoriju i praksu također upoznati s brojnim postupcima zaštite te sa zakonima i propisima koji definiraju rad i aktivnosti zaštitara osoba i imovine. Unutar programa polaznici razvijaju organizacijske vještine planiranja zadataka te znanja tehnologije zaštite, kriminalistike, računalstva i sustava veza. Da bi mogli uspješno preuzeti odgovornosti zaštitara osoba i imovine za polaznike je poželjno da su zdravi te da imaju dobru fizičku kondiciju, emocionalnu stabilnost te sposobnost kontroliranja emocija. Karakteristike koje čine uspješnog zaštitara su odgovornost, savjesnost, spremnost na teške i rizične uvjete rada, naklonjenost timskom radu te razvijene komunikacijske vještine.

Zaštitari često moraju biti spremni na naporne smjene rada te na povećan rizik za zdravlje te povećane mogućnosti ozljeda. Ovo zanimanje se obavlja i u zatvorenim prostorima i na otvorenom što ponekad iziskuje prilagodbu raznim vremenskim uvjetima. Posao često podrazumijeva nošenje službene uniforme i oružja (po potrebi i u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti).

Školovanje u ovom programu traje tri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon kojeg se izdaje završna svjedodžba te stječe zvanje zaštitar za osobe i imovinu što se upisuje u radnu knjižicu.

Trajanje programa
Trajanje programa

3 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za ovo zanimanje poželjno je da polaznici imaju dobru fizičku kondiciju, dobre kognitivne sposobnosti, da su emotivno stabilni te da imaju izraženu sposobnost kontroliranja emocija. Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla tehničara zaštite osoba i imovine polaznici moraju dokazati liječničkom potvrdom koju trebaju priložiti prilikom upisa.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa i završnog ispita

Cijena jedne godine programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje zaštitar osoba i imovine je 6.100 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Školarina se formira na temelju upisnine koja iznosi 500 kn, broja razlikovnih predmeta, te završnog ispita. Cijena svakog razlikovnog predmeta je 450 kn, a dopunskog ili popravnog ispita 225 kn. Mogućnost plaćanja školarine do 10 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Cijena završnog ispita je 1.110 kn.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje zaštitar osoba i imovine

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Osnove elektrostrojarstva

Matematika

Računalstvo

Osnove sustava zaštite i sigurnosti

Etika

Psihologija i komuniciranje

Kriminalistika

Zaštita od požara

Naoružanje i nastava gađanja

Prva pomoć i zaštita na radu

Tehnologija zaštite osoba i imovine

Praktična nastava (tjedno)

14

14

18

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Diana Fattorini-Blečić, prof., soba 11 ili soba 30
tel. (051) 338 196, 327 181, 212 269
diana.fattorini@nar-uciliste.hr