EU PROJEKTI

Narodno učilište u Rijeci u suradnji s partnerima uspješno je kreiralo i provelo nekoliko europskih projekata. Kroz projekte su povučena znatna sredstva koja su nam prvenstveno omogućila razvoj novih programa edukacije odraslih koji su u skladu s potrebama tržišta rada te besplatno školovanje više grupa nezaposlenih osoba iz različitih područja Hrvatske. Europskim novcem uspjeli smo ostvariti i neke druge ciljeve poput infrastrukturnih ulaganja ili uvođenja sustava osiguranja kvalitete.

Zbog našeg iskustva u provođenju projekata, Narodno učilište je poželjan partner i drugim institucijama i ustanovama koje žele ostvariti slične ciljeve konkurirajući za sredstva Europske unije.

CrADLE

NU EU projekt CrADLE

Razvoj metodologije rada i edukacija za rad sa starijim osobama u području kreativnoga izražavanja te razvoj kurikuluma za radionice

Projekt CrADLE za cilj ima razvoj i proširenje kompetencija edukatora starijih (54+) polaznika specijaliziranih radionica iz područja kreativnog izražavanja, pri čemu je naglasak stavljen na nastavne metode i alate učinkovitim korištenjem inovativnih rješenja. Specifičnost programa koji će biti razvijen kroz ovaj projekt je što će se kroz njega educirati one osobe koje provode edukativne programe s osobama starije životne dobi (54+). Nastavnici koji za osobe starije životne dobi vode radionice kreativnog izražavanja će kroz program edukacije steći kompetencije za rad s takvim osobama.

Tijekom projekta razvit ćemo i nastavne programe  za 11 radionica kreativnog izražavanja te  izraditi metodički priručnik za nastavnike koji podučavaju starije osobe. Priručnik će omogućiti  bolje razumijevanje problema i potreba starijih osoba što je od osobite važnosti za mlađe profesore. Dalje, ta će novostečena znanja profesori moći podijeliti s kolegama u svojim školama i ustanovama gdje rade.

U svojoj ukupnosti projekt pridonosi jačanju svijesti o važnosti kreativnog izražavanja i stvaranja u procesu zdravog starenja.

www.nar-uciliste.hr/cradle/

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Ljudska Univerza Ormož, Slovenija
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor, Rumunjska
Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, Portugal

Trajanje projekta
Trajanje projekta
24 mjeseca

od lisopada 2020. do rujna 2022.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
130.328,00 

100 % sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

KREATIVA 54+

Razvoj i provedba umjetničkih edukacija/radionica za osobe starije od 54 godine

Projekt je namijenjen osobama starijim od 54 godine bez obzira radni status (zaposlene, nezaposlene, umirovljenici) s ciljem poboljšanja njihovih socijalnih, kognitvnih, emocionalnih i kreativnih vještina te prepoznavanje njihovih potencijala. Projekt uključuje razvoj tri kreativno-umjetnička programa edukacije, provedbu 9 besplatnih radionica u koje će se uključiti ukupno 90 osoba (30 osoba u glazbene radionice, 40 osoba u radionice crtanja i slikanja te 20 osoba u radionice keramike), posjete umjetničkim događanjima te organizaciju ex tempore.

www.nar-uciliste.hr/kreativa54plus/

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Matica umirovljenika grada Rijeke

Trajanje projekta
Trajanje projekta
10 mjeseci

od kolovoza 2018. do lipnja 2019.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
452.049,12 kn

85 % sufinanciranja Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 384.241,76 kn

15 % sufinanciranja Ministarstva kulture iz Državnog proračuna RH u iznosu od 67.807,36 kn

Adria wellness turizam

Prijekt Adria wellness turizam

Razvoj i provedba programa osposobljavanja za poslove wellness terapeuta

Osim samog razvoja programa osposobljavanja koji uključuje izradu skupova ishoda učenja te standarada kvalifikacije i standarada zanimanja za poslove wellness terapeuta, i njegove provedbe za prvu skupinu od 30 polaznika, projekt Adria wellness turizam ima dodatne, šire ciljeve. To su razvoj i implementacija sadržaja za e-učenje i uvođenje cjelovitog sustava za e-učenje koji će ustanove partneri u projektu moći kasnije koristiti i za druge programe čime će se osuvremeniti nastava i omogućiti učenje na daljinu. Kroz projekt će osuvremeniti i mrežne stranice Narodnog učilišta u Rijeci s ciljem povećanja vidljivosti te poboljšanja komunikacije s tržištem. U obje ustanove, Narodnom učilištu iz Rijeke i Učilištu Finis iz Zadra, uvest će se elementi sustava osiguranja kvalitete, odnosno uvest će se postupci i procesi koji će osigurati stalnu kvalitetu rada što bi u konačnici također trebalo rezultirati povećanom konkurentnošću ovih ustanova na tržištu obrazovanja za odrasle.

www.wellness-terapeut.com

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Učilište Finis Zadar

Trajanje projekta
Trajanje projekta
12 mjeseci

od listopada 2015. do listopada 2016.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
1.414.839,88 kn

95 % sufinanciranja EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.344.097,89 kn

INOVA

Projekt INOVA

Inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba

Projektom se provela analiza potreba hotela u vezi potrebnih kompetencija zaposlenika. Na osnovu navedene analize, kreirali su se adekvatni programi obrazovanja u skladu s utvrđenim potrebama nezaposlenih i poslodavaca (hotela). Nakon provedenih edukacija u 3 odabrana programa obrazovanja (specijalist za poslove u baru, specijalist eno-gastro poslova i specijalist modernih trendova u gastronomiji), dugotrajno nezaposlene osobe stekle su kompetencije koje zahtijevaju hoteli te su se uputile na provedbu praktičnog dijela nastave u te hotele. U projekt je u ulozi suradnika bilo uključeno 8 hotela, a edukaciju je završilo ukupno 63 nezaposlenih osoba iz Vukovarsko-srijemske, Splitsko-dalmatinske, Istarske i Primorsko-goranske županije.

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih Vukovar
Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Vukovar
Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Otvoreno učilište Diopter Pula
Adriatic educatio Split

Trajanje projekta
Trajanje projekta
20 mjeseci

od siječnja 2015. do rujna 2016.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
215.754,65 €

93 % sufinanciranja EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 199.982,99 €

Wellness kuhar za wellness turizam u Primorju i Slavoniji

Projekt Wellness kuhar za wellness turizam

Razvoj i provedba programa usavršavnja za poslove kuhara/ice wellness i dijetalne prehrane

Glavni cilj projekta bio je razviti novi program usavršavanja koji bi povećao konkurentnost nezaposlenih ili sezonski zaposlenih osoba za završenom srednjom strukovnom školom za zanimanje kuhar. Program je razvijan uz usku suradnju s poslodavcima i HZZ-om s namjerom da se uspostave mehanizmi trajne suradnje kako bi program usavršavanja za wellness kuhara i nakon završetka projekta mogao biti stalno prilagođavan potrebama poslodavaca i tržišta rada. Kroz projekt je provedeno i besplatno usavršavanje za 30 nezaposlenih osoba iz Vukovarsko-srijemske i Primorsko-goranske županije, provedena je edukacija nastavnika i stručnih suradnika za korištenje IT tehnologije u nastavi te su poboljšani uvjeti nastave u ustanovama – suvremeno su opremljena dva kabineta za kuharstvo.

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih Vukovar

Trajanje projekta
Trajanje projekta
12 mjeseci

od prosinca 2014. do prosinca 2015.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
149.671,79 €

95 % sufinanciranja EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 142.173,23 €

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Projekt osposobljavanja za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba

Razvoj i provedba programa osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba u institucijama i izvan njih

Prioriteti projekta bili su umrežavanje ustanova za obrazovanje te povećanje konkurentnosti zaposlenih i nezaposlenih osoba prilagođavanjem potrebama tržišta rada kao i promicanje jednakih mogućnosti za sve u pristupu tržištu rada. Kroz projekt je provedeno istraživanje potreba starijih i nemoćnih osoba kao i potreba ustanova koje se bave pružanjem njege i skrbi. Rezultati istraživanja poslužili su kao temelj za razvoj programa osposobljavanja koji je osim stručnih znanja i praktičnih vještina potrebnih za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba uključio i savladavanje nekih dodatnih vještina poput komunikacijskih vještina, vještina upravljanja stresom te vještina samoprezentacije. Projekt je omogućio besplatno osposobljavanje 40 nezaposlenih osboba iz Primorsko-goranske i Istarske županije.

Partneri u projektu
Partneri u projektu

Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci
Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag

Trajanje projekta
Trajanje projekta
12 mjeseci

od listopada 2010. do listopada 2011.

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta
268.000,00 €

85 % sufinanciranja EU iz Predpristupnog fonda u iznosu od 227.788,02 €