Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

Tehničari za logistiku i špediciju bave se organizacijom prijevoza robe po pojedinim granama prometa te sukladno tome uglavnom nalaze zaposlenje unutar poduzeća koja se bave uvozom i izvozom robe, trgovačkih poduzeća, špedicije te carine. U sklopu organizacije prijevoza robe tehničari logistike i špedicije planiraju realizaciju prijevoza cestom, željeznicom, zrakom, morem ili rijekom, kontroliraju siguran ukrcaj i iskrcaj robe pazeći na osiguravanje robe tijekom prijevoza, nastoje realizirati optimalno korištenje prijevoznih jedinica za određene poslove, kontroliraju pravilnu distribuciju pošiljki te u konačnici osiguravaju skladištenje robe. Organizacija i realizacija prijevoza robe također uključuje i administrativne odgovornosti poput pripremanja ili zaprimanja radnih naloga, izrađivanja transportne dokumentacije, sklapanja ugovora o osiguravanju tereta, izrađivanja kalkulacija i obračuna za izvršene usluge, kontrole obračuna te naplate vozarine i carine.

Da bi mogli uspješno ispunjavati navedene odgovornosti, polaznici našeg programa usvajaju teoretska i praktična znanja. Program uključuje usvajanje znanja o vrstama prometa, te prijevoznih sredstava, njihovih tehničkih, tehnoloških i eksploatacijskih karakteristika te znanja o načinima prijevoza različitih tereta poput živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta. Polaznici se upoznaju s administrativnim postupcima pripremanja naloga i transportne dokumentacije, sklapanja ugovora i izrađivanja te kontrole obračuna izvršene usluge te se u sklopu toga usvajaju potrebne vještine rada na računalu.

Osim toga, polaznici također uče o procesima skladištenja robe i skladišnog poslovanja te carinjenja i carinskih postupaka. Budući da je za ovo zanimanje iznimno važno da se svi zadaci vrše prema sigurnosnim propisima tijekom programa stavlja se poseban fokus na odgovornost, sigurnost i razvijanje radnih navika.

Za zanimanje tehničara za logistiku i špediciju poželjno je da su polaznici samostalni, snalažljivi, odgovorni te da posjeduju smisao za promociju i vještine profesionalne komunikacije. Kako je komunikacija ključan dio ovog zanimanja polaznici će ovu vještinu razvijati i na 2 strana jezika što ih ujedno čini konkurentnijima ne samo na domaćem već i na stranom tržištu rada. Budući da u svakom trenutku treba moći donijeti promišljenu odluku, tehničar za logistiku i špediciju također treba moći brzo i odgovorno procjenjivati situaciju i donositi odluke. Polaznici će se kroz program detaljno upoznati s propisima zaštite na radu, načinima očuvanja zdravlja i okoliša te korištenjem sredstava za zaštitu okoliša.

Školovanje u ovom programu traje četiri godine, te završava izradom i obranom završnog rada nakon kojeg se izdaje završna svjedodžba te stječe zvanje tehničar za logistiku i špediciju što se upisuje u radnu knjižicu. Nakon završene škole i položenog ispita državne mature moguć je nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Trajanje programa
Trajanje programa

4 godine

Minimalni uvjeti
Minimalni uvjeti

Završena osnovna škola
Osobe starije od 15 godina

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti

Za ovo zanimanje poželjno je da polaznici imaju uredne sposobnosti komunikacije i kognitivne sposobnosti te razvijene komunikacijske vještine.

Upisi
Upisi u rujnu!

Cijene programa i završnog ispita

Cijena jedne godine programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju je 6.100 kn. Mogućnost plaćanja u 5 rata po 1.220 kn. U cijenu nije uključen završni ispit.

Ako program upisujete kao prekvalifikaciju ukupna cijena ovisit će o broju dopunskih i razlikovnih predmeta koje morate položiti. Školarina se formira na temelju upisnine koja iznosi 500 kn, broja razlikovnih predmeta, te završnog ispita. Cijena svakog razlikovnog predmeta je 450 kn, a dopunskog ili popravnog ispita 225 kn. Mogućnost plaćanja školarine do 15 mjesečnih rata. Za točan izračun ukupne cijene programa prekvalifikacije pošaljite upit ili se obratite voditelju programa.

Cijena završnog ispita je 1.110 kn.

Sve cijene su oslobođene PDV-a.

Popis nastavnih predmeta

programa za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju

Nastavni predmet

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Hrvatski jezik

Strani jezik I

Strani jezik II

Povijest

Geografija

Etika

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Fizika

Računalstvo

Biologija

Osnove prijevoza i prijenosa

Poznavanje robe

Terminali i mehanizacija

Ekonomika prometa

Skladišno poslovanje

Poslovne komunikacije

Financijsko poslovanje

Organizacija prijevoza tereta

Međunarodno poslovanje

Prometno pravo

Špedicija

Osiguranje u prijevozu

Agencijski poslovi

Logistika

Praktična nastava

Novčano poslovanje (fakultativna nastava)

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Anamarija Vukotić, prof., soba 34
tel. (051) 336 043
anamarija.vukotic@nar-uciliste.hr